Number of found documents: 185
Published from to

Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)
Kučera, Jan; Zeisler, R.
2008 - Czech
Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA). Contribution to the vanadium and nickel certification in the new NIST SRM-1577c Bovine Liver by the radiochemical neutron activation analysis (RNAA). Keywords: vandium; nickel; certification Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)

Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)....

Kučera, Jan; Zeisler, R.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Experimentální stanovení úrovně ozáření posádek letadel ČSA a.s. - analýza výsledků měření 2007/8; srovnání s teoretickým výpočtem
Ploc, Ondřej; Spurný, František; Turek, Karel; Vlček, Bohumil; Kovář, Ivan
2008 - Czech
Keywords: aircrew dosimetry; spectrometer; radiation measurements Available at various institutes of the ASCR
Experimentální stanovení úrovně ozáření posádek letadel ČSA a.s. - analýza výsledků měření 2007/8; srovnání s teoretickým výpočtem

Ploc, Ondřej; Spurný, František; Turek, Karel; Vlček, Bohumil; Kovář, Ivan
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení Sr, Ba, Rb a Cs v biologických referenčních materiálech skupinovou RNAA radiochemickou neutronovou aktivační analýzou
Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
2008 - Czech
Stroncium, barium, rubidium a cesium ve vybraných, převážně biologických referenčních materiálech byly stanoveny neutronovou aktivační analýzou (NAA) ve dvou různých analytických variantách – instrumentální NAA s epitermálními neutrony, a NAA s radiochemickou skupinovou separací Sr-Ba a Rb-Cs (RNAA). Postup RNAA spočíval v rozkladu ozářených vzorků alkalicko-oxidačním tavením a následném srážením síranů Sr a Ba a sorpcí Rb a Cs na fosfomolybdenan amonný. Strontium, barium, rubidium, and cesium in selected, predominantly biological, reference materials was determined using neutron activation analysis (NAA) in two different analytical modes - instrumental NAA with epithermal neutrons, and NAA with radiochemical group separation of Sr-Ba and Rb-Cs (RNAA). The RNAA procedure was based on decomposition of irradiated samples by alkaline-oxidative fusion followed by precipitation of Sr and Ba sulfates, and sorption of Rb and Cs onto ammonium phosphomolybdate. Keywords: neutronová aktivační analýza; RNAA Available at various institutes of the ASCR
Stanovení Sr, Ba, Rb a Cs v biologických referenčních materiálech skupinovou RNAA radiochemickou neutronovou aktivační analýzou

Stroncium, barium, rubidium a cesium ve vybraných, převážně biologických referenčních materiálech byly stanoveny neutronovou aktivační analýzou (NAA) ve dvou různých analytických variantách – ...

Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABS JETS, a.s. za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABS JETS, a.s. za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS
Kučera, Jan; Havránek, Vladimír; Krausová, Ivana
2008 - Czech
Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS. Preparation a characterization of the new set of IAEA reference aerosols for the interlaboratory tests comparison by the methods INAA, PIXE and RBS. Keywords: interlaboratory tests comparison; reference aerosols; INAA; RBS; PIXE Available at various institutes of the ASCR
Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS

Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS....

Kučera, Jan; Havránek, Vladimír; Krausová, Ivana
Ústav jaderné fyziky, 2008

Využití iontových svazků pro analýzu materiálů
Bočan, Jiří; Macková, Anna; Malinský, Petr
2008 - Czech
V roce 2005 při příležitosti konání semináře IAA 05 byl spolu s plánovanými navazujícími analytickými metodami představen nový urychlovač Tandetron 4130 MC od holandské firmy HVEE, jediný svého druhu v ČR, který je od konce téhož roku v provozu v Laboratoři jaderných analytických metod1. Během roku 2006 proběhla fyzická konstrukce a zprovoznění dvou iontových tras a čtyř experimentálních zařízení pro jaderné analytické metody; jmenovitě systémy pro RBS a TOF-ERDA, iontovou implantaci a RBS-kanálování (viz Obr. 1). V tomto příspěvku budou představeny první tři uvedené metody. In 2005, a new accelerator Tandetron 4130 MC produced by HVEE, The Netherlands, unique in the Czech Republic, was installed in the Laboratory of Nuclear Analytical Methods at the Nuclear Physics Institute. During the whole year 2006, construction and development of two beamlines and four experimental setups for the nuclear analytical methods proceeded. These methods namely are RBS (Rutherford Back-Scattering), TOF-ERDA (Elastic recoil detection analysis with time-of-flight measurement), ion implantation and RBS-channeling. The first three methods are presented in detail in this article. Keywords: ion beam analysis; RBS-channeling; TOF-ERDA Available at various institutes of the ASCR
Využití iontových svazků pro analýzu materiálů

V roce 2005 při příležitosti konání semináře IAA 05 byl spolu s plánovanými navazujícími analytickými metodami představen nový urychlovač Tandetron 4130 MC od holandské firmy HVEE, jediný svého druhu ...

Bočan, Jiří; Macková, Anna; Malinský, Petr
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Grossmann Jet Service, s.r.o. za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Grossmann Jet Service, s.r.o. za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of samples combustion for purpose of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Keywords: 14C; biota; combustion Available at various institutes of the ASCR
Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C

Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování. A method of activity concentration determination of atmospheric 85Kr in monthly cumulated samples by the routine of cryogenic sorption on charcoal beds and scintillation measurement. Keywords: 85Kr; atmosphere; activity concentration; l Available at various institutes of the ASCR
Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr

Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Analytické možnosti metod PIXE, PIGE a RBS při studiu vltavínů
Havránek, Vladimír; Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
2008 - Czech
Analytické možnosti analytických metod využívajících iontových svazků - PIXE, PIGE a RBS – byly studovány v simultánním režimu na několika vzorcích vltavínů. Kombinace metod umožnila stanovení více než 20 majoritních i stopových prvků. Zvláště důležité je stanovení F a Li metodou PIGE, neboť informace o jejich obsahu ve vltavínech i jiných tektitech většinou chybí. Analytical capabilities of the PIXE, PIGE and RBS ion beam analytical techniques run in a simultaneous mode have been studied on several samples of moldavites. Combining the methods allowed determination of more than 20 major and trace elements. Determination of F and Li by PIGE is of a particular importance, as information about their content in moldavites and other tektites is mostly missing. Keywords: PIXE; PIGE; RBS Available at various institutes of the ASCR
Analytické možnosti metod PIXE, PIGE a RBS při studiu vltavínů

Analytické možnosti analytických metod využívajících iontových svazků - PIXE, PIGE a RBS – byly studovány v simultánním režimu na několika vzorcích vltavínů. Kombinace metod umožnila stanovení více ...

Havránek, Vladimír; Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
Ústav jaderné fyziky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases