Number of found documents: 51
Published from to

Palabras compuestas espanolas y sus equivalentes checos
Martina Chroustová; vedoucí práce Liana Hotařová
Spanish
Tato práce se zabývá porovnáním španělských slov složených s jejich českými ekvivalenty. Jejím cílem je tedy prozkoumat, zda a do jaké míry si španělská slova složená uchovávají svůj složený tvar i v českém jazyce. V případech, kdy se i v českém jazyce jedná o složeninu, si práce klade jako další cíl zjistit, zda dochází ke změně slovních druhů, které daná slova skládají. Práce vymezí pojem kompozice, definuje slovo složené a vysvětlí různé typy slov složených. Následně se porovnají španělská slova složená, nalezená ve slovníku Diccionario de Uso del Espanol, jehož autorkou je María Moliner, s jejich ekvivalenty nalezenými ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost Josefa Filipce. Výsledná zjištění se pro lepší přehlednost nejprve rozdělí do několika skupin podle slovních druhů, ze kterých se slova složená skládají a jsou doprovázena přehlednými grafy společně s názornými příklady doplněných komentářem, vztahujících se ke konkrétním případům. V závěru práce se hodnotí získaná data jako celek. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Palabras compuestas espanolas y sus equivalentes checos

Tato práce se zabývá porovnáním španělských slov složených s jejich českými ekvivalenty. Jejím cílem je tedy prozkoumat, zda a do jaké míry si španělská slova složená uchovávají svůj složený tvar i v ...

Martina Chroustová; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases