Number of found documents: 140
Published from to

Zoologické dny Praha 2010: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010
Bryja, Josef; Zasadil, P.
2010 - Czech
V roce 2010 byl registrován rekordní počet 512 účastníků, odeznělo 126 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 183 posterů (rovněž dosud nejvyšší počet za všechny roky konání Zoologických dnů). Studentské soutěže se účastnilo 57 přednášek a 78 posterů. Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Praha 2010: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010

V roce 2010 byl registrován rekordní počet 512 účastníků, odeznělo 126 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 183 posterů (rovněž dosud nejvyšší počet za všechny roky konání ...

Bryja, Josef; Zasadil, P.
Ústav biologie obratlovců, 2010

7. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů
Tajovský, Karel
2010 - Czech
Keywords: 7. Česko-slovenský myriapodologický seminář; Česká republika Available at various institutes of the ASCR
7. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů

Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2010

Cyanobakterie 2010
Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
2010 - Czech
Sborník z konference přináší nové poznatky z oblasti čištění odpadních vod a možností zásahů proti vodnímu květu sinic. Confernce proceedings deal with the problems of waste waters and cyanobacteria in reservoirs and ponds. Keywords: cyanobacteria Available at various institutes of the ASCR
Cyanobakterie 2010

Sborník z konference přináší nové poznatky z oblasti čištění odpadních vod a možností zásahů proti vodnímu květu sinic....

Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
Botanický ústav, 2010

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi
Řehounek, J.; Řehounková, Klára; Prach, Karel
2010 - Czech
Podařilo se shromáždit současné znalosti o kolonizaci těžbou narušených míst rozmanitými skupinami organismů a vyvodit doporučení pro obnovu těchto míst. Information on coloniztion of the disturbed sites by various organisms was summarized. recommendations for restoration and nature conservancy are given. Keywords: restoration; mining; biota Available at various institutes of the ASCR
Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Podařilo se shromáždit současné znalosti o kolonizaci těžbou narušených míst rozmanitými skupinami organismů a vyvodit doporučení pro obnovu těchto míst....

Řehounek, J.; Řehounková, Klára; Prach, Karel
Botanický ústav, 2010

4. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, témata k diskuzi.)
Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
2010 - Czech
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, témata k diskuzi ze 4. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. Conference proceedings containing the program, abstracts, topics for discussion from the 4th Workshop on Solid-State NMR and Computational Methods. Keywords: NMR crystallography; solid state NMR spectroscopy; powder X ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
4. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, témata k diskuzi.)

Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, témata k diskuzi ze 4. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod....

Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
Ústav makromolekulární chemie, 2010

Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010
Konvička, Martin; Beneš, Jiří
2010 - Czech
Práce vznikla též za podpory projektu MSM 6007665801. Keywords: Lepidoptera Available at various institutes of the ASCR
Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010

Práce vznikla též za podpory projektu MSM 6007665801.

Konvička, Martin; Beneš, Jiří
Biologické centrum, 2010

Život v půdě X. Program a abstrakty příspěvků
Nováková, Alena
2009 - Czech
Keywords: international conference; Life in Soil X.; České Budějovice Available at various institutes of the ASCR
Život v půdě X. Program a abstrakty příspěvků

Nováková, Alena
Biologické centrum, 2009

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X
Nováková, Alena
2009 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky (přednášky, postery) ze semináře Život v půdě X., který se konal 27.-28.1. 2009 v Českých Budějovicích. In this book are proceedings from the international conference Life in Soil X., which was held in České Budějovice on 27-28 January 2009. Keywords: international conference; Life in Soil X.; České Budějovice Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X

Sborník obsahuje příspěvky (přednášky, postery) ze semináře Život v půdě X., který se konal 27.-28.1. 2009 v Českých Budějovicích....

Nováková, Alena
Biologické centrum, 2009

Globální klimatická změna a regionální dopady na lesy v Beskydech
Janouš, Dalibor; Cudlín, Pavel; Čermák, P.; Marek, Michal V.
2009 - Czech
Beskydy jsou oblastí s relativně vysokou pravděpodobností rozvoje závažných typů chřadnutí smrkových porostů, provázených gradacemi hmyzích škůdců a houbových patogenů jako mortalitních faktorů. Příspěvek se věnuje jednotlivým faktorům změny růstových podmínek lesních dřevin: zvýšená koncentrace CO2, sucho, teplota, extrémní jevy počasí, dimming effect, depozice dusíku. Dále stručně rekapituluje současný stav lesních porostů v Beskydech a definuje postup odhadu rizika rozpadu smrkových porostů a stanovuje hodnoty faktoru ohrožení pro nejvýznamnější hospodářské soubory. Beskydy Mts. is a region with a relatively high probability of expansion of serious Norway spruce stand fade-away types which are accompanied with gradations of insect pests and fungi pathogens as mortal factors. The study is focused on individual factors of change of forest trees growth conditions: increased CO2 concentration, drought, temperature, extreme weather, dimming effect, nitrogen deposition. Furthermore, it recapitulates briefly current state of forest stands in Beskydy Mts. and it defines procedure of estimation of spruce stand degradation risks. Keywords: Global change; Silesian Beskydy Mts.; Norway spruce; stand degradation Available at various institutes of the ASCR
Globální klimatická změna a regionální dopady na lesy v Beskydech

Beskydy jsou oblastí s relativně vysokou pravděpodobností rozvoje závažných typů chřadnutí smrkových porostů, provázených gradacemi hmyzích škůdců a houbových patogenů jako mortalitních faktorů. ...

Janouš, Dalibor; Cudlín, Pavel; Čermák, P.; Marek, Michal V.
Ústav výzkumu globální změny , 2009

Zoologické dny Brno 2009: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009
Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
2009 - Czech
Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, z toho více než polovina byla studentů. V 15 přednáškových blocích (ve třech paralelních konferenčních místnostech) zaznělo 104 přednášek, z toho 5 plenárních. Během čtvrtečního dopoledne mohli účastníci konference zhlédnout rovněž 176 posterových prezentací. Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2009: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009

Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, z toho více než polovina byla studentů. V 15 přednáškových blocích (ve třech paralelních konferenčních místnostech) zaznělo 104 přednášek, z toho 5 ...

Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases