Number of found documents: 60
Published from to

Regional Geography and its Applications
Vaishar, Antonín; Zapletalová, Jana; Munzar, Jan
2003 - English
Regional Geography and its applications. Keywords: regional geography; regional development; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Regional Geography and its Applications

Regional Geography and its applications.

Vaishar, Antonín; Zapletalová, Jana; Munzar, Jan
Ústav geoniky, 2003

České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
Vaishar, Antonín; Ira, V.
2003 - Czech
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia. Czech and Slovak Regions on the beginning of the third Millenium. Keywords: Czech republic; Slovakia; regions Available at various institutes of the ASCR
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia

České a slovenské regiony na počátku třetího milénia.


Czech and Slovak Regions on the beginning of the third Millenium.

Vaishar, Antonín; Ira, V.
Ústav geoniky, 2003

Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Kaláb, Zdeněk
2002 - Czech
Sborník představuje prezentované příspěvky z oblasti seismologických a geofyzikálních výzkumných a průzkumných prací českých, slovenských a polských pracovníků. Contributions in scope of seismological and geophysical research and exploration presented by Czech, Slovak and Polish workers are summarized in this proceedings. Keywords: seismology; engineering geophysics; conference Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů

Sborník představuje prezentované příspěvky z oblasti seismologických a geofyzikálních výzkumných a průzkumných prací českých, slovenských a polských pracovníků....

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2002

Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin
Kožušníková, Alena
2002 - Czech
V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se rozsáhlou problematikou - sedimentárním vývojem v hornoslezské pánvi, novými mapami celé pánve, korelací, datováním, palynologií a fyzikálními vlastnostmi hornin, zejména uhlí. Presented papers of conference deal with wide problems - sedimentary evolution of the Upper Silesian Basin, new maps of the whole basin, correlation, dating, palynology and physical properties of rocks particularly coal. Keywords: geology; Upper Silesian Basin Available at various institutes of the ASCR
Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin

V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se rozsáhlou problematikou - sedimentárním vývojem v hornoslezské pánvi, novými mapami celé pánve, korelací, datováním, palynologií a ...

Kožušníková, Alena
Ústav geoniky, 2002

Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
Hrádek, Mojmír; Lacina, Jan
2002 - Czech
Práce uvádí výsledky několikaletého monitoringu krajiny v okolí Rožné postižené těžbou a úpravami uranových rud. Monitoring byl zaměřen na vývoj povrchových tvarů, vegetace a fauny a vztahu odtokových poměrů k erozi. In the paper first results of landscape monitoring in surrounding of Rožná subjected with uranium mining and milling. Landscape monitoring was concentrated to development of the surficial landforms, vegetation and fauna and relationships of runoff condition to erosion. Keywords: uranium mining and milling; landscape changes; landform and bista Available at various institutes of the ASCR
Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud

Práce uvádí výsledky několikaletého monitoringu krajiny v okolí Rožné postižené těžbou a úpravami uranových rud. Monitoring byl zaměřen na vývoj povrchových tvarů, vegetace a fauny a vztahu odtokových ...

Hrádek, Mojmír; Lacina, Jan
Ústav geoniky, 2002

Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
Konečný, Pavel; Kožušníková, Alena
2001 - English
Institute of Geonics organized during the last decade the series of international conferences Geomechanics (1991-1993-1996).In the connection with recent research activities of the Institute of Geonics, the relevant questions of temperatures and their influence on geomaterials was picked up as the topic of the symposium Geonics 2001. Keywords: temperature; geomaterials; conference Available at various institutes of the ASCR
Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials

Institute of Geonics organized during the last decade the series of international conferences Geomechanics (1991-1993-1996).In the connection with recent research activities of the Institute of ...

Konečný, Pavel; Kožušníková, Alena
Ústav geoniky, 2001

Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Kaláb, Zdeněk
2000 - Czech
Témata příspěvků zahrnují široké spektrum geofyzikálních a seismologických témat, např. využití geofyzikálních metod pro sledování životního prostředí, sanaci po těžbě, geotechnický průzkum, digitální zdroje geol. dat, hodnocení důlní seismicity atd. The topic of the conference was very broad in the frame of seismological and geophysical knowledge, for instance utilize of geophysical methods for environmental studies, rock environment remediation, geotechnical survey, digital sources of geological data, evaluation of mining induced seismicity etc. Available at various institutes of the ASCR
Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů

Témata příspěvků zahrnují široké spektrum geofyzikálních a seismologických témat, např. využití geofyzikálních metod pro sledování životního prostředí, sanaci po těžbě, geotechnický průzkum, digitální ...

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2000

Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
Kožušníková, Alena
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium

Kožušníková, Alena
Ústav geoniky, 1999

Město Brno v širších souvislostech
Vaishar, Antonín; Zapletalová, Jana
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Město Brno v širších souvislostech

Vaishar, Antonín; Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 1999

Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů
Kaláb, Zdeněk
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases