Number of found documents: 185
Published from to

Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou)
Durdík, Tomáš
2009 - Czech
Presentace současného stavu studia a vědomostí o záchodech a zásobování vodou především na českých středověkých hradech. Presentation of contemporary level of study and knowledge concerning lavatories and water supply on first of all Czech castles. Keywords: castle; castellology; medieval archaeology; architecture; lavatory; water supply; Middle Ages; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou)

Presentace současného stavu studia a vědomostí o záchodech a zásobování vodou především na českých středověkých hradech....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2009

Hrnce, hrnky, hrnečky
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
2009 - Czech
Po změření objemů rekonstruovaných nádob z velkomoravského sídliště v Uherském Hradišti následují úvahy nad způsoby jejich využití. After the measurements of the pots from Great Moravian settlement in Uherské Hradiště I have thought about the fashion of their using. Keywords: pottery; Uherské Hradiště; Great Moravia Available at various institutes of the ASCR
Hrnce, hrnky, hrnečky

Po změření objemů rekonstruovaných nádob z velkomoravského sídliště v Uherském Hradišti následují úvahy nad způsoby jejich využití....

Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
Archeologický ústav, Praha, 2009

Možnosti hodnocení frekvence zlomenin pohybového aparátu
Likovský, Jakub
2008 - Czech
Stopy zranění skeletu představují jednu z nejčastěji popisovaných patologických stavů v antropologické literatuře věnované minulým populacím. Mnoho z nich bylo ale popsáno pouze kasuisticky, bez vztahu k počtu studovaných jedinců a stavu zachovalosti koster a jednotlivých kostí. V posledních desetiletích byla řadou autorů studována frekvence zlomenin v populaci a byly vypracovány různé metody hodnocení. Signs of skeletal injuries represent one of the most frequently described pathological findings in anthropological literature dedicated to past populations. Most often, though, this only involved case reports, which were not correlated with the number of individuals and the state of preservation of the skeletons or individual bones. The frequency of fractures in the population has been studied by several authors in the past decades, and various methods of evaluation have been devised. Keywords: paleopathology; fracture; locomotory apparatus Available at various institutes of the ASCR
Možnosti hodnocení frekvence zlomenin pohybového aparátu

Stopy zranění skeletu představují jednu z nejčastěji popisovaných patologických stavů v antropologické literatuře věnované minulým populacím. Mnoho z nich bylo ale popsáno pouze kasuisticky, bez ...

Likovský, Jakub
Archeologický ústav, Praha, 2008

Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové
Vykouková, J.; Březinová, Helena; Fikrle, Marek; Frána, Jaroslav; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L.
2008 - Czech
Cílem studie je podrobný průzkum dvou žebrovaných manžetových náramků ze starší doby železné, které byly nalezeny v roce 1903 v Tursku. Hlavní důraz je kladen na historii objevu, typologii, chronologické zařazení, výrobní postup a analýzu korozních vrstev s fragmenty textilu a otisky lidské kůže. This paper aims to assess two unique bracelets from several points of view, including the history of their discovery, their typological and chronological classification, and analysis of the material from which they were made - above all, analysis of the corrosion layers and surviving textile and human skin imprints, as well as questions of conservation. Keywords: Early Bronze Age; analysis of the corrosion layers; conservation; textile fragments Available at various institutes of the ASCR
Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové

Cílem studie je podrobný průzkum dvou žebrovaných manžetových náramků ze starší doby železné, které byly nalezeny v roce 1903 v Tursku. Hlavní důraz je kladen na historii objevu, typologii, ...

Vykouková, J.; Březinová, Helena; Fikrle, Marek; Frána, Jaroslav; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L.
Archeologický ústav, Praha, 2008

Vývoj lesní vegetace Českého Švýcarska v historické době
Pokorný, Petr; Abrahám, V.; Bobek, P.
2008 - Czech
Pylové analýzy s vysokým rozlišením s podporou přesného radiometrického datování rašelinného profilu poskytly data o vývoji lesní vegetace pískovcového skalního území v posledních zhruba 300 letech. Tato data jsme srovnávali s historickými lesnickými záznami a s antrakologickými daty získanými z novověkých milířů v okolí. Podařilo se identifikovat jednotlivé etapy antropogenní degradace původních lesních porostů, která vedla ke vzniku kulturních lesů. High-resolution pollen analyses combined with precise radiometric dating of peat profile led to description of local forest vegetation development over last about 300 years. These data were then correlated with historical forestry documentation and anthracological data obtained from relicts of charcoal kilns. Individual stages of anthropogenic degradation of natural forest communities were identified this way. Keywords: forest vegetation; palaeoecology; vegetation dynamics Available at various institutes of the ASCR
Vývoj lesní vegetace Českého Švýcarska v historické době

Pylové analýzy s vysokým rozlišením s podporou přesného radiometrického datování rašelinného profilu poskytly data o vývoji lesní vegetace pískovcového skalního území v posledních zhruba 300 letech. ...

Pokorný, Petr; Abrahám, V.; Bobek, P.
Archeologický ústav, Praha, 2008

Hrob 93 v Jiřské bazilice na Pražském hradě. Místo posledního odpočinku kněžny Emmy?
Frolík, Jan
2008 - Czech
Hrob 93, v němž byla pohřbena v dřevěné truhle starší žena, je na základě stratigrafie a chronologie interpretován jako místo pohřbu kněžny Emmy (+ 1006). The grave No. 93 in the St. George's Basilica at Prague Castle is newly explained as a grave of Princess Emma (+ 1006). Keywords: Prague Castle; Mediaeval Archaeology; Ducal grave Available at various institutes of the ASCR
Hrob 93 v Jiřské bazilice na Pražském hradě. Místo posledního odpočinku kněžny Emmy?

Hrob 93, v němž byla pohřbena v dřevěné truhle starší žena, je na základě stratigrafie a chronologie interpretován jako místo pohřbu kněžny Emmy (+ 1006)....

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2008

Keltové na Slánsku a Rakovnicku
Venclová, Natalie
2008 - Czech
Osídlení doby železné na Rakovnicku se vyznačuje výraznými výrobními aktivitami. The Iron Age settlement in the Rakovník region is characterised by significant production activities. Keywords: archaeology; Iron Age; settlement Available at various institutes of the ASCR
Keltové na Slánsku a Rakovnicku

Osídlení doby železné na Rakovnicku se vyznačuje výraznými výrobními aktivitami.


The Iron Age settlement in the Rakovník region is characterised by significant production activities.

Venclová, Natalie
Archeologický ústav, Praha, 2008

K otázce společných pohřbů muže a ženy v únětické kultuře
Pleinerová, Ivana
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou společných pohřbů mužů a žen v období únětické kultury. Příklady jsou z nalezišť Březno u Loun a Hostivice-Palouky. Contribution speaks about common burials of men and women in the Únětice culture. Examples come from locality Březno u Loun and Hostivice-Palouky. Keywords: Únětice culture; burials; man; woman Available at various institutes of the ASCR
K otázce společných pohřbů muže a ženy v únětické kultuře

Příspěvek se zabývá problematikou společných pohřbů mužů a žen v období únětické kultury. Příklady jsou z nalezišť Březno u Loun a Hostivice-Palouky....

Pleinerová, Ivana
Archeologický ústav, Praha, 2008

Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie)
Profantová, Naďa; Stránská, Petra
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou pohřbívání mužů a žen na raně středověkých pohřebištích v Klecanech, výzkum vychází z poznatků archeologie a antropologie. Contribution speaks abou problematics of undertaking of men and women in early medieval burial grounds in Klecany, survey emanates from archaeologial and physical anthropolological records. Keywords: early Middle Ages; burial customs; Bohemia; relationship mother/child Available at various institutes of the ASCR
Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie)

Příspěvek se zabývá problematikou pohřbívání mužů a žen na raně středověkých pohřebištích v Klecanech, výzkum vychází z poznatků archeologie a antropologie....

Profantová, Naďa; Stránská, Petra
Archeologický ústav, Praha, 2008

Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník
Limburský, Petr; Likovský, Jakub; Fleková, K.; Velemínský, P.
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá doklady rituálních praktik v pravěku na základě rozboru antropologického materiálu z pohřebiště stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník. The contribution considers evidence of ritual practices in prehistory based on analysis of anthropological material from the Migration Period cemetery in Vlíněves, district Mělník. Keywords: Migration period; cemetery; anthropology; ritual practices Available at various institutes of the ASCR
Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník

Příspěvek se zabývá doklady rituálních praktik v pravěku na základě rozboru antropologického materiálu z pohřebiště stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník....

Limburský, Petr; Likovský, Jakub; Fleková, K.; Velemínský, P.
Archeologický ústav, Praha, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases