Number of found documents: 271
Published from to

Nestandardní regulační diagramy pro SPC
Křepela, J.; Michálek, Jiří
2011 - Czech
Zpráva pojednává o kostrukci tří typů regulačních diagramů, které nepatří mezi nástroje pro SPC uvedené v ISO normách The research report deals with three types of control charts that are not among tools for SPC given by ISO standards Keywords: control chart; control limits; warranty limits Fulltext is available at external website.
Nestandardní regulační diagramy pro SPC

Zpráva pojednává o kostrukci tří typů regulačních diagramů, které nepatří mezi nástroje pro SPC uvedené v ISO normách...

Křepela, J.; Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Použití programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlab / Octave
Böhm, Josef
2011 - Czech
Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlabu / Octave. This research report deals with the using program file named Mixtools for identification and simulation of systems with different sampling period in the environment of Matlab / Octave. Keywords: identification; simulation Available at various institutes of the ASCR
Použití programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlab / Octave

Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlabu / Octave....

Böhm, Josef
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Komparativní studie metodiky hodnocení dle RVVI a dle citačních indexů
Flusser, Jan
2011 - Czech
Studie ukazuje vztah mezi metodikou RVVI a hodnocením dle citačních indexů na reálných datech. The study shows the relationship between the evaluation method used by RVVI and evaluation based on citation index. Keywords: evaluation of research; citation index Fulltext is available at external website.
Komparativní studie metodiky hodnocení dle RVVI a dle citačních indexů

Studie ukazuje vztah mezi metodikou RVVI a hodnocením dle citačních indexů na reálných datech....

Flusser, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Predikce hospitalizační mortality u akutního infarktu myokardu
Kratochvíl, Václav; Kružík, H.; Tůma, P.; Vomlel, Jiří; Somol, Petr
2011 - Czech
Předmětem práce je standardizace výsledkového ukazatele „Nemocniční mortalita při akutním infarktu myokardu“ s využitím zjištěných závislostí mezi dílčími rizikovými faktory pacienta a úmrtím pacienta. The topic of this paper is the standartization of inpatient mortality for patients with myocardial infarction based on discovered correlations between risk factors and the mortality. Keywords: Mortality standartization; Logistic regression; Machine learning; Data mining Fulltext is available at external website.
Predikce hospitalizační mortality u akutního infarktu myokardu

Předmětem práce je standardizace výsledkového ukazatele „Nemocniční mortalita při akutním infarktu myokardu“ s využitím zjištěných závislostí mezi dílčími rizikovými faktory pacienta a úmrtím ...

Kratochvíl, Václav; Kružík, H.; Tůma, P.; Vomlel, Jiří; Somol, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Monitorování radiace v časné fázi nehody na jaderném zařízení - analýza všech typů měření použitelných pro korekci modelových předpovědí
Pecha, Petr; Kuča, Petr; Češpírová, Irena; Hofman, Radek
2011 - Czech
Zpráva se zaměřuje na metody monitorování radioaktivního znečistění v časné fázi nehody spojené s únikem radioaktivity do životního prostředí. Cílem prováděného rozboru je určit ty metody monitorování prováděné stávajícími radiačními sítěmi, které mohou poskytovat měření z terénu pro jejich další využití v oblasti zlepšování modelových předpovědí vývoje radiační situace. Pro tyto účely byly vyvinuty speciální statistické metody bayesovské filtrace provádějící asimilaci modelových předpovědí s měřeními z terénu. Keywords: data assimilation; radiation monitoring; nuclear safety Fulltext is available at external website.
Monitorování radiace v časné fázi nehody na jaderném zařízení - analýza všech typů měření použitelných pro korekci modelových předpovědí

Zpráva se zaměřuje na metody monitorování radioaktivního znečistění v časné fázi nehody spojené s únikem radioaktivity do životního prostředí. Cílem prováděného rozboru je určit ty metody monitorování ...

Pecha, Petr; Kuča, Petr; Češpírová, Irena; Hofman, Radek
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Účast ČR ve společných technologických iniciativách ARTEMIS a ENIAC
Kadlec, Jiří
2011 - Czech
Studie pojednává o účasti výzkumných týmů z ČR v JTI ARTEMIS a ENIAC v širším srovnání s ostatními zeměmi. Týmy z ČR, které participují v JTI projektech, mohou představovat pro síť informatiků potenciální zkušené partnery ke spolupráci v oblasti zabudovaných systémů a mikroelektroniky. The article deals with the participation of the Czech republic in JTI ARTEMIS and ENIAC projects. Successful research teams could be experienced partners for the scientific collaboration in the wide area of embedded systems and microelectronics for the computer-scientists. Keywords: joint technology initiative; embedded systems; microelectronics; FP7 Fulltext is available at external website.
Účast ČR ve společných technologických iniciativách ARTEMIS a ENIAC

Studie pojednává o účasti výzkumných týmů z ČR v JTI ARTEMIS a ENIAC v širším srovnání s ostatními zeměmi. Týmy z ČR, které participují v JTI projektech, mohou představovat pro síť informatiků ...

Kadlec, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Vyhodnocení markovských řetězců pomocí funkce MR,M v Matlabu
Michálek, Jiří; Šiman, Miroslav
2010 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá vyhodnocováním vlastností markovských či semimarkovských řetězců pomocí vhodné procedury zkonstruobané v Matlabu The research report deals with the evaluation of Markov or semi-Markov chains using a suitable procedure constructed in Matlab Keywords: Markov chain; Semi-Markov chain; Program in Matlab Fulltext is available at external website.
Vyhodnocení markovských řetězců pomocí funkce MR,M v Matlabu

Výzkumná zpráva se zabývá vyhodnocováním vlastností markovských či semimarkovských řetězců pomocí vhodné procedury zkonstruobané v Matlabu...

Michálek, Jiří; Šiman, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Větrání haly pro výkrm kuřat
Kic, P.; Zajíček, Milan
2010 - Czech
Předmětem práce je numerická simulace proudění v hale pro výkrm brojlerů v letním období, provedena pomocí CFD programu Fluent. Podkladem pro simulaci je měření v reálném objektu. The Fluent CFD simulation of air flow inside the poultry housen is presented, solution is based on measuring inside the real existing house. Keywords: poultry house; ventilation; CFD Fulltext is available at external website.
Větrání haly pro výkrm kuřat

Předmětem práce je numerická simulace proudění v hale pro výkrm brojlerů v letním období, provedena pomocí CFD programu Fluent. Podkladem pro simulaci je měření v reálném objektu....

Kic, P.; Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2009
Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
2010 - Czech
Keywords: multidimensional data; algorithms; decision making; uncertainty; vagueness; industrial applications Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2009

Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Regulační diagramy založené na bayesovském přístupu
Michálek, Jiří
2010 - Czech
V práci je na základě bayesovského přístupu navržen algoritmus na detekci změny v chování náhodné proměnné, který je pak použit pro konstrukci regulačních diagramů pro aritmetické průměry a směrodatnou odchylku. An algorithm for detecting changes in the behaviour of a random variable based on the Bayes approach is suggested in the report and then is applied to construction of control charts for averages and standard deviation Keywords: control chart; Bayes approach; change point Fulltext is available at external website.
Regulační diagramy založené na bayesovském přístupu

V práci je na základě bayesovského přístupu navržen algoritmus na detekci změny v chování náhodné proměnné, který je pak použit pro konstrukci regulačních diagramů pro aritmetické průměry a ...

Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases