Number of found documents: 17391
Published from to

Antropologie aktivního stáří v domově pro seniory z perspektivy genderu
Říhová, Martina; Horálek, Adam; Andrš, Zbyněk
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá aktivním stářím ve vybraném domově pro seniory z pohledu genderu. Snaží se získat informace o aktivitách, které domov nabízí, jak je obyvatelé využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Práce nahlíží na aktivní stáří z pohledu různých aktéru jako je stát, obyvatelé a pracovníci domova pro seniory a interpretuje rozdíly v těchto perspektivách. Keywords: stáří; stárnutí; aktivní stárnutí; gender; domov pro seniory; age; aging; active aging; gender; home for the elderly Available in digital repository of UPCE.
Antropologie aktivního stáří v domově pro seniory z perspektivy genderu

Tato bakalářská práce se zabývá aktivním stářím ve vybraném domově pro seniory z pohledu genderu. Snaží se získat informace o aktivitách, které domov nabízí, jak je obyvatelé využívají a jak jsou s ...

Říhová, Martina; Horálek, Adam; Andrš, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2017

Návrh opatření na zvýšení efektivity MHD v Hořicích
Hanzlík, Jakub; Ježek, Jindřich
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na městskou hromadnou dopravu ve městě Hořice. První část práce obsahuje popis, historii a rozdělení městské hromadné dopravy. V další části jsou uvedena data poskytnutá společností Busline a.s, která slouží jako výchozí podklady pro navržení zvýšení efektivity provozu v Hořících. V poslední části je zmíněno několik návrhů, jak přispět k větší efektivitě MHD v Hořicích. Keywords: MHD; linky; jízdní řád; midibusy; MHD; lines; schedule; midibuses Available in digital repository of UPCE.
Návrh opatření na zvýšení efektivity MHD v Hořicích

Bakalářská práce je zaměřena na městskou hromadnou dopravu ve městě Hořice. První část práce obsahuje popis, historii a rozdělení městské hromadné dopravy. V další části jsou uvedena data poskytnutá ...

Hanzlík, Jakub; Ježek, Jindřich
Univerzita Pardubice, 2017

Provozování senior taxi
Pelc, Tomáš; Kleprlík, Jaroslav; Brožová, Pavlína
2017 - Czech
Práce analyzuje provozování senior taxi ve vybraných městech v České republice. Předkládá návrhy změn v provozování senior taxi u jednotlivých analyzovaných měst. Práce dále předkládá návrh zavedení senior taxi v novém městě. Keywords: návody; přeprava; senioři; služby; taxi; zdravotně hendikepovaní; tutorials; transportation; seniors; services; taxi; disabled Available in digital repository of UPCE.
Provozování senior taxi

Práce analyzuje provozování senior taxi ve vybraných městech v České republice. Předkládá návrhy změn v provozování senior taxi u jednotlivých analyzovaných měst. Práce dále předkládá návrh zavedení ...

Pelc, Tomáš; Kleprlík, Jaroslav; Brožová, Pavlína
Univerzita Pardubice, 2017

Bulharsko a roztržka Stalin - Tito
Kodešová, Šárka; Téra, Michal; Kouba, Miroslav
2017 - Czech
Práce je věnována nastolení komunismu v Bulharsku a Jugoslávii a následné roztržce mezi Stalinem a Titem, která se stala významným konfliktem během Studené války. Roztržka mezi Stalinem a Titem měla velký vliv na vztahy Jugoslávie s ostatními zeměmi Východního bloku. Ve své práci se věnuji konkrétně bulharsko-jugoslávským vztahům, které se během roztržky v roce 1948 značně ochladily. Práce postihuje období druhé poloviny 50. let 20. století na území východní Evropy. Keywords: komunismus; Tito; Stalin; roztržka; communism; Tito; Stalin; split Available in digital repository of UPCE.
Bulharsko a roztržka Stalin - Tito

Práce je věnována nastolení komunismu v Bulharsku a Jugoslávii a následné roztržce mezi Stalinem a Titem, která se stala významným konfliktem během Studené války. Roztržka mezi Stalinem a Titem měla ...

Kodešová, Šárka; Téra, Michal; Kouba, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století
Marešová, Karolína; Čapský, Martin; Ptáčková, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o recepci rytířského ideálu v Čechách ve 13. - 15. století. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsem zvolila cestu tematických kapitol. První část práce se zabývá prvky rytířské kultury, jejich utvářením a přijímáním. V další části jsem se zaměřila na modelové příklady českých panovníků spojovaných s rytířskou kulturou. V poslední kapitole představuji proces formování rytíře a tematiku středověkých turnajů. Keywords: středověk; každodennost; rytířství; ideál panovníka; pasování; turnaj; zbroj; Middle Ages; everydayness; ideal knight; accolade; tournament; armor Available in digital repository of UPCE.
Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století

Tato bakalářská práce pojednává o recepci rytířského ideálu v Čechách ve 13. - 15. století. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsem zvolila cestu tematických kapitol. První část práce se zabývá prvky ...

Marešová, Karolína; Čapský, Martin; Ptáčková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Simulace provozu golfového areálu
Pátek, Ondřej; Bažant, Michael
2017 - Czech
Bakalářská práce popisuje a navrhuje statistické řešení provozu vybraného golfového areálu za pomoci simulačního nástroje ARENA. Simulační model je vytvořený na základě skutečných hodnot. Součástí práce je vyhodnocení zisku, rozebrání jednotlivých částí areálu a návrh dalšího možného využití simulačního modelu. Keywords: golf; hřiště; simulace; kvalita; zákazníci; golf; courses; simulation; quality; customers Available in the UPCE Library.
Simulace provozu golfového areálu

Bakalářská práce popisuje a navrhuje statistické řešení provozu vybraného golfového areálu za pomoci simulačního nástroje ARENA. Simulační model je vytvořený na základě skutečných hodnot. Součástí ...

Pátek, Ondřej; Bažant, Michael
Univerzita Pardubice, 2017

Der Begriff der tschechisch-deutschen sprachlichen Animation am Beispiel des Koordinierungszentrums Tandem
Šindlerová, Žaneta; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
2017 - German
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der deutsch-tschechischen Sprachanimation als unkonventionelle und unterhaltsame Methode, deren Aufgabe ist, die Grundlagen der Nachbarsprache näherzubringen um die erworbenen Kenntnisse in der Praxis verwenden zu können. Am Anfang werden Ziele, Sinn und Effektivität dieser Methode eingeschätzt und mögliche Sprachhemmungen genannt. Dazu kommen praktische Beispiele der spielerischen Aktivitäten der Animation. Keywords: Sprachanimation; Animateur; Tandem; Tschechien; Deutschland; language animation; animators; Tandem; Czechia; Germany; jazyková animace; animátoři; Tandem; Česko; Německo Available in digital repository of UPCE.
Der Begriff der tschechisch-deutschen sprachlichen Animation am Beispiel des Koordinierungszentrums Tandem

Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der deutsch-tschechischen Sprachanimation als unkonventionelle und unterhaltsame Methode, deren Aufgabe ist, die Grundlagen der Nachbarsprache näherzubringen um ...

Šindlerová, Žaneta; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Cenová a produktová strategie pro rozvoj prodeje vozů ŠKODA AUTO a.s. v Chile
Ježková, Markéta; Salava, Daniel
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na analýzu automobilového trhu v Chile z pohledu produktu a ceny. Hodnotí současnou situaci společnosti ŠKODA AUTO a.s. na místním trhu a navrhuje změny cenové strategie, které by měly společnosti pomoci zvýšit objemy prodeje. Keywords: produkty; ceny; marketingový mix; ŠKODA AUTO a.s.; Chile; rozvoj; products; prices; marketing mix; ŠKODA AUTO a.s.; Chile; development Available in digital repository of UPCE.
Cenová a produktová strategie pro rozvoj prodeje vozů ŠKODA AUTO a.s. v Chile

Práce se zaměřuje na analýzu automobilového trhu v Chile z pohledu produktu a ceny. Hodnotí současnou situaci společnosti ŠKODA AUTO a.s. na místním trhu a navrhuje změny cenové strategie, které by ...

Ježková, Markéta; Salava, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod
Tošovská, Petra; Nykodýmová, Linda; Pospíchal, Jan
2017 - Czech
Tato bakalářská práce na téma Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod se skládá ze dvou částí teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá zmapováním speciálních zobrazovacích metod a akutních stavů, které se mohou vyskytnout u těchto zobrazovacích metod. U akutních stavů jsou popsány příčiny, příznaky a následná první pomoc. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, jehož úkolem je zjistit míru znalosti a schopnosti radiologických asistentů první pomoci u akutních stavů. Výzkum bude prováděn ve dvou na sobě nezávislých nemocnic na radiologickém oddělení. Keywords: speciální zobrazovací metody; akutní stavy; první pomoc; znalosti; schopnosti; respondenti; special imaging methods; acute conditions; first aid; knowledge; skills; respondents Available in digital repository of UPCE.
Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod

Tato bakalářská práce na téma Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod se skládá ze dvou částí teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá zmapováním speciálních zobrazovacích metod a ...

Tošovská, Petra; Nykodýmová, Linda; Pospíchal, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Politický cyklus v České republice
Kuba, Ondřej; Stejskal, Jan
2017 - Czech
Cílem práce bylo určit existenci politicko-ekonomického cyklu v prostředí České republiky za posledních přibližně 15 let. V první části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky o teorii veřejné volby a politicko-ekonomickém cyklu. Druhá část se zabývá konkrétní analýzou vývoje ekonomiky a jednotlivých politických rozhodnutí v České republice, které jsou v souladu s uvedenými teoretickými koncepcemi. Keywords: teorie veřejné volby; politicko-ekonomický cyklus; volby; fiskální politika; HDP; nezaměstnanost; inflace; public choice theory; political business cycle; election; fiscal policy; GDP; unemployment; inflation Available in digital repository of UPCE.
Politický cyklus v České republice

Cílem práce bylo určit existenci politicko-ekonomického cyklu v prostředí České republiky za posledních přibližně 15 let. V první části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky o teorii veřejné ...

Kuba, Ondřej; Stejskal, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases