Number of found documents: 87
Published from to

Ověření komerčního potenciálu teplo tolerantní sinice Synechocystis sp. PCC6803 pro produkci biomasy ve velkých objemech
Kopecký, Jiří
2014 - Czech
Pro fotobioreaktory o objemech do 20 litrů byly stanoveny optimální kultivační podmínky (kultivační teplota 30oC, ozářenost do 100 µmol fotonů m-2 s-1). Ověření růstového potenciálu teplo tolerantní sinice Synechocystis sp. PCC6803 bylo provedeno v otevřeném panelovém fotobioreaktoru o pracovním objemu 140 litrů. The optimum culture conditions (culture temperature of 30°C, irradiance 100 µmol photons m-2.s-1) for potobioreactors up to 20 liters of working volume were specified. Verification of the growth potential heat tolerant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803 was carried out in an open panel photobioreactor with the working volume of 140 liters. Keywords: Synechocystis; cyanobacteria; cultivation Available at various institutes of the ASCR
Ověření komerčního potenciálu teplo tolerantní sinice Synechocystis sp. PCC6803 pro produkci biomasy ve velkých objemech

Pro fotobioreaktory o objemech do 20 litrů byly stanoveny optimální kultivační podmínky (kultivační teplota 30oC, ozářenost do 100 µmol fotonů m-2 s-1). Ověření růstového potenciálu teplo tolerantní ...

Kopecký, Jiří
Mikrobiologický ústav, 2014

Optimalizace dvou stupňů Down-stream procesu v laboratorním měřítku
Palyzová, Andrea; Kyslíková, Eva
2014 - Czech
Optimalizace srážení bezbuněčného extraktu síranem amonným. Scale-up procesu přítokové kultivace do měřítka 1000 L pro enzym LinB. Příprava enzymového preparátu z velkoobjemové kultivace v laboratorním měřítku v dalším stupni čistoty. Optimization of precipitation cell-free extract with ammonium sulfate. Scale-up process fed-batch cultivation in 1000 L scale for enzyme LinB. Preparation of the enzyme solution of large scale culture in a laboratory scale in the other step of purity. Keywords: halogenalkandehalogenase; purification Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace dvou stupňů Down-stream procesu v laboratorním měřítku

Optimalizace srážení bezbuněčného extraktu síranem amonným. Scale-up procesu přítokové kultivace do měřítka 1000 L pro enzym LinB. Příprava enzymového preparátu z velkoobjemové kultivace v ...

Palyzová, Andrea; Kyslíková, Eva
Mikrobiologický ústav, 2014

Kultivace bakteriální biomasy pro biodegradace.
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2014 - Czech
Optimalizace přípravy bakteriálních kultur pro biodegradace znečištěných vod a půd. Optimization of preparation of bacterial cultures for biodegradations od polluted waters and soils. Keywords: microbial production Available at various institutes of the ASCR
Kultivace bakteriální biomasy pro biodegradace.

Optimalizace přípravy bakteriálních kultur pro biodegradace znečištěných vod a půd.


Optimization of preparation of bacterial cultures for biodegradations od polluted waters and soils.

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2014

Vývoj a optimalizace přípravy lipolytických enzymů kvasinek pro biodegradace
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav
2014 - Czech
Vývoj a optimalizace přípravy vybraných lipolytických enzymů kvasinek pro biodegradace. Development and optimization of the production of selected lipolytic enzymes of yeast used for biodegradations. Keywords: fungal production Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a optimalizace přípravy lipolytických enzymů kvasinek pro biodegradace

Vývoj a optimalizace přípravy vybraných lipolytických enzymů kvasinek pro biodegradace....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav
Mikrobiologický ústav, 2014

Vývoj technologií pilotní přípravy laktamáz a dalších enzymů
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2014 - English
Development and optimization of the production of some enzymes for pharmaceutical industry. Cultivation technology and down-stream processing. Keywords: enzyme production; bacterial production; submerged aerobic cultivation; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
Vývoj technologií pilotní přípravy laktamáz a dalších enzymů

Development and optimization of the production of some enzymes for pharmaceutical industry. Cultivation technology and down-stream processing.

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2014

Optimalizace přípravy podpůrných zemědělských přípravků
Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Prell, Aleš; Šafář, Hynek
2014 - Czech
Vývoj a scale up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin. Development and scale-up of production technology of microbial auxiliary fertilizers for agricultural production. Keywords: auxiliary fertilizers Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace přípravy podpůrných zemědělských přípravků

Vývoj a scale up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin....

Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Prell, Aleš; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2014

Studium vlivu probiotických bakterií na imunologický vývoj bezmikrobních myší
Hudcovic, Tomáš
2014 - Czech
Studium vlivu probiotických bakterií na imunologický profil původně bezmikrobních myší. Testování vlivu kolonizace probiotických bakterií na vznik a vývoj ulcerózní kolitidy v experimentálním modelu. Study of the effect of probiotic bacteria on the immunological profile of originally germ-free mice. The effect of colonization of probiotic bacteria on the development of ulcerative colitis in experimental model was tested. Keywords: probiotic bacteria; germ free mice; ulcerative colitis Available at various institutes of the ASCR
Studium vlivu probiotických bakterií na imunologický vývoj bezmikrobních myší

Studium vlivu probiotických bakterií na imunologický profil původně bezmikrobních myší. Testování vlivu kolonizace probiotických bakterií na vznik a vývoj ulcerózní kolitidy v experimentálním ...

Hudcovic, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2014

7 Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
7 Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

Optimalizace přípravy nutričního doplňku v pilotním měřítku
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2013 - Czech
Optimalizace pilotních kultivací producenta biotransformačních enzymů, vlastní biotransformace nízkomolekulárního nutričního doplňku, jeho zakoncentrování. Optimization of pilot cultivations of biotransformation enzymes producer, the biotransformation of the nutritional supplement and its concentration. Keywords: nutritional supplements; fungal fermentation Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace přípravy nutričního doplňku v pilotním měřítku

Optimalizace pilotních kultivací producenta biotransformačních enzymů, vlastní biotransformace nízkomolekulárního nutričního doplňku, jeho zakoncentrování....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2013

Vývoj technologií pilotní přípravy farmaceutických enzymů
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2013 - Czech
Vývoj a optimalizace přípravy několika enzymů využívaných ve farmacii. Kultivační technologie a down-stream processing. Development and optimization of the production of some enzymes for pharmaceutical industry. Cultivation technology and down-stream processing. Keywords: enzyme production; bactrial production; submerged aerobic cultivation Available at various institutes of the ASCR
Vývoj technologií pilotní přípravy farmaceutických enzymů

Vývoj a optimalizace přípravy několika enzymů využívaných ve farmacii. Kultivační technologie a down-stream processing....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases