Number of found documents: 94
Published from to

Výroční zpráva VÚPP za rok 2011
VÚPP
2012 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2011. Annual report on activities, projects and management of Food Research Institute Prague in 2011. Keywords: výživa; potravinářská chemie; biochemie; potravinářské inženýrství; hospodaření; potravinářství; potravinářský průmysl; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚPP za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2011....

VÚPP
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2012

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2011
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2012 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2011

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2011 - Czech
Keywords: transport; doprava Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Ročenka VÚPP 2010
VÚPP
2011 - Czech
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2010. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en). The publication describes the activities of an institution - the Food Research Institute Prague, vvi in 2010. This activity is focused primarily on improving the level of population and catering for healthier food supply, further improvement of processes in food processing, the development of special food for populations with extraordinary health claims by food, the search and development of related control and methods of evaluation, including implementation of analytics specific analyzes, and the development and production of special metering equipment and technology. They are given information about the structure of institutions and bodies, basic statistics, the results of principal (research) Institute activities and other activities (teaching, training, consultancy, representation in national institutions, boards and commissions, international activities). The publication is bilingual (cz + en). Keywords: databáze bezlepkových výrobků; fyzikální vlastnosti potravin a surovin; metody detekce falšování potravin; potraviny pro populace se specifickými potravními nároky; sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů; speciální měřící zařízení a technika; collection of industrial usable microorganisms; chemical engineering methods for detection of food adulteration; food for the population with specific claims by food; gluten-free products database; specialized equipment and measuring equipment; the physical properties of food and raw materials; biochemie; chemické inženýrství; potravinářská chemie; mikrobiologie; patentové právo; potrava; potravinářství Available in a digital repository NRGL
Ročenka VÚPP 2010

Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2010. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky ...

VÚPP
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2010
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2011 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2010

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2011

Výroční zpráva VÚPP za rok 2010
VÚPP
2011 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2010. Annual report on activities, projects and management of Food Research Institute Prague in 2010. Keywords: výživa; potravinářská chemie; biochemie; potravinářské inženýrství; hospodaření; potravinářství; potravinářský průmysl; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚPP za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2010....

VÚPP
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu, v.v.i. za rok 2010
Průša, Ladislav
2011 - Czech
Keywords: výzkum; výzkumné projekty; výzkumná činnost; research; research projects; research activity; historie; banky; sociologie; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu, v.v.i. za rok 2010

Průša, Ladislav
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2011

Výroční zpráva Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. za rok 2010
Centrum pro studium vysokého školství
2011 - Czech
Keywords: universities; vysoké školy; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. za rok 2010

Centrum pro studium vysokého školství
Centrum pro studium vysokého školství, 2011

Výroční zpráva VÚBP za rok 2010
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
2011 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2011. Annual report on activities, projects and management of Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in year 2011. Keywords: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚBP za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2011....

Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011

Výroční zpráva Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. za rok 2009
Centrum pro studium vysokého školství
2010 - Czech
Keywords: vysoké školy; výzkum; universities; research; software; výzkum; vědecká setkání Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. za rok 2009

Centrum pro studium vysokého školství
Centrum pro studium vysokého školství, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases