Number of found documents: 4392
Published from to

Pracovní tým jako prvek organizační struktury
Šťastná, Monika; Tureckiová, Michaela
2005 - Czech
Tým - slovo dnes skloňované ve všech pádech a tak často používané v různých oblastech a kontextech našeho života. Pojem je nejčastěji spojován s prostředím sportu. Hráči v týmu jsou při společném postupu k cíli, kterým je pro ně vítězství, závislí jeden na druhém. Na individuální přínos jednotlivých hráčů tak nebývá kladen zásadní důraz, neboť přestože má tým výjimečně výkonného hráče, ten stejně potřebuje úsilí celého týmu, aby byl úspěšný. Další oblastí, kde se s pojmy týmu a týmové spolupráce i praktickým naplněním jejich obsahu často setkáváme, je podnikatelské prostředí, respektive prostředí hospodářských organizací (firem/podniků), v nichž jsou pracovní týmy využívány jako jedna z forem organizace práce. V tomto ohledu jsou týmy pro některé z nás každodenní realitou, jiní se s nimi čas od času ve své pracovní činnosti setkávají či mají přinejmenším představu o tom, co týmová spolupráce obnáší. Naše představa o týmech, jejich přínosech a omezeních, však ne vždy bývá zcela správná, a tak praktická aplikace týmové organizace práce ve firmách může být provázena řadou problémů a následných zklamání v případě, že výsledky týmové spolupráce nesplní očekávání. Uvažujeme-li o vytvoření týmu, od něhož očekáváme vysoký výkon, popřípadě usilujeme-li o přeměnu současné organizace práce ve firmě na týmovou spolupráci a chceme-li být v těchto svých záměrech úspěšní, měli bychom si být vědomi základních charakteristik týmů, procesů, které v nich probíhají, a dalších podmínek podporujících či omezujících jejich efektivní fungování. To vše je předmětem této diplomové práce. Keywords: Efektivita práce; Organizace a řízení; organizační struktura; Tým Available in a digital repository NRGL
Pracovní tým jako prvek organizační struktury

Tým - slovo dnes skloňované ve všech pádech a tak často používané v různých oblastech a kontextech našeho života. Pojem je nejčastěji spojován s prostředím sportu. Hráči v týmu jsou při společném ...

Šťastná, Monika; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Londýnská věž - neuropsychologický test plánování
Brenkus, Pavel; Preiss, Marek
2005 - Czech
Keywords: psychometrické aspekty; Psychometrie; srovnávací studie; psychologické testy; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Londýnská věž - neuropsychologický test plánování

Brenkus, Pavel; Preiss, Marek
Univerzita Karlova, 2005

Řízení kariéry pracovníků v organizaci
Malášek, Edvard; Kocianová, Renata
2005 - Czech
Cílem této práce je komplexní pojetí problematiky řízení kariéry pracovníků v organizaci a současně také přinést některé méně obvyklé úhly pohledu na tuto problematiku. Keywords: rozvoj kariéry; personální management; kultura organizace; personální management; Zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Řízení kariéry pracovníků v organizaci

Cílem této práce je komplexní pojetí problematiky řízení kariéry pracovníků v organizaci a současně také přinést některé méně obvyklé úhly pohledu na tuto problematiku.

Malášek, Edvard; Kocianová, Renata
Univerzita Karlova, 2005

Zavádění personálního standardu v Domově pro matky v tísni při Oblastní charitě Znojmo
Ochmanová, Vladimíra; Hradcová, Dana
2005 - Czech
Keywords: Azylová zařízení; Diplomové práce FHS KŘS; Sociální práce; Sociální služby; Standardy kvality služeb Available in a digital repository NRGL
Zavádění personálního standardu v Domově pro matky v tísni při Oblastní charitě Znojmo

Ochmanová, Vladimíra; Hradcová, Dana
Univerzita Karlova, 2005

Tanec a jeho nabídka psychoterapii
Mrlinová, Lenka; Junková, Vendula
2005 - Czech
Keywords: tělesný pohyb; psychologické aspekty; Psychoterapie; Tanec Available in a digital repository NRGL
Tanec a jeho nabídka psychoterapii

Mrlinová, Lenka; Junková, Vendula
Univerzita Karlova, 2005

Interkulturní komunikace a vliv interkulturních tréninků na ni
Pencová, Markéta; Kittnerová, Dana
2005 - Czech
Keywords: sociální interakce; interkulturní komunikace; transnacionální podniky; psychologický trénink sociálně; empirické výzkumy; vzájemné vztahy Available in a digital repository NRGL
Interkulturní komunikace a vliv interkulturních tréninků na ni

Pencová, Markéta; Kittnerová, Dana
Univerzita Karlova, 2005

Italská cesta privatizace
Vyhnánek, Tomáš; Půlpán, Karel
2005 - Czech
Keywords: Banky; Itálie; Politika hospodářská; Práce diplomové; Privatizace Available in a digital repository NRGL
Italská cesta privatizace

Vyhnánek, Tomáš; Půlpán, Karel
Univerzita Karlova, 2005

Člověk v myšlení Michela Foucaulta
Slavíček, Daniel; Petříček, Miroslav
2005 - Czech
Keywords: Antropologie filozofická; Diplomové práce FHS KOA; Myšlení filozofické; člověk Available in a digital repository NRGL
Člověk v myšlení Michela Foucaulta

Slavíček, Daniel; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2005

Změny v kvalitě služeb poskytovaných Linkou důvěry Česká Lípa v souvislosti se zaváděním Standardů kvality sociálních služeb
Pivrncová, Dana; Hradcová, Dana
2005 - Czech
Keywords: Diplomové práce FHS KŘS; sociální služby; Kvalita služeb; Reformy sociální Available in a digital repository NRGL
Změny v kvalitě služeb poskytovaných Linkou důvěry Česká Lípa v souvislosti se zaváděním Standardů kvality sociálních služeb

Pivrncová, Dana; Hradcová, Dana
Univerzita Karlova, 2005

Souvislosti organizační kultury a struktury
Chlupatá, Daniela; Tureckiová, Michaela
2005 - Czech
Organizační kultura je v dnešní době velmi často zmiňované téma. A to především proto, že úzce souvisí s neustále se zvyšuj ícím zájmem o lidské zdroje v podniku. Vždyť co vlastně představuje organizační kultura? Zejména to, co je výsledkem komunikace a kooperace lidí v organizaci. Je nehmotným produktem lidského chování a představ o tom, co Je správné a co umožňuj e efektivní fungování celého systému. V důsledku této těsné závislosti na lidech je organizační kultura velmi křehkou a těžko definovatelnou soustavou. Představuj e j eden znej abstraktněj ších elementů celé organizace. Keywords: organizační struktura; personální management; kultura organizace; vzájemné vztahy Available in a digital repository NRGL
Souvislosti organizační kultury a struktury

Organizační kultura je v dnešní době velmi často zmiňované téma. A to především proto, že úzce souvisí s neustále se zvyšuj ícím zájmem o lidské zdroje v podniku. Vždyť co vlastně představuje ...

Chlupatá, Daniela; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases