Number of found documents: 281
Published from to

Contemporary America reflected in Kerouac's " On the road" and in Steinbeck's "Travels with Charley"
Sýkora, Miroslav; Bubíková, Šárka
2001 - English
Autor se v práci zabývá pohledem Jacka Kerouaca a Johna Steinbecka na Spojené státy v období od konce 40. let do konce 50. let. Keywords: americká literatura; Steinbeck, John; Kerouac, Jack; konzumní chování; literární studie Available in the UPCE Library.
Contemporary America reflected in Kerouac's " On the road" and in Steinbeck's "Travels with Charley"

Autor se v práci zabývá pohledem Jacka Kerouaca a Johna Steinbecka na Spojené státy v období od konce 40. let do konce 50. let.

Sýkora, Miroslav; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2001

Warming-up activities in English lessons
Žemličková, Petra; Píšová, Michaela
2001 - English
Práce se zaměřuje na vysvětlení důvodů pro zařazování aktivit typu "warming-up" do hodin anglického jazyka. Keywords: didaktické metody; využití; výuka jazyků; Anglický jazyk; motivace žáků Available in the UPCE Library.
Warming-up activities in English lessons

Práce se zaměřuje na vysvětlení důvodů pro zařazování aktivit typu "warming-up" do hodin anglického jazyka.

Žemličková, Petra; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2001

Picture of moral decadence of today's society in the works of Martin Amis
Kožušníková, Bohumila; Mánek, Bohuslav
2001 - English
Autorka v práci kritizuje morální úpadek soudobé společnosti, zejména korupci penězi. Zobrazuje tento úpadek pomocí literárních děl spisovatele Martina Amise. Keywords: Anglická literatura; Amis, Martin; postmodernismus; literární studie; morálka; úpadek Available in the UPCE Library.
Picture of moral decadence of today's society in the works of Martin Amis

Autorka v práci kritizuje morální úpadek soudobé společnosti, zejména korupci penězi. Zobrazuje tento úpadek pomocí literárních děl spisovatele Martina Amise.

Kožušníková, Bohumila; Mánek, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2001

Reality mingling with imagination
Motyčková, Iveta; Ráčková, Patricie
2001 - English
Cílem práce je odhalit prolínající se vrstvy reality a imaginace v tématu migrace, který se objevuje v románech S. Rushdieho: "Hanba" a "Děti půlnoci". Keywords: Anglická literatura; Rushdie, S.; literární studie; Migrace; realita Available in the UPCE Library.
Reality mingling with imagination

Cílem práce je odhalit prolínající se vrstvy reality a imaginace v tématu migrace, který se objevuje v románech S. Rushdieho: "Hanba" a "Děti půlnoci".

Motyčková, Iveta; Ráčková, Patricie
Univerzita Pardubice, 2001

The great Gatsby or some sort of epic grandeur
Machalová, Irena; Roebuck, Olga
2001 - English
Autorka v práci analyzuje román "Velký Gatsby". Zabývá se zejména společenskými událostmi v USA 20.let a charakterizuje jejich odraz v díle Francise Scotta Fitzgeralda. Poukazuje na aktuálnost tohoto díla i pro dnešní společnost. Keywords: americká literatura; Fitzgerald, Francis Scott; Spojené státy americké; rozbor literárního díla Available in the UPCE Library.
The great Gatsby or some sort of epic grandeur

Autorka v práci analyzuje román "Velký Gatsby". Zabývá se zejména společenskými událostmi v USA 20.let a charakterizuje jejich odraz v díle Francise Scotta Fitzgeralda. Poukazuje na aktuálnost tohoto ...

Machalová, Irena; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2001

English language teaching based on the theory of development phases of a child according to Rudolf Steiner
Sedláková, Linda; Rýdl, Karel
2001 - English
Práce pojednává o výuce anglického jazyka, založené na respektování vývojových fází dítěte, ve Waldorfské škole. Autorka se zabývá otázkou, zda je takováto výuka efektivní a zda je přínosem pro žáky v našich podmínkách. Součástí práce je porovnání osobních zkušeností získaných na VŠ v Čechách a v holandském městě Eindhoven. Keywords: waldorfská pedagogika; waldorfská škola; Steiner, Rudolf; vývoj dítěte; výuka jazyků; Anglický jazyk Available in the UPCE Library.
English language teaching based on the theory of development phases of a child according to Rudolf Steiner

Práce pojednává o výuce anglického jazyka, založené na respektování vývojových fází dítěte, ve Waldorfské škole. Autorka se zabývá otázkou, zda je takováto výuka efektivní a zda je přínosem pro žáky v ...

Sedláková, Linda; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2001

Arabic and american women in the literature of the 19th century
Hazbunová, Kristýna; Bubíková, Šárka
2001 - English
Autorka v práci porovnává Arabskou a Americkou ženu 19. století za pomoci rozboru románů "The awakening" od Kate Chopin a "The return of the wawe" od May Ziadeh. Keywords: ženy; feminismus; Arábie; Amerika; emancipace; rozbor literárního díla; literatura Available in the UPCE Library.
Arabic and american women in the literature of the 19th century

Autorka v práci porovnává Arabskou a Americkou ženu 19. století za pomoci rozboru románů "The awakening" od Kate Chopin a "The return of the wawe" od May Ziadeh.

Hazbunová, Kristýna; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2001

Listening in the English class prepares for Real-life communicative situations
Hamplová, Zuzana; Píšová, Michaela
2001 - English
Autorka se v práci zaměřuje na didaktiku anglického jazyka, zejména na osvojení dovednosti porozumění mluvenému slovu. Keywords: Anglický jazyk; didaktika; výuka; poslechová cvičení; porozumění Available in the UPCE Library.
Listening in the English class prepares for Real-life communicative situations

Autorka se v práci zaměřuje na didaktiku anglického jazyka, zejména na osvojení dovednosti porozumění mluvenému slovu.

Hamplová, Zuzana; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2001

The Use of role play to create motivation in English classes
Fialová, Dagmar; Linhartová, Yveta
2001 - English
Autorka v práci zkoumá využití "role play" k motivaci žáků studovat angličtinu. Průzkum pomocí dotazníku byl provedem mezi žáky ve věku 13-14 let. Výsledky jsou v práci statisticky zpracovány a porovnány s teoretickými poznatky. Keywords: Anglický jazyk; výuka jazyků; motivace žáků; zpětná vazba Available in the UPCE Library.
The Use of role play to create motivation in English classes

Autorka v práci zkoumá využití "role play" k motivaci žáků studovat angličtinu. Průzkum pomocí dotazníku byl provedem mezi žáky ve věku 13-14 let. Výsledky jsou v práci statisticky zpracovány a ...

Fialová, Dagmar; Linhartová, Yveta
Univerzita Pardubice, 2001

Testing speaking
Bučková, Šárka; Černá, Monika
2001 - English
Autorka se v práci zabývá problematikou ústního projevu v anglickém jazyce. Vyhotovuje a ověřuje testovací techniky jako dodatek k učebnici Project English 1. Keywords: Anglický jazyk; výuka jazyků; testovací metody; hodnocení; testy Available in the UPCE Library.
Testing speaking

Autorka se v práci zabývá problematikou ústního projevu v anglickém jazyce. Vyhotovuje a ověřuje testovací techniky jako dodatek k učebnici Project English 1.

Bučková, Šárka; Černá, Monika
Univerzita Pardubice, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases