Number of found documents: 92
Published from to

Corporate social responsibility and its influence on corporate image
Křížková, Pavla; Jurášková, Olga; Svoboda, Václav
2011 - English
Dodržování etických zásad v podobě společenské odpovědnosti s sebou přináší nejenom dobrý pocit všech zúčastněných, ale rovněž pozitivně působí na image organizace. Toyota Peugeot Citroën Automobile je nadnárodní organizace působící v Kolíně s mateřským zastoupením japonské Toyoty a francouzského PSA Peugeot Citroën. Pro společnost takovéto velikosti a formátu je nezbytné zapojit společenskou odpovědnost do vlastních aktivit.Tato diplomová práce se zaměřuje na zaměstnanecký sektor, respektive na motivaci zaměstnanců. Sleduje spokojenost, loajalitu, ale také jejich vliv na image společnosti. Keywords: společenská odpovědnost; stakeholdeři; zaměstnanci; životní prostředí; profit; motivace; benefity; vzdělávání; loajalita; odchodovost; corporate social responsibility; stakeholders; employees; environment; motivation; benefits; education; loyalty; turnover Available in digital repository of UTB.
Corporate social responsibility and its influence on corporate image

Dodržování etických zásad v podobě společenské odpovědnosti s sebou přináší nejenom dobrý pocit všech zúčastněných, ale rovněž pozitivně působí na image organizace. Toyota Peugeot Citroën Automobile ...

Křížková, Pavla; Jurášková, Olga; Svoboda, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Promotion of Art Events and How to Communicate Their Emotions
Klemš, Milan; Štarchoň, Peter; Pavelka, Jiří
2011 - English
The study's aim is designed to explore differences in promotion of high-culture events in contrast to the ones that lie in the popular sector. On the grounds of these findings the study will point out what promotional elements they can adopt from each other to increase their effectiveness. In addition, this work tries to find out whether the theory on emotional communication matches with the genuine emotions that are produced by the examined campaigns. Furthermore, it attempts to discover if the chosen events really communicate the same emotions they offer. Keywords: umělecké eventy; propagace eventů; komunikace emocí; art events; promotion of events; communication of emtions Available in digital repository of UTB.
Promotion of Art Events and How to Communicate Their Emotions

The study's aim is designed to explore differences in promotion of high-culture events in contrast to the ones that lie in the popular sector. On the grounds of these findings the study will point out ...

Klemš, Milan; Štarchoň, Peter; Pavelka, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Computer Networking for Small and Medium-Sized Enterprises
Šeminský, Martin; Korbel, Jiří; Kaderka, Josef
2010 - English
This thesis deals with the practical technical issues related to a computer network. In particular, the design and creation of the main functions that any networks of small or medium-sized enterprises may require. Security is discussed as main topic throughout the entire paper. It includes step-by-step configuration instructions as well as common threats to avoid. Keywords: Network; service; security; policy; password; management; Windows Server 2008; configuration; step-by-step; DNS; NAT; DHCP; POP3; SMTP; Firewall; SSL; TLS; HTTPS; IIS; WFAS; Network service Available in digital repository of UTB.
Computer Networking for Small and Medium-Sized Enterprises

This thesis deals with the practical technical issues related to a computer network. In particular, the design and creation of the main functions that any networks of small or medium-sized enterprises ...

Šeminský, Martin; Korbel, Jiří; Kaderka, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Automatic Acquisition and Optimal Application of Illumination Environments Maps
Stančík, Jaroslav; Chalupa, Petr; Haindl, Michal
2010 - English
The visual quality of digital material appearance representation strongly depends, among others, on representation of realistic illumination conditions. While accurate material appearance can be represented by means of measured illumination and view direction dependent textures (i.e., bidirectional texture function), the illumination conditions can be captured in omnidirectional image (i.e., environment map) that can be, for purpose of fast interactive visualization, represented by an appropriate finite set of point-lights. In this thesis we used two ways of high-dynamic-range environment map acqui- sition obtained either by means of fish-eye photo-lenses, or by taking pictures of mirrored sphere. The main goal of this thesis was to analyse human visual per- ception of three different materials illuminated by ten different types of realistic illumination conditions. We performed two psychophysical experiments with 29 naive volunteers to determine appropriate number of lights necessary to achieve the same visual quality across different materials and illumination types. As a result of data analysis from the experiment we suggested a computationally simple method that can predict the appropriate number of lights for any environment map while still preserving the required visual quality. This method successfully decrease the processing times during rendering and still maintains the realistic visual appearance of any digital representation of real-world materials illumination. Keywords: environment illumination; texture; BTF; HDR; psychophysical exper- iment; median-cut; tone-mapping Available in digital repository of UTB.
Automatic Acquisition and Optimal Application of Illumination Environments Maps

The visual quality of digital material appearance representation strongly depends, among others, on representation of realistic illumination conditions. While accurate material appearance can be ...

Stančík, Jaroslav; Chalupa, Petr; Haindl, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Obnova ochranné bariérové funkce kůže
Nacházelová, Lucie; Vltavská, Pavlína; Pavlačková, Jana
2010 - English
Práce se zabývá problematikou kůže a obnovou její ochranné bariérové funkce. Cílem bylo provést korneometrické měření hydratačních účinků kosmetických přípravků na skupině dobrovolníků. Obnova ochranné bariérové funkce byla provedena aplikací hydratačních přípravků na kůži narušenou roztokem laurylsulfátu sodného. Po provedení korneometrického měření hydratačních vlastností kůže bylo zjištěno, že kosmetické přípravky vykazují dobré hydratační účinky. Nejlepší účinky vykázaly krémy s obsahem olivového oleje a močoviny. Keywords: kůže; hydratace; humektant; emolient; skin; moisturization; humectant; emollient Available in digital repository of UTB.
Obnova ochranné bariérové funkce kůže

Práce se zabývá problematikou kůže a obnovou její ochranné bariérové funkce. Cílem bylo provést korneometrické měření hydratačních účinků kosmetických přípravků na skupině dobrovolníků. Obnova ...

Nacházelová, Lucie; Vltavská, Pavlína; Pavlačková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Vliv tenzidových prostředků na hydrataci kůže
Sedlačíková, Alžběta; Janiš, Rahula; Kejlová, Kristina
2010 - English
Je obecně známo, že vliv tenzidových prostředků na Stratum corneum se liší podle jejich složení. Cílem této práce je porovnat účinek pěti komerčních sprchových gelů na hydrataci kůže. Tyto produkty se liší jak složením, přídavkem hydratačních látek, tak cenou. Pro srovnání jsou použity dodecylsulfát sodný a neošetřená pokožka. K měření míry hydratace je použit přístroj Corneometer CM 820. Dle výsledků je míra hydratace změněna po použití všech vzorků, avšak největší rozdíly mezi výrobky jsou zřetelné až po aplikaci vyšší koncentrace. Hydratace je sledována 26 hodin a asi po 24 hodinách je vidět samovolné obnovování přirozené hydratace kůže. Tato studie také poukazuje na to, že pouhé tvrzení na výrobcích a ani uvedené složení negarantují jejich účinek. Ten velmi závisí také na kvantitativním složení, které je ale pro konzumenta většinou neznámé. Keywords: tenzidové prostředky; dodecylsulfát sodný; corneometer; Stratum corneum; hydratace; hydratační látky; surfactants; sodium lauryl sulfate; hydration; moisturizing agents Available in digital repository of UTB.
Vliv tenzidových prostředků na hydrataci kůže

Je obecně známo, že vliv tenzidových prostředků na Stratum corneum se liší podle jejich složení. Cílem této práce je porovnat účinek pěti komerčních sprchových gelů na hydrataci kůže. Tyto produkty se ...

Sedlačíková, Alžběta; Janiš, Rahula; Kejlová, Kristina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Stanovení cholekalciferolu zavedením metody HPLC a stanovení obsahu tuku v zrnech.
Salvetová, Eva; Kramářová, Daniela; Kašpárková, Věra
2010 - English
Pšenice je jednou z nejvíce pěstovaných obilnin ve světě a díky vyššímu obsahu lipidů je významným zdrojem energie a obživy pro obyvatelstvo. Prvním cílem diplomové práce bylo nalézt vhodnou metodu pro stanovení celkového obsahu tuku v pěti vybraných druzích pšenice. Byly proto vyzkoušeny tři metody vhodné pro stanovení tuků. V první metodě byla použita směs chloroformu a methanolu, druhou metodou byla Sxhletova ex-trakce a jako třetí byla testována ISO norma 7302. Nejpřesnější výsledky (v porovnání s deklarovanými hodnotami) byly dosaženy postupem podle metody ISO 7302. Druhá část práce byla zaměřena na zavedení HPLC metody pro stanovení cholecalciferolu. Pomocí standardu byly zjištěny optimální podmínky pro jeho stanovení, které byly při vlnové délce 265 nm a průtoku mobilní faze 0.6 ml.min-1. Retenční čas cholecalciferolu byl za těchto podmínek 6.5 - 6.6 min. Tyto hodnoty byly poté použity při vlastním stanovení cholecalci-ferolu v mléce. Keywords: obiloviny; pšenice; tuk; cholecalciferol; HPLC; cereals; wheat; lipids Available in digital repository of UTB.
Stanovení cholekalciferolu zavedením metody HPLC a stanovení obsahu tuku v zrnech.

Pšenice je jednou z nejvíce pěstovaných obilnin ve světě a díky vyššímu obsahu lipidů je významným zdrojem energie a obživy pro obyvatelstvo. Prvním cílem diplomové práce bylo nalézt vhodnou metodu ...

Salvetová, Eva; Kramářová, Daniela; Kašpárková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Struktura a vlastnosti kompozitů na bázi polypropylenu a dřevní moučky
Melichárková, Petra; Čermák, Roman; Navrátilová, Jana
2010 - English
Cílem této diplomové práce je studium vlastností kompozitů polypropylenu s dřevní moučkou. Bylo použito pět typů dřevní moučky; přírodní neupravená dřevní moučka a čtyři teplotně upravované (retifikované) dřevní moučky. Vlastnosti vzorků byly zkoumány reologickými měřeními, diferenciální skenovací kalorimetrií, rentgenovou difrakcí, tahovými zkouškami, termogravimetrickou analýzou, skenovací elektronovou mikroskopií a dynamicko-mechanickou analýzou. Bylo zjištěno, že tepelná úprava topolového dřeva za určitých podmínek, může vést ke zlepšení interakce mezi polypropylenem a dřevem, což bylo demonstrováno změnami v krystalizaci a v mechanických vlastnostech materiálů. Keywords: polypropylen; dřevní moučka; retifikace; kompozity polypropylenu s dřevní moučkou; polypropylene; wood flour; retification; wood plastic composites; wood polypropylene composites Available in digital repository of UTB.
Struktura a vlastnosti kompozitů na bázi polypropylenu a dřevní moučky

Cílem této diplomové práce je studium vlastností kompozitů polypropylenu s dřevní moučkou. Bylo použito pět typů dřevní moučky; přírodní neupravená dřevní moučka a čtyři teplotně upravované ...

Melichárková, Petra; Čermák, Roman; Navrátilová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance
Hovězáková, Iva; Knápková, Adriana; Remeš, Daniel
2010 - English
Cílem této diplomové práce je poskytnout základní teoretické poznatky o konceptu ekonomické přidané hodnoty, její implementace, zdůraznit její výhody, následně zhodnotit výkonnost podniku pomocí klasických ukazatelů a moderních ukazatelů výkonnosti podniku, a porovnat je. Následně, na základě teoretických poznatků, provedených analýz a srovnání EVA a tradičních ukazatelů využívaných společností, je cílem rozhodnout o implementaci ekonomické případné hodnoty do řízení společnosti, navrhnout samotnou implementaci a zhodnotit její přínos pro společnost. Keywords: Ekonomická přidaná hodnota; Shareholder Value; implementace; investovaný kapitál; čistý operativní zisk po zdanění; čisté operativní aktiva; Economic Value Added; implementation; capital employed; net operating profit after tax; net operating assets Available in digital repository of UTB.
The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance

Cílem této diplomové práce je poskytnout základní teoretické poznatky o konceptu ekonomické přidané hodnoty, její implementace, zdůraznit její výhody, následně zhodnotit výkonnost podniku pomocí ...

Hovězáková, Iva; Knápková, Adriana; Remeš, Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Project of the Performance Appraisal System Creation in the XYZ Company, UK
Mádrová, Hana; Kressová, Petra; Novotný, Pavel
2010 - English
Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt systému hodnocení pracovníků ve společnosti XYZ, UK. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se řízení lidských zdrojů a konkrétně hodnocení pracovníků. Na základě těchto poznatků bude autor schopen vytvořit projekt nového systému hodnocení. V analytické části je analyzován současný stav hodnocení pracovníků ve společnosti, který je pouze neformální a pro společnost a její zaměstnance nevyhovující. Na základě této analýzy byl vypracován projekt nového systému hodnocení pracovníků, jehož součástí je hodnotící pohovor a formuláře, podle kterých bude hodnocení prováděno, a to nadřízeným. Na závěr byly zhodnoceny náklady, přínosy a rizika spojená s realizací projektu, které je ovšem možno omezit. Keywords: Řízení lidských zdrojů; hodnocení pracovníků; hodnotící pohovor; metody a kritéria hodnocení; proces hodnocení pracovníků; hodnotící formulář; Human resource management; performance appraisal; appraisal interview; methods and criteria of the performance appraisal; process of the performance appraisal; appraisal forms Available in digital repository of UTB.
Project of the Performance Appraisal System Creation in the XYZ Company, UK

Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt systému hodnocení pracovníků ve společnosti XYZ, UK. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se řízení lidských zdrojů a ...

Mádrová, Hana; Kressová, Petra; Novotný, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases