Number of found documents: 6897
Published from to

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ C - Základy proteomiky
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - Czech
Keywords: mass spectrometry; proteomics; data analysis Available on request at various institutes of the ASCR
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ C - Základy proteomiky

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.
Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
2023 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok 2023. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology and biogeochemistry, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok ...

Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
Biologické centrum, 2023

3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis
Šikula, M.; Vaněčková, Eva; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam
2023 - English
Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, \nreported designs still rely on conventional optical components (windows and cuvettes). In this \nwork, we apply bi-material FDM 3DP combining electrically conductive and optically \ntranslucent filaments to manufacture a fully integrated microfluidic SEC device. Employing cyclic \nvoltammetric measurements with redox probes, we demonstrate that the platform allows SEC sensing of \nreactants, intermediates, and products of charge transfer reactions in an oxygen- free \nenvironment. Developed approaches pave the way for SEC d vices with dramatically\nreduced costs compared to currently available commercial platforms.\n Keywords: spectroelectrochemistry; three-dimensional printing; fused deposition modeling Available on request at various institutes of the ASCR
3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis

Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, ...

Šikula, M.; Vaněčková, Eva; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes
Kocábová, Jana; Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Valášek, M.; Hromadová, Magdaléna
2023 - English
This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold bead electrode and provides a comparison with SAM based on\n[Os(terpy)2]2+ tripodal molecules without diluting terpyridine tripodal molecules. It is shown\nthat both arrangements enable reproducible preparation of well-defined compact films. The\nelectron transfer rate constant for mixed SAM was determined from cyclic voltammograms\naccording to Laviron’s analysis and compared with the rate constant obtained previously for\nSAM containing only [Os(terpy)2]2+ tripod. Keywords: transition metal complexes; terpyridine; tripodal anchor Available on request at various institutes of the ASCR
Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes

This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold ...

Kocábová, Jana; Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Valášek, M.; Hromadová, Magdaléna
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Elimination Voltammetry with Linear Scan: Advantages and Disadvantages
Navrátil, Tomáš; Trnková, L.; Hrdlička, Vojtěch; Li, X.
2023 - English
Elimination voltammetry with linear scan (EVLS) represents an almost traditional\nmathematical method that helps to obtain additional and detailed information about the recorded\nelectrochemical signals and therefore, to better understand the analyzed systems. Although it\nhas been substantially developed and expanded during its existence of more than a quarter of a\ncentury and has found many areas of application, like any other mathematical and experimental\nmethod, it exhibits several advantages and disadvantages. In this contribution, we summarize\nits strengths, weaknesses, opportunities, as well as threats.\n Keywords: elimination voltammetry with linear scan; advantages; disadvantages Available on request at various institutes of the ASCR
Elimination Voltammetry with Linear Scan: Advantages and Disadvantages

Elimination voltammetry with linear scan (EVLS) represents an almost traditional\nmathematical method that helps to obtain additional and detailed information about the recorded\nelectrochemical ...

Navrátil, Tomáš; Trnková, L.; Hrdlička, Vojtěch; Li, X.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Interpretace spekter EI
Polášek, Miroslav
2023 - Czech
Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter. Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci. Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace různých tříd organických sloučenin, které bude probíhat v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků. Introduction to the interpretation of mass spectra. Basic mechanisms of fragmentation reactions in electron ionization. An intensive exercise on selected examples of mass spectra of electron ionization of different classes of organic compounds, which will be carried out in the spirit of the elementary didactic principle of progression from simple to complex with maximum emphasis on the independent work of the participants.\n\n Keywords: mass spectrometry; EI; data analysis Available at various institutes of the ASCR
Interpretace spekter EI

Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter. Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci. Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ...

Polášek, Miroslav
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - Czech
Keywords: mass spectrometry; proteomics; data analysis Available on request at various institutes of the ASCR
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - Czech
Keywords: mass spectrometry; biopharmaceuticals; LC-MS Available on request at various institutes of the ASCR
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

Ohrožení motýli nížinných lesů v čase globální změny (Coenonympha hero, Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena)
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Číp, D.; Sobík, D.; Spitzer, L.; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Vrba, Pavel
2023 - Czech
Metodika, shrnující zásady péče o populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga achine), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), okáče hnědého (Coenonympha hero) a částečně pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena), druhů světlých lesů chráněných Směrnicí o stanovištích EU, v podmínkách měnícího se klimatu. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn lesních biotopů, výhledů lesního hospodářství v ČR a vodohospodářských poměrů. The material compiles conservation measures and methods for the care of endangered butterflies of open forests, protected by the EU Habitat Directive in the Czech Republic and under climate changes. These species are Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Coenonympha hero, and partially also Zerynthia polyxena. It results from predictions of vegetational and climatic changes of forest habitats, and outlooks of forest and water management conditions. Keywords: climatic modelling; Czech Republic; species conservation Available at various institutes of the ASCR
Ohrožení motýli nížinných lesů v čase globální změny (Coenonympha hero, Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena)

Metodika, shrnující zásady péče o populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga achine), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), okáče hnědého (Coenonympha hero) a ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Číp, D.; Sobík, D.; Spitzer, L.; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Vrba, Pavel
Biologické centrum, 2023

Nový způsob sanace bioticky napadených omítek zateplených fasád a jejich preventivní ochrana
Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
2023 - Czech
Nový ekologický způsob sanace bioticky napadených omítek řasami a plísněmi zejména u zateplených fasád a způsob aplikace nových prostředků pro preventivní ochranu fasád. A new ecological method of remediation of biotically attacked plasters with algae and fungi, especially for insulated facades, and a method of applying new means for the preventive protection of facades. Keywords: remediation of facades Available at various institutes of the ASCR
Nový způsob sanace bioticky napadených omítek zateplených fasád a jejich preventivní ochrana

Nový ekologický způsob sanace bioticky napadených omítek řasami a plísněmi zejména u zateplených fasád a způsob aplikace nových prostředků pro preventivní ochranu fasád....

Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
Ústav anorganické chemie, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases