Number of found documents: 75
Published from to

DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Lhoták, Martin
2006 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2006

Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR
Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
2006 - Czech
Keywords: grey literature; Akademie věd ČR Available at various institutes of the ASCR
Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR

Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
Knihovna AV ČR, 2006

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2005
Kadlecová, Ivana
2006 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2005

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2006

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2004
Kadlecová, Ivana
2005 - Czech
Keywords: annual reports; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2004

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2005

Digitální věk v knihovnách
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti. The paper discuss how massive digitization of printed materials effect libraries. It's concerning on digitization workflow, metadata standards and mentions also commercial activities in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Digitální věk v knihovnách

Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí. The paper discuss about possibilities of cooperation in the creation of digital collection. It's concerning on cooperation of memory institution - archives, museums and libraries in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek

Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene)
Veselá, Lenka
2003 - Czech
Autorka objasňuje na příkladu původního rukopisného katalogu rožmberské knihovny z r. 1608 výpovědní hodnotu podobných dokumentů pro současný historický výzkum. Author explain on the example of the original manuscript catalogue of the Library of Rožmberk from 1608 the research values of the similar documents for the culture history. Keywords: book culture; historical bibliography; historical libraries Available at various institutes of the ASCR
Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene)

Autorka objasňuje na příkladu původního rukopisného katalogu rožmberské knihovny z r. 1608 výpovědní hodnotu podobných dokumentů pro současný historický výzkum....

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 2003

Výroční zpráva 2003
Laiblová Kadlecová, Ivana
2003 - Czech
Keywords: annual reports; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2003

Laiblová Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2003

Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností
Burgetová, Jarmila
2003 - Czech
Příspěvek obsahuje přehled zahraničních etických kodů v evropském knihovnictví a zároveň komentuje nejnovější odbornou literaturu k danému tématu. The contribution contains a survey of foreign code of ethics in European librarianship and at the same time comments the newest professional literature dealing with this topic. Keywords: code of ethics in librarianship- survey of foreign experiences-; code of ethics-foreign professional literature Available at various institutes of the ASCR
Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností

Příspěvek obsahuje přehled zahraničních etických kodů v evropském knihovnictví a zároveň komentuje nejnovější odbornou literaturu k danému tématu....

Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2003

Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou
Lhoták, Martin
2002 - Czech
Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově bohatých a hodnotných databází (univerzitních, knihovních, firemních, vládních atd.) nelze tímto způsobem prohledávat. Příspěvek se věnuje případům, ve kterých nelze tento obsah Internetu vyhledávácími stroji vyhledat a zároveň předkládá způsoby, jak se k těmto rozsáhlým zdrojům dostat. Neviditelný web a především jeho zmapování je další výzvou pro informační profesionály. Search engines such as Alta Vista, Google, etc. are mostly used tools for the Internet searching. The problem is that they are able to index just a smaller part of the web content. The rest, concerning of content-rich and valuable databases, is not possible to find this way. The presentation is oriented on those cases where is not appropriate to use general search engines and it is also giving solution how to reach this vast information resources. Invisible web and mainly its mapping and describing is a next challenge for information professionals. Keywords: invisible web; search engines Available in digital repository of the ASCR
Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou

Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases