Number of found documents: 13177
Published from to

Implementace tréninku paměti do péče o pacienty
2023 -
Souhrn V souladu s rozšiřující se působností tréninku kognitivních funkcí a mnemotechnik je zaměřena pozornost na využití tréninkových technik u pacientů po cévní mozkové příhodě. V práci je využita část případové studie zaměřená na trénink paměti u muže 35 let po kraniektomii z důvodu intracerebrálního krvácení se spastickou pravostrannou hemiplegií, dysfázií, afázií, s chronickým onemocněním ledvin. Keywords: CMP; pacient; trénink paměti Available in the ZČU Library.
Implementace tréninku paměti do péče o pacienty

Souhrn V souladu s rozšiřující se působností tréninku kognitivních funkcí a mnemotechnik je zaměřena pozornost na využití tréninkových technik u pacientů po cévní mozkové příhodě. V práci je využita ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS
2023 -
Keywords: ANSYS; detekce poškození; zavěšený most Available in the ZČU Library.
Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Optimization of non-collocated active spatial vibration absorbers
2023 -
Keywords: mechanické vibrace; absorbér; DOF absorbér Available in the ZČU Library.
Optimization of non-collocated active spatial vibration absorbers

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Subcritical behaviour and stability of a rigid rotor supported by undulated journal bearings
2023 -
Keywords: rotor; radiální ložiska; kritické chování Available in the ZČU Library.
Subcritical behaviour and stability of a rigid rotor supported by undulated journal bearings

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Blowing through connection edges of a Y-shaped inlet channel for flow distortion reductio
2023 -
Keywords: vstupní kanál ve tvaru Y; snížení zkreslení toku; letadlo Available in the ZČU Library.
Blowing through connection edges of a Y-shaped inlet channel for flow distortion reductio

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Uncertainties in gear mesh excitation of electric drives
2023 -
Keywords: simulace; ozubené kolo; metoda konečných prvků Available in the ZČU Library.
Uncertainties in gear mesh excitation of electric drives

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Adaptation of methods for cyclo-stationary processes for noisy structural health data
2023 -
Keywords: Cyklostacionární Teorie procesů (CSP); cyklo-ergodický proces; CEP; zdravotní údaje Available in the ZČU Library.
Adaptation of methods for cyclo-stationary processes for noisy structural health data

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Development of meso-scale discrete model for simulations of ballistic experiments
2023 -
Keywords: balistické experimenty; experiment; modely v mezoměřítku Available in the ZČU Library.
Development of meso-scale discrete model for simulations of ballistic experiments

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Performance comparison between ducted fan driven by ICE and electric motor
2023 -
Keywords: ICE; elektrický motor; ventilátor Available in the ZČU Library.
Performance comparison between ducted fan driven by ICE and electric motor

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About the appropriate neural network size for the engineering applications
2023 -
Keywords: nervová síť; inženýrství; hlu Available in the ZČU Library.
About the appropriate neural network size for the engineering applications

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases