Number of found documents: 441
Published from to

Nejčastější chyby stomiků v péči o stomii v praxi stomasestry
RYŠKOVÁ, Stanislava
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nejčastější chyby stomiků v péči o stomii v praxi stomasestry

RYŠKOVÁ, Stanislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

The transcriptional regulation by the nuclear receptor NHR-25 in \kur{Caenorhabditis elegans}
MERGLOVÁ, Linda
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The transcriptional regulation by the nuclear receptor NHR-25 in \kur{Caenorhabditis elegans}

MERGLOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Cytologická variabilita a potenciální hybridizace druhů \kur{Spergularia echinosperma} a \kur{S. rubra} rešerše problematiky v celém rodě a pilotní studie
KÚR, Pavel
2007 - Czech
Druh Spergularia echinosperma je tradičně uváděn jako středoevropský endemit rostoucí pouze na obnažených rybničních dnech a písčitých náplavech řek, kde se údajně kříží s podobným druhem S. rubra, což by mohlo být doprovázeno změnou ploidní úrovně. Tato práce si klade za cíl za pomoci metod průtokové cytometrie získat základní představu o variabilitě ploidních úrovní v populacích obou druhů a odhalit případnou přítomnost mezidruhových kříženců. Jsou rovněž shrnuty některé nové poznatky o rozšíření S. echinosperma. Spergularia echinosperma is traditionally thought to be a species endemic to Central Europe, growing only on bare pond bottoms and sand river banks where it is believed to interbreed with a similar species S. rubra, which could be attended by change of ploidy level. This study aims by means of flow cytometry to gain primary insight into the ploidy levels occurring in populations of these species and to estimate possible presence of interspecific hybrids. Also some new information about the distribution of S. echinosperma is given. Keywords: Spergularia rubra; Spergularia echinosperma; hybridizace; průtoková cytometrie; ploidní úroveň; Spergularia rubra; Spergularia echinosperma; hybridization; flow cytometry; ploidy level Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cytologická variabilita a potenciální hybridizace druhů \kur{Spergularia echinosperma} a \kur{S. rubra} rešerše problematiky v celém rodě a pilotní studie

Druh Spergularia echinosperma je tradičně uváděn jako středoevropský endemit rostoucí pouze na obnažených rybničních dnech a písčitých náplavech řek, kde se údajně kříží s podobným druhem S. rubra, ...

KÚR, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Molekulární klonování a exprese serpinu Kunitzova typu ze slinných žláz klíštěte \kur{Ixodes ricinus}
CERMANOVÁ, Tereza
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Molekulární klonování a exprese serpinu Kunitzova typu ze slinných žláz klíštěte \kur{Ixodes ricinus}

CERMANOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Prostředí cestovního ruchu
HOMOLKOVÁ, Monika
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Prostředí cestovního ruchu

HOMOLKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Exprese hemolinu ve střevě zavíječe voskového
SEDLÁČKOVÁ, Barbora
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exprese hemolinu ve střevě zavíječe voskového

SEDLÁČKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Mikrosporidiové infekce ptáků: prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů
KAŠIČKOVÁ, Denisa
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mikrosporidiové infekce ptáků: prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů

KAŠIČKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Rešerše ke studiu biogeografie cichlid Guyanské vysočiny
PIÁLEK, Lubomír
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rešerše ke studiu biogeografie cichlid Guyanské vysočiny

PIÁLEK, Lubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Distribuce rDNA na chromosomech motýlů
NGUYEN, Petr
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Distribuce rDNA na chromosomech motýlů

NGUYEN, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Významné funkční charakteristiky lučních rostlin sdílejících stanoviště
HAVLÍK, Tomáš
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Významné funkční charakteristiky lučních rostlin sdílejících stanoviště

HAVLÍK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases