Number of found documents: 398
Published from to

Die erste generation der Gastarbeiter
Horáková, Jitka; Beníšková-Schulze, Bianca
2006 - German
Práce se zabývá problematikou první generace gastarbeitrů v Německu. Cílem je poskytnout odpovědi na otázky ohledně původu těchto lidí, proč do Německa přišli a jaké museli splňovat podmínky, aby zde mohli zůstat. Keywords: Německo; 20. století; gastarbeitři; původ; podmínky Available in the UPCE Library.
Die erste generation der Gastarbeiter

Práce se zabývá problematikou první generace gastarbeitrů v Německu. Cílem je poskytnout odpovědi na otázky ohledně původu těchto lidí, proč do Německa přišli a jaké museli splňovat podmínky, aby zde ...

Horáková, Jitka; Beníšková-Schulze, Bianca
Univerzita Pardubice, 2006

Interkulturelle Germanistik Bayeruth und mögliche Kooperation mit Pardubice
Šimková, Jindřiška; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá studijním oborem "interkulturní germanistrika" ve měste Bayeruth a vývojem partnerství této německé univerzity s českými vysokými školami. Keywords: Bayeruth; Pardubice; univerzity; mezinárodní spolupráce; germanistika Available in the UPCE Library.
Interkulturelle Germanistik Bayeruth und mögliche Kooperation mit Pardubice

Práce se zabývá studijním oborem "interkulturní germanistrika" ve měste Bayeruth a vývojem partnerství této německé univerzity s českými vysokými školami.

Šimková, Jindřiška; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Typische deutsche Klischees in der tschechischen Version von "Alles Gute"
Pechová, Markéta; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá stereotypy a předsudky. Praktická část pojednává o německých stereotypech v médiích, literatuře a v pořadu "Alles Gute". Dále charakterizuje typicky německou domácnost, stravování a automobil. Keywords: stereotypy; předsudky; Německo; Média Available in the UPCE Library.
Typische deutsche Klischees in der tschechischen Version von "Alles Gute"

Práce se zabývá stereotypy a předsudky. Praktická část pojednává o německých stereotypech v médiích, literatuře a v pořadu "Alles Gute". Dále charakterizuje typicky německou domácnost, stravování a ...

Pechová, Markéta; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Ausländer in Deutschland
Klímová, Věra; Beníšková-Schulze, Bianca
2006 - German
Práce se zabývá problematikou cizinců v Německu po 2. světové válce. Hlavními body jsou cizí pracovní síly, rozčlenění cizinců do jednotlivých skupin a následná integrace mezi německé obyvatelstvo. Keywords: cizinci; Německo; Integrace Available in the UPCE Library.
Ausländer in Deutschland

Práce se zabývá problematikou cizinců v Německu po 2. světové válce. Hlavními body jsou cizí pracovní síly, rozčlenění cizinců do jednotlivých skupin a následná integrace mezi německé obyvatelstvo.

Klímová, Věra; Beníšková-Schulze, Bianca
Univerzita Pardubice, 2006

Vergleich der Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in Deutschland und Tschechien
Petráková, Aneta; Matušková, Lenka
2006 - German
Práce se zabývá rozdílným postavením mužů a žen v Německu a v České republice, jejich šancemi na vzdělání a zaměstnání, platovými rozdíly a diskriminací. Keywords: Německo; Česko; postavení žen; muži; diskriminace; vzdělání; zaměstnání Available in the UPCE Library.
Vergleich der Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in Deutschland und Tschechien

Práce se zabývá rozdílným postavením mužů a žen v Německu a v České republice, jejich šancemi na vzdělání a zaměstnání, platovými rozdíly a diskriminací.

Petráková, Aneta; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2006

Vývoj internetového obchodování v České republice a Spolkové republice Německo
Křivánková, Iva; Čapek, Jan
2006 - German
Práce porovnává vyhody klasických technik obchodování s obchodováním přes internet a srovnává společenské klima v Česku a Německu. Provádí zevrubnou analýzu tradičních technik koncového prodeje zboží a služeb zákazníků a podrobněji se zaměřuje na problematiku nákupu zboží a služeb přes internet s kontextem na diferenciaci této problematiky v českém a německém prostředí. Keywords: Německo; Česko; internetové obchody Available in the UPCE Library.
Vývoj internetového obchodování v České republice a Spolkové republice Německo

Práce porovnává vyhody klasických technik obchodování s obchodováním přes internet a srovnává společenské klima v Česku a Německu. Provádí zevrubnou analýzu tradičních technik koncového prodeje zboží ...

Křivánková, Iva; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Fakta : na příkladu "Fakta sudetoněmecko-českých dějin"
Judasová, Kateřina; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá česko-německými vztahy na základě odsunu sudetských Němců. Keywords: česko-německé vztahy; sudetští Němci; odsun Available in the UPCE Library.
Fakta : na příkladu "Fakta sudetoněmecko-českých dějin"

Práce se zabývá česko-německými vztahy na základě odsunu sudetských Němců.

Judasová, Kateřina; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Landeszeitung 2005/2006
Randyšová, Kateřina; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá novinami Němců žijících v Čechách, Landeszeitung, převážně jejich hlavními tématy, podobou a financováním. V práci je též rozbor konkrétního výtisku. Keywords: noviny; menšiny; česko-německé vztahy; Němci; Landeszeitung Available in the UPCE Library.
Landeszeitung 2005/2006

Práce se zabývá novinami Němců žijících v Čechách, Landeszeitung, převážně jejich hlavními tématy, podobou a financováním. V práci je též rozbor konkrétního výtisku.

Randyšová, Kateřina; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Centrum Adalberta Stiftera v Horní Plané : kulturní činnost a perpektivy
Fiedlerová, Tereza; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce je věnována Centru Adalberta Stiftera v Horní Plané, zabývá se jeho aktivitami a perspektivami, osobností Adalberta Stiftera a jubilejní výroční výstavou v roce 2005. Keywords: Horní Planá; Stifter, Adalbert; kulturní život; činnost; perspektivy Available in the UPCE Library.
Centrum Adalberta Stiftera v Horní Plané : kulturní činnost a perpektivy

Práce je věnována Centru Adalberta Stiftera v Horní Plané, zabývá se jeho aktivitami a perspektivami, osobností Adalberta Stiftera a jubilejní výroční výstavou v roce 2005.

Fiedlerová, Tereza; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Integration der Ausländer in Deutschland
Dittrich, Milan; Beníšková-Schulze, Bianca
2006 - German
Práce se zabývá důležitostí integračních snah v Německu, ukazuje různé skupiny cizinců, které se různou měrou v Německu integrovaly. Popisuje práci německé spolkové vlády v této problematice. Keywords: Německo; integrační procesy; přistěhovalci; integrace do společnosti Available in the UPCE Library.
Integration der Ausländer in Deutschland

Práce se zabývá důležitostí integračních snah v Německu, ukazuje různé skupiny cizinců, které se různou měrou v Německu integrovaly. Popisuje práci německé spolkové vlády v této problematice.

Dittrich, Milan; Beníšková-Schulze, Bianca
Univerzita Pardubice, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases