Number of found documents: 137
Published from to

Plasma pretreatment in textile printing
Pateka Precious Zodidi Cingo; vedoucí práce Miroslav Prášil
2011 - English
Synthetic fibers have gained its popularity and constitute a big share of market in textile industry. Due to their hydrophobicity and resistance to chemicals, these fabrics require pre-treatment prior to finishes such as printing. Without having them pre-treated the patterns directly printed with pigment paste have poor color yields and bleed easily. Plasma surface treatment of POP, PES fabrics was carried out in atmospheric plasma with air under different time intervals. After the samples were exposed to plasma were printed with pigment paste. Affectivity of the modification process was determined with hydrophilicity measurements evaluated by means of suction test. Hydrophilicity of individual fabrics has distinct increase after plasma treatment. From the results obtained it can be seen that surface -modified POP, PES fabrics registered enhanced color yields and remarkable good pattern sharpness. XPS and SEM analysis showed that this tremendous improved color performance was assisted by the polar groups induced onto the fiber surface through plasma processing. SEM images exhibited that the rough surface of plasma treated fibers could give more potential for fabric to seize the printing paste. Therefore surface modification using air plasma provides a possibility to process fabric for pigment printing ,which is also advantageous in that ,it is environmentally friendly, saving energy compared to the traditional pre-processing methods. Keywords: textilní chemie; chemická technologie; plazma (fyzika); polymery; tiskové techniky Available to registered users in the Library of TUL
Plasma pretreatment in textile printing

Synthetic fibers have gained its popularity and constitute a big share of market in textile industry. Due to their hydrophobicity and resistance to chemicals, these fabrics require pre-treatment prior ...

Pateka Precious Zodidi Cingo; vedoucí práce Miroslav Prášil
Technická univerzita v Liberci, 2011

Breathable and waterproof coated textiles
Aneesa Moolla; vedoucí práce Miroslav Prášil
2011 - English
Demands for textiles that can impart hydrophobic qualities have increased greatly over the years as their application has become more prevalent in many industries. Their production can be based either from fabric construction or chemical applications such as coatings and laminates. This experimental work focuses on the use of coatings technology to produce cotton materials that would be both water repellent and breathable. It analyses the effects of using different treatments on the cotton materials samples. Finishes include paste and foam coats with Acrylic/Polyutherane compounds, as well as Pretreatment and post treatments with fluorocarbon based compounds. Applications were done using standard coating methods such as knife on roller and air blade techniques. The experiments also accounts for the different porosity values that cotton fabrics have, and how they affect the air and water permeability of the coated materials. Keywords: textilní chemie; chemická úprava textilií; textilní materiály; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Breathable and waterproof coated textiles

Demands for textiles that can impart hydrophobic qualities have increased greatly over the years as their application has become more prevalent in many industries. Their production can be based either ...

Aneesa Moolla; vedoucí práce Miroslav Prášil
Technická univerzita v Liberci, 2011

Photocatalysis application in waste water treatment processes
Nhlanhla Cyril Kumalo; vedoucí práce Jarmila Studničková
2011 - English
Ten textile dyes (azo-dyes (CI Disperse Red 50, CI Direct Yellow 44, CI Reactive Blue 19, CI Reactive Blue 4, 1:1 metal complex CI Acid Blue 158, 1:2 metal complex CI Acid Red 213 and CI Acid Yellow 11), anthraquinone dyes (CI Disperse Red 121), oxazine dyes (CI Direct Blue 106) and nitro dyes (CI Disperse Yellow 42). were photocatalytically treated for colour removal in TiO2 suspension. Their decolouration rates were compared to the standardised methods; flocculation and coagulation. It was demonstrated the azo dye (CI Acid Red 213) and oxazine dye (CI Direct Blue 106) were highly degraded by photocatalysis with decolourization of 50 % after 15 min and 30 min and 84 % after 60 min with azo dye (CI Acid Yellow) being not degraded - from 5 - 30 min was 50 % darker and gradually back to the original (standard 100%) colour in 40 / 60 min. Disperse dyes on photocatalytic degradation gained more weight becoming darker after 30 min, which could be due photocatalytic degradation of auxiliary (dispersing agents) agents. The results indicate that photocatalytic colour degradation on CI Acid Red 213 and CI Direct Blue 106 was faster than on standardised methods. Keywords: chemická technologie; barviva; textilní barvířství Available to registered users in the Library of TUL
Photocatalysis application in waste water treatment processes

Ten textile dyes (azo-dyes (CI Disperse Red 50, CI Direct Yellow 44, CI Reactive Blue 19, CI Reactive Blue 4, 1:1 metal complex CI Acid Blue 158, 1:2 metal complex CI Acid Red 213 and CI Acid Yellow ...

Nhlanhla Cyril Kumalo; vedoucí práce Jarmila Studničková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Semi-automatic system for image processing and recognition
David Veltrubský; vedoucí práce Josef Chaloupka
2011 - English
Zpracování obrazu je nepostradatelnou slžokou v mnoha odvětvích počítačem podporovaných aplikací. Jako příklad je možné uvést průmyslovou automatizaci a robotizaci, kde nasazení robota je často podmíněno schopností systému získat souřadnice (velikosti, tvary atd.) objektů, se kterými bude robot pracovat. Již nyní existuje celá žada programů, které se touto problematikou zabývají. Je ale skoro pravidlem, že tyto programy bývají drahé, složtié na obsluhu a vyžadují nákladné profesionální vybavení (průmyslové kamery a řídící centra). Existuje sice alternativa v podobě levnějších senzorů, ale její použitelnost je značně limitována. Cílem této diplomové práce je navrhnout další možné řešení výše zmíněného problému. Předložit program, který se bude vyznačovat jednoduchostí obsluhy a pro svůj běh bude vyžadovat mnohem levnější hardware (webové kamery a klasické PC). Je zřejmé, že takový úkol přináší i jistá omezení. Proto se tato aplikace bude soustředit pouze na jednodušší úlohy s nižšími nároky na přesnost. Je ale třeba zdůraznit, že právě takových úloh se v reálném nasazení nalezá dostatek, neboť často je nasazení robotů bržděno spíše cenou realizace. Keywords: informatika; programování; počítačové zpracování obrazu Available to registered users in the Library of TUL
Semi-automatic system for image processing and recognition

Zpracování obrazu je nepostradatelnou slžokou v mnoha odvětvích počítačem podporovaných aplikací. Jako příklad je možné uvést průmyslovou automatizaci a robotizaci, kde nasazení robota je často ...

David Veltrubský; vedoucí práce Josef Chaloupka
Technická univerzita v Liberci, 2011

Relation between needle and needleless electrospinning
Adnan Ahmed Mazari; vedoucí práce Oldřich Jirsák
2011 - English
Abstract This Thesis predict a relation between needle and needle-less electrospinning ,as the needle-less or roller electrospinning is a time consuming and expensive procedure .so Poly (ethylene oxide ) with different molecular weight ,concentration and additives was tested on needle and needle-less elctrospinning with changing solution and process parameters (Molecular weight,voltage supply ,distance between electrodes, addition of NaCl-salt) whereas the ambient parameters (temperature and humidity )were kept constant. The results were examined on SEM and shows a great relationship between needle and needle-less electrospinning particularly in terms of spinnability,fiber quality ,non-fiborous area ,fiber diameter, fiber diameter distribution and throughput. The result are usefull in predicting the behavior of polymers in needle-less electrospinning with results from needle electrospinning. Keywords: elektrostatické zvlákňování; nanotechnologie; nanovlákna; textilní technologie Available to registered users in the Library of TUL
Relation between needle and needleless electrospinning

Abstract This Thesis predict a relation between needle and needle-less electrospinning ,as the needle-less or roller electrospinning is a time consuming and expensive procedure .so Poly (ethylene ...

Adnan Ahmed Mazari; vedoucí práce Oldřich Jirsák
Technická univerzita v Liberci, 2011

Study of influence of fashion trend in modern apparel in Southeast Asia (scope: Cambodia, Indonesia, alaysian and Thailand)
Chanakarn Kaeo-insuan; Antonín Havelka
2011 - English
The diploma work relate to the effect from the fashion trends which create from the many regions all around the fashion capital cities to the Southeast Asian in the scope countries (Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand) by study from the influenced started from the history to know the basic ideas of the people in the regions and the influenced which came and changed the style of art and costume. And later the changed of the costume to the fashion and differences of fashion by the locate and another determinant. Keywords: oděvní průmysl; móda Available to registered users in the Library of TUL
Study of influence of fashion trend in modern apparel in Southeast Asia (scope: Cambodia, Indonesia, alaysian and Thailand)

The diploma work relate to the effect from the fashion trends which create from the many regions all around the fashion capital cities to the Southeast Asian in the scope countries (Cambodia, ...

Chanakarn Kaeo-insuan; Antonín Havelka
Technická univerzita v Liberci, 2011

Výuka slovní zásoby se zaměřením na rozvoj autonomního učení v hodinách anglického jazyka
Markéta Strachová; vedoucí práce Renata Šimůnková
2011 - English
Tato diplomová práce se zabývá použitím dvojjazyčného slovníku v hodinách anglického jazyka na základních školách. Slovník je prostředek, který rozvíjí slovní zásobu žáků a vede je k samostanosti a nezávislosti. Diplomová práce se skládá z teoretické, metodologické a praktické části. Teoretická část vysvětluje pojetí slovní zásoby z hlediska učení i vyučování a dále seznamuje čtenáře s pojetím autonomního učení. Metodologická část nabízí způsoby jak implementovat výuku práce se slovníkem do hodin anglického jazyka a jak rozvíjet žákovu autonomii. Praktická část zahrnuje projekt, jehož cílem je naučit žáky základním dovednostem při práci se slovníkem. Projekt je hodnocen na základě reflexí z hodin a na základě výsledků testů. Poslední část shrnuje výsledky tohoto projektu, upozorňuje na jeho pozitivní efekty a implikuje důsledky pro budoucí výuku práce se slovníkem v hodinách anglického jazyka. Keywords: angličtina; jazyková výuka; slovní zásoba; autonomní učení Available to registered users in the Library of TUL
Výuka slovní zásoby se zaměřením na rozvoj autonomního učení v hodinách anglického jazyka

Tato diplomová práce se zabývá použitím dvojjazyčného slovníku v hodinách anglického jazyka na základních školách. Slovník je prostředek, který rozvíjí slovní zásobu žáků a vede je k samostanosti a ...

Markéta Strachová; vedoucí práce Renata Šimůnková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Využití interaktivní tabule jako prostředku efektivní výuky slovní zásoby v hodinách anglického jazyka
Monika Loníčková; vedoucí práce Renata Šimůnková
2010 - English
Práce pojednává o využití interaktivní tabule jako didaktické pomůcky pro efektivní výuku anglické slovní zásoby v heterogenních třídách na druhém stupni základní školy. Keywords: interaktivní tabule; jazyková výuka; didaktická technika Available to registered users in the Library of TUL
Využití interaktivní tabule jako prostředku efektivní výuky slovní zásoby v hodinách anglického jazyka

Práce pojednává o využití interaktivní tabule jako didaktické pomůcky pro efektivní výuku anglické slovní zásoby v heterogenních třídách na druhém stupni základní školy.

Monika Loníčková; vedoucí práce Renata Šimůnková
Technická univerzita v Liberci, 2010

Možnosti zvýšení efektivnosti podniku-Holtex, a.s.
Pavel Dinh; vedoucí práce Petra Ryvalová
2010 - English
Sledování efektivnosti hospodaření je v současné době jednou z hlavních priorit každého podniku. Častějším sledováním efektivnosti a nákladů je možné dojít k závěrům, které mohou výrazně pomoci při rozhodování o snižování některých nákladových položek, což následně může vést ke zvýšení celkové efektivnosti hospodaření, k přijatelnějším cenovým nabídkám a tím i rozšíření cílového trhu. Keywords: Holtex (firma); podnikový management; podniková ekonomika; malé a střední podniky Available to registered users in the Library of TUL
Možnosti zvýšení efektivnosti podniku-Holtex, a.s.

Sledování efektivnosti hospodaření je v současné době jednou z hlavních priorit každého podniku. Častějším sledováním efektivnosti a nákladů je možné dojít k závěrům, které mohou výrazně pomoci při ...

Pavel Dinh; vedoucí práce Petra Ryvalová
Technická univerzita v Liberci, 2010

Plasma modification of special fibers
Sibusiso Senzo Dlamini; vedoucí práce Jakub Wiener
2010 - English
Plasma is highly ionized gas, which is also regarded as a "fourth state" of matter. In recent years it is used for textile surface treatment. It obtained advantages over wet process because of drastic reduction of pollutants and cost reduction for effluent treatments. This work discusses the use of atmospheric Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD) plasma on the surfaces of special fibers. Special fibers used were Kevlar, Twaron, Dyneema (Superstrong polyethylene) and Carbon/Kevlar blend. These fibers have special applications for example in aerospace, ballistic, building and sport. The common characteristic in them is high strength; however, they have low surface energy which makes them hydrophobic. The overall objective of this research is to see the effect of plasma on the surface of special fibers. Oxygen plasma creates hydrophilic chemical groups on the fibers surface through the process of oxidation. The literature reveals that special fibers have hydrophobic surfaces because of their crystallinity structure which results from covalent bonds. In this paper, wettability, contact angle, Scanning Electron Microscopy and FTIR results have been utilized to comprehend the effect of plasma on the fibers surfaces. Keywords: plazma (fyzika) Available to registered users in the Library of TUL
Plasma modification of special fibers

Plasma is highly ionized gas, which is also regarded as a "fourth state" of matter. In recent years it is used for textile surface treatment. It obtained advantages over wet process because of drastic ...

Sibusiso Senzo Dlamini; vedoucí práce Jakub Wiener
Technická univerzita v Liberci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases