Number of found documents: 252
Published from to

Potlačování šumu v reálném čase
Koula, Ivan
2005 - Czech
Algoritmy zvýrazňující užitečný audio signál na úkor rušivých hluků v pozadí jsou v současné době velice aktuálním problémem. Důležité je zaměřit se především na zdokonalení metod pracujících v reálném čase. Tyto metody nalézají široké uplatnění zejména v oblasti mobilní komunikací. Algorithms enhancing the useful audio signal at the expense of background interference noise have become a topical problem. Most important of all is to improve methods working in real time. These methods come in useful especially in area of mobile communications. Keywords: audio signals; mobile communication; noise abatement; spectra Available at various institutes of the ASCR
Potlačování šumu v reálném čase

Algoritmy zvýrazňující užitečný audio signál na úkor rušivých hluků v pozadí jsou v současné době velice aktuálním problémem. Důležité je zaměřit se především na zdokonalení metod pracujících v ...

Koula, Ivan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Transformace hlasu v MS SAPI 5 ovladači TTS systému s kepstrálním popisem
Přibil, Jiří; Přibilová, Anna
2005 - Czech
Ve zprávě je popsána metoda nelineárního mapování frekvenční škály, použitá pro transformaci hlasu v česko-slovenském TTS systému s difónovým inventářem a syntézou na bázi kepstrálního a harmonického modelu řeči. The report describes non-linear frequency scale mapping used for voice conversion in the Czech and Slovak TTS system with diphone inventory and synthesis based on the cepstral and harmonic speech model. Keywords: speech processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Transformace hlasu v MS SAPI 5 ovladači TTS systému s kepstrálním popisem

Ve zprávě je popsána metoda nelineárního mapování frekvenční škály, použitá pro transformaci hlasu v česko-slovenském TTS systému s difónovým inventářem a syntézou na bázi kepstrálního a harmonického ...

Přibil, Jiří; Přibilová, Anna
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Možnosti dálkových 10 GE přenosů s PC LAN adaptéry
Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
2005 - Czech
V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky zesilování 10GE signálů v pásmu 1310nm s ohledem na použití PC LAN adaptérů v metropolitních sítích. In this contribution, we present experimental results on amplification of 10GE signále in the 1310nm wavelength range with respect to application of PC LAN adapters in metropolitan area networks. Keywords: optical communication; amplifiers; wavelength division multiplexing Available at various institutes of the ASCR
Možnosti dálkových 10 GE přenosů s PC LAN adaptéry

V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky zesilování 10GE signálů v pásmu 1310nm s ohledem na použití PC LAN adaptérů v metropolitních sítích....

Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2005. The report brings a summary of the results obtained by the Institute of Radio Engineering and Electronics in the field of primary time and frequency metrology in realizing the M/19/05 project of the Metrology programme of the Czech office for standards, metrology, and testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Metody mapování frekvenční škály pro konverzi hlasu
Přibilová, Anna
2005 - Czech
Výskumná správa pojednává niekol'ko prístupov k mapovani u frekvenčnej mierky pre konverziu hlasu. Všetky uvádzané metódy možno použit' na transformáciu charakteristík medzi mužským, ženským a detským hlasom. Výhodou navrhnutých nelineárnych metód je možnost' ich implementácie v systémoch prevodu textu na reč s kepstrálnym popisom, kedže ostáva zachovaný počet bodov modifikovanej obálky rečového spektra pri metodách založených na rýchlej Fourierovej transformácii. The research report compares several approcaches to frequency scale mapping for voice conversion. All the presented methods may be used for transformation of voice characteristics between male and female or childisch. The advantage of the proposed non-linear methods is possibility of their implementation in the text-to-speech systems with cepstral description because of the unchanged number of points of the modified speech spectrum envelope in FFT-based methods. Keywords: signal processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Metody mapování frekvenční škály pro konverzi hlasu

Výskumná správa pojednává niekol'ko prístupov k mapovani u frekvenčnej mierky pre konverziu hlasu. Všetky uvádzané metódy možno použit' na transformáciu charakteristík medzi mužským, ženským a detským ...

Přibilová, Anna
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Tomografická rekonstrukce geometrie a profilu lomu preforem
Slánička, Jiří; Peterka, Pavel; Matějec, Vlastimil; Kašík, Ivan; Pospíšilová, Marie
2005 - Czech
V příspěvku je ukázána tomografická rekonstrukce profilu indexu lomu na preformě určené pro pláštěm čerpané vláknové lasery a zesilovače. Tomographic calculation of the refractive index profile of non-circular symmetric optical fibre performs is shown on preform for double clad pumping fibre lasers and amplifiers. Keywords: optical fibres; amplifiers; fibre lasers; refractive index Available at various institutes of the ASCR
Tomografická rekonstrukce geometrie a profilu lomu preforem

V příspěvku je ukázána tomografická rekonstrukce profilu indexu lomu na preformě určené pro pláštěm čerpané vláknové lasery a zesilovače....

Slánička, Jiří; Peterka, Pavel; Matějec, Vlastimil; Kašík, Ivan; Pospíšilová, Marie
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Harmonizace ultra-širokopásmových /UWB/ soustav
Ďurovič, Svetozár
2005 - Czech
Zpráva rozebírá rozmanité problémy při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně důležitá. Pozornost věnuje i vybraným technickým otázkám v této souvislosti. Zpráva komentuje současný stav techniky a technologie oboru a všímá si regulačních aktivit v USA, Evropě, Japonsku a dalších zemích. In the paper various problems with the implementation of ultrawideband technology in the regular service are presented. The problem of harmonising the new technology with the existing radiocommunication systems is of paramount importance. Attention to the selected technical questions is given. The report contains contemporary state of art and comment to the regulatory issues in USA, Europe, Japan and othe countries. Keywords: wireless LAN; radiocommunication Available at various institutes of the ASCR
Harmonizace ultra-širokopásmových /UWB/ soustav

Zpráva rozebírá rozmanité problémy při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Přístup k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím malých a středních rozvodů kabelové televize
Kuchar, Anton; Bárta, P.
2005 - Czech
V České republice se televizní kabelové rozvody výrazně podílejí na poskytování přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Je přirozeným doplňkem služby šíření televize a rozhlasu, přičemž na základě IP protokolu umožňuje levně poskytovat i základní telefonní službu. V příspěvku jsou diskutovány různé aspekty poskytování přístupu k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím malých a středních rozvodů kabelové televize budovaných zejména v menších městech a obcích. In the Czech Republic the CATV networks play an important role in provisioning access to broadband Internet. It is a natural supplement to the service of TV and radio broadcasting while based on IP protocol also the basic telephony service can be cheaply provided. In the paper various aspects of providing access to broadband Internet over small and medium CATV networks that are deployed mainly in small towns and villages are discussed. Keywords: telecommunication networks; telecommunication cables; Internet; cable television Available at various institutes of the ASCR
Přístup k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím malých a středních rozvodů kabelové televize

V České republice se televizní kabelové rozvody výrazně podílejí na poskytování přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Je přirozeným doplňkem služby šíření televize a rozhlasu, přičemž na základě IP ...

Kuchar, Anton; Bárta, P.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Synchronizátor. Technické a programové vybavení
Kubec, František
2004 - Czech
Zpráva obsahuje popis technického a programového vybavení, obrázky zařízení a technickou specifikaci. The report contains hardware and software specification, flowcharge diagrams, listing of the software and pictures of the device to be proposed. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability; měření času Available at various institutes of the ASCR
Synchronizátor. Technické a programové vybavení

Zpráva obsahuje popis technického a programového vybavení, obrázky zařízení a technickou specifikaci....

Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Měření chromatické disperze a dvojlomu mikrostrukturních optických vláken
Peterka, Pavel; Dymák, Pavel; Honzátko, Pavel; Matějec, Vlastimil; Kaňka, Jiří; Martan, Tomáš; Vraný, Boleslav; Káčik, D.; Lyytikainen, K.
2004 - Czech
V příspěvku je na několika příkladech popsána charakterizace chromatické disperze MOF /mikrostrukturních optických vláken - Microstructure optical fibres/ interferometrickou metodou a jsou uvedeny odlišnosti od měření disperze standardních optických vláken. Chromatic dispersion characterization of the microstructure optical fibres /MOF/ using the interferometric method is shown on several fibre samples. The differences from the measurement of standard single mode fibres are discussed. Keywords: optical fibres; Michelson interferometers; optical fibre dispersion Available at various institutes of the ASCR
Měření chromatické disperze a dvojlomu mikrostrukturních optických vláken

V příspěvku je na několika příkladech popsána charakterizace chromatické disperze MOF /mikrostrukturních optických vláken - Microstructure optical fibres/ interferometrickou metodou a jsou uvedeny ...

Peterka, Pavel; Dymák, Pavel; Honzátko, Pavel; Matějec, Vlastimil; Kaňka, Jiří; Martan, Tomáš; Vraný, Boleslav; Káčik, D.; Lyytikainen, K.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases