Number of found documents: 801
Published from to

Transkulturelles in den zeitgenössischen deutsch- und französischsprachigen Literaturen oder „Braucht Literatur einen festen Wohnsitz?“
2016 - German
Am Beispiel von deutsch- bzw. französischschreibenden Autoren mit Migrationshintergrund soll das Besondere dieser neuen Art von literarischem Nomadentum aufgezeigt werden. Wie manifestiert sich gerade das "Transkulturelle" in diesen Werken? Geht die Entwicklung in Richtung einer neuen Art von Goethescher "Weltliteratur"? Keywords: Transkultur; Migration; frankophon; transcultural; migrant literature; German-speaking; French-speaking Available in digital repository of UPCE.
Transkulturelles in den zeitgenössischen deutsch- und französischsprachigen Literaturen oder „Braucht Literatur einen festen Wohnsitz?“

Am Beispiel von deutsch- bzw. französischschreibenden Autoren mit Migrationshintergrund soll das Besondere dieser neuen Art von literarischem Nomadentum aufgezeigt werden. Wie manifestiert sich gerade ...

Univerzita Pardubice, 2016

Implementace e-výpůjček Flexibooks v systému Aleph
Šorejsová, Tereza; Rataj, Jiří
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Implementace e-výpůjček Flexibooks v systému Aleph

Šorejsová, Tereza; Rataj, Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (Flexibooks)
Nová, Daniela; Šorejsová, Tereza
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (Flexibooks)

Nová, Daniela; Šorejsová, Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Školení LCC
Šorejsová, Tereza
2015 -
Keywords: LCC Available in digital repository of ČVUT.
Školení LCC

Šorejsová, Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov
Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
2015 - Slovak
Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy využívajúce rôzne regulačné štruktúry v závislosti na výkonu kotla, v ktorom prebieha spaľovanie biomasy. V príspevku sú popísané prístupy k riadeniu spaľovacieho procesu biomasy v kotloch malých a stredných výkonov. Pozornosť je venovaná aj riešeniu problému dopravného oneskorenia pri riadení výkonu kotla, pričom na jeho elimináciu bol použitý Varelov imunitný regulátor pre reguláciu teploty vody na výstupe kotla. Keywords: riadenie spaľovacieho procesu; biomasa; dopravné oneskorenie; Varelov imunitný regulátor Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov

Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy ...

Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
Univerzita Pardubice, 2015

Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů
Farana, Radim; Walek, Bogdan; Janošek, Michal; Žáček, Jaroslav
2015 - Czech
The article presents use of a linguistic fuzzy-logic control (LFLC) system for dynamic system modelling. The presented applications were verified on real laboratory tasks in the Laboratory of Intelligent Systems at the University of Ostrava. The LFLC system was developed at the University of Ostrava, Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling. This technology enables users to describe the system behaviour as a set of fuzzy rules. Input and output variables scales are defined by contexts and their change allows using the same system description for systems with similar behaviour very easily. Keywords: fuzzy logic; fuzzy model; system; dynamic system Available in digital repository of UPCE.
Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů

The article presents use of a linguistic fuzzy-logic control (LFLC) system for dynamic system modelling. The presented applications were verified on real laboratory tasks in the Laboratory of ...

Farana, Radim; Walek, Bogdan; Janošek, Michal; Žáček, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2015

Návrh adaptivního regulátoru pro řízení systému na bázi pneumatických svalů
Moučka, Michal; Garan, Maryna; Kovalenko, Iaroslav; Tóthová, Mária
2015 - Czech
Článek pojednává o návrhu adaptivního regulátoru pro polohové řízení systému na bázi umělých pneumatických svalů. Jsou zde odvozeny rovnice adaptivního regulátoru s referenčním modelem. Pro potřeby odvození jsou též uvedeny dílčí výsledky identifikace systému. Výsledky z ověření funkčnost regulátoru jsou též v článku uvedeny. Keywords: umělý pneumatický sval; identifikace; adaptivní regulátor Available in digital repository of UPCE.
Návrh adaptivního regulátoru pro řízení systému na bázi pneumatických svalů

Článek pojednává o návrhu adaptivního regulátoru pro polohové řízení systému na bázi umělých pneumatických svalů. Jsou zde odvozeny rovnice adaptivního regulátoru s referenčním modelem. Pro potřeby ...

Moučka, Michal; Garan, Maryna; Kovalenko, Iaroslav; Tóthová, Mária
Univerzita Pardubice, 2015

Double Degree Study Program „Mechatronics“
Hubka, Lukáš; Modrlák, Osvald
2015 - English
The double degree study program realized in the joint cooperation between Technical University of Liberec and HS Zittau/Goerlitz allow improving the student’s English language level and reaching the new level of education with lot of practices and experiences. Keywords: double degree; master study program; mechatronic Available in digital repository of UPCE.
Double Degree Study Program „Mechatronics“

The double degree study program realized in the joint cooperation between Technical University of Liberec and HS Zittau/Goerlitz allow improving the student’s English language level and reaching the ...

Hubka, Lukáš; Modrlák, Osvald
Univerzita Pardubice, 2015

Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi
Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
2015 - Slovak
Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá pracuje so systémami s rozloženým vstupom a rozloženým výstupom. Inžinierského prístupu na základe systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Poukazuje na skutočnosť, že riadené veličiny technologických a výrobných procesov sú často merateľné iba vo vybraných bodoch technických zariadení a vyvstáva úloha riadenia nekonečnorozmerného výstupu na základe konečnorozmerného vstupno/výstupného kontaktu s rozloženým riadeným technickým objektom. Niektoré výsledky budú demonštrované z oblasti riadenia sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. Keywords: riadenie; technologické a výrobné procesy; systémy s rozloženými parametrami; virtuálne softvérové prostredia; pokročilé numerické modelovanie Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi

Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá ...

Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
Univerzita Pardubice, 2015

Sdílení laboratoří mezi TUL a HS Zittau/Goerlitz
Hubka, Lukáš; Školník, Petr; Modrlák, Osvald; Náhlovský, Tomáš
2015 - Czech
Příspěvek ukazuje aktuální koncept přeshraniční spolupráce ve výuce a podpoře výuky mezi TU v Liberci a HS Zittau/Goerlitz. Spolupráce má dlouholetou tradici a je naší největší snahou, aby základní rámec zůstal zachován a byl stále pro studenty aktuální. V příspěvku je detailně popsána odborná náplň a uveden příklad kulturní doplňkové činnosti. Keywords: automatické řízení; mezinárodní spolupráce; studentská činnost Available in digital repository of UPCE.
Sdílení laboratoří mezi TUL a HS Zittau/Goerlitz

Příspěvek ukazuje aktuální koncept přeshraniční spolupráce ve výuce a podpoře výuky mezi TU v Liberci a HS Zittau/Goerlitz. Spolupráce má dlouholetou tradici a je naší největší snahou, aby základní ...

Hubka, Lukáš; Školník, Petr; Modrlák, Osvald; Náhlovský, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases