Number of found documents: 655
Published from to

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství
Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví strojírenství. Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or to further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for selected sectors, specifically for the mechanical engineering sector here. Keywords: trh práce; střední školy; strojírenství; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství

Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru ...

Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Mladá generace v Moravskoslezském kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; populační vývoj; vzdělání; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Mladá generace v Moravskoslezském kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Mladá generace ve Zlínském kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; věkové složení obyvatelstva; populační vývoj; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Mladá generace ve Zlínském kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010-2015 (Revize)
Český statistický úřad
2017 - Czech
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza. Keywords: makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance; zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010-2015 (Revize)

Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017
Klimeš, Vladimír
2017 - Czech
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě. Quarterly development of external trade price indices. Keywords: cenový index; dovoz; vývoz; mezinárodní obchod; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.


Quarterly development of external trade price indices.

Klimeš, Vladimír
Český statistický úřad, 2017

Vývoj úmrtnosti v České republice - 2006-2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Publikace se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR mezi roky 2006 a 2016. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2003 (Úmrtnost v České republice v letech 1995–2002, kód 4022-03). Kromě úmrtnosti podle pohlaví, věku a rodinného stavu se věnuje také příčinám smrti, regionálním rozdílům a mezinárodnímu porovnání. Keywords: demografická reprodukce; mortalita; úmrtnost obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Vývoj úmrtnosti v České republice - 2006-2016

Publikace se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR mezi roky 2006 a 2016. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2003 (Úmrtnost v České republice v letech 1995–2002, kód 4022-03). Kromě úmrtnosti ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
Keywords: střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; Česká republika; secondary vocational education; higher vocational education; Czech republic; trh práce; střední vzdělání; statistika Available in a digital repository NRGL
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Ženy a muži v datech - 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže. Overview of gender differences for individual areas based on data outputs from the Yearbook Focus on women and men. Keywords: genderové role; geografie obyvatelstva; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Ženy a muži v datech - 2017

Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Demografická ročenka České republiky - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle podrobného seznamu MKN-10. Vychází v nepřetržité řadě od r. 1919. Source publication with detailed information on vital statistics and migration of the population incl. causes of death according to ICD-10. Published without interruption since 1919. Keywords: bilance; geografie obyvatelstva; migrace; mortalita; natalita; rozvodovost Available in a digital repository NRGL
Demografická ročenka České republiky - 2016

Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle podrobného seznamu MKN-10. Vychází v nepřetržité řadě od r. 1919....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 1. čtvrtletí 2017
Strašilová Gabriela; Mejstřík Bohuslav
2017 - Czech
Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. Analysis to the NR according to the results of the Labour Force Sample Survey. Keywords: způsobilost; kvalifikace zaměstnanců; zaměstnanci; odborná praxe; mladiství; práce mladistvých; trh práce Available in a digital repository NRGL
Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 1. čtvrtletí 2017

Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil.


Analysis to the NR according to the results of the Labour Force Sample Survey.

Strašilová Gabriela; Mejstřík Bohuslav
Český statistický úřad, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases