Number of found documents: 311
Published from to

Měření velikosti kapek ve dvoufázovém systému
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Kotek, M.; Šulc, R.
2017 - Czech
The in-situ measurement method of droplet size in an agitated vessel based on droplet visualisation and image analysis were developed. The image analysis was enhanced by the finding edges algorithm and circularity analysis. The proposed method was validated by the measurements of precise solid particles and used for liquid-liquid mesurements in an agitated vessel. The in-situ measurement method of droplet size in an agitated vessel based on droplet visualisation and image analysis were developed. The image analysis was enhanced by the finding edges algorithm and circularity analysis. The proposed method was validated by the measurements of precise solid particles and used for liquid-liquid mesurements in an agitated vessel. Keywords: droplet size; agitated vessel; liquid-liquid; image analysis Available at various institutes of the ASCR
Měření velikosti kapek ve dvoufázovém systému

The in-situ measurement method of droplet size in an agitated vessel based on droplet visualisation and image analysis were developed. The image analysis was enhanced by the finding edges algorithm ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Kotek, M.; Šulc, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Discharged stream from radial impeller, comparison of LDA and PIV measurements
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Jašíková, D.; Němcová, L.; Kopecký, V.
2016 - Czech
Míchání je v procesní technice velice důležitá operace, která má za úkol vytvořit homogenní\nsměs, homogenní suspenzi, lépe rozdružit materiál v disperzích, atp. Míchaná nádoba je\naparát, kde má docházet k energeticky co nejpříznivějšímu míchání různých látek. V této\npráci se zaměřujeme na míchané nádoby s tzv. radiálním rychloběžným míchadlem.\nModelování velkých nádob na základě experimentů na malých nádobách je prováděno\npomocí podobnostních přepočtů. Základní parametry přepočtů lze analyzovat především na\nzákladě znalostí proudového pole v míchaném objemu, případně dalších veličin, jejichž\nvýsledky jsou stále předmětem ověřování a zpřesňování.\nV této práci jsme se zaměřili na měření rychlostního pole na výtoku z tzv. Rushtonova\nturbínového míchadla [1,2,3], kde vytékající proud z lopatek bývá popisován analogicky jako\ntok v zatopeném proudu [4]. Rychlostní profily byly měřeny pomocí dvousložkového LDA\nměření (radiální a tangenciální složka). Třetí (axiální) složka byla měřena následně po\npřestavění měřícího LDA systému. Získaná data časových záznamů byla podrobena další\nanalýze při vyhodnocování statistických veličin časově středních hodnot rychlostí a velikosti\nfluktuačních složek. Two velocity measurement methods in discharged stream from Rushton turbine are compared. The tested methods are LDA (Laser Doppler Anemometry) and stereo TR PIV (Time Resolved Particle Image Velocimetry). The discrepancy of evaluated data from stereo PIV affected by transforming recalculation in discharged stream is presented. Keywords: mixing vessel; Rushton turbine; LDA; PIV Available at various institutes of the ASCR
Discharged stream from radial impeller, comparison of LDA and PIV measurements

Míchání je v procesní technice velice důležitá operace, která má za úkol vytvořit homogenní\nsměs, homogenní suspenzi, lépe rozdružit materiál v disperzích, atp. Míchaná nádoba je\naparát, kde má ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Jašíková, D.; Němcová, L.; Kopecký, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným
Drdová, Š.; Parschová, H.; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek je zaměřen na problematiku chlorečnanů, které vznikají jako vedlejší produkt desinfekce vody za využití chlornanu sodného. Pozornost byla věnována zejména době a způsobu skladování roztoku chlornanu sodného s ohledem na tvorbu chlorečnanů i dalších vedlejších produktů. The study deals with the formation of chlorate as a disinfection by-product when using sodium hypochlorite. The relationship between aging and storing conditions of sodium hypochlorite and the production of chlorite and other DBPs was investigated. Keywords: chlorate; DBPs (Disinfection By-Products); sodium hypochlorite; sodium hypochlorite Available on request at various institutes of the ASCR
Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným

Příspěvek je zaměřen na problematiku chlorečnanů, které vznikají jako vedlejší produkt desinfekce vody za využití chlornanu sodného. Pozornost byla věnována zejména době a způsobu skladování roztoku ...

Drdová, Š.; Parschová, H.; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů
Šípek, Václav; Tesař, Miroslav
2016 - Czech
Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů. Simulation of saturation of the soil profile in the small mountain river basins and testing of two seasonal sets of parameters. Keywords: soil moisture; seasonal variability; saturated hydraulic conductivity; poresize distribution; hydrological modelling; soil hydraulic parameters Available in digital repository of the ASCR
Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů

Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů....

Šípek, Václav; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2016 - Czech
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; turbulence Available at various institutes of the ASCR
30th Symposium on Anemometry: proceedings

Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?
Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá složením a vlivem organických látek produkovaných fytoplanktonem, tzv. AOM (Agal Organic Matter) na koagulaci při úpravě vody. Popsán je charakter a složení AOM s ohledem na procesy úpravy vody, především pak zastoupení peptidů/proteinů a sacharidů, velikost molekul AOM, afinita k vodě, přítomnost funkčních skupin a velikost povrchového náboje. Dále se příspěvek zabývá odstranitelností AOM koagulací, její inhibicí pomocí tvorby povrchových ligandových komplexů s produkty hydrolýzy koagulačních činidel a také vlivem AOM na koagulaci ostatních ve vodě přítomných znečišťujících příměsí. The paper is focused on the influence of AOM (Algal Organic Matter) on coagulation during drinking water treatment. Composition and properties of AOM are discussed as well as the impact of these compounds on the mechanisms and efficacy of coagulation. Keywords: AOM (Algal Organic Matter); coagulation; drinking water treatment Available on request at various institutes of the ASCR
Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?

Příspěvek se zabývá složením a vlivem organických látek produkovaných fytoplanktonem, tzv. AOM (Agal Organic Matter) na koagulaci při úpravě vody. Popsán je charakter a složení AOM s ohledem na ...

Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek
Novotná, Kateřina; Drdová, Š.; Načeradská, Jana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá výzkumem koagulace huminových látek v přítomnosti peptidové/proteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem (AOM). Použity byly peptidy/proteiny izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla účinnost koagulace uvedených látek samostatně i současně s důrazem na jejich vzájemné působení. Ukázalo se, že pro odstranění huminových látek je potřebná podstatně vyšší dávka koagulačního činidla než pro srovnatelné množství sinicových peptidů/proteinů. Následně bylo také zjištěno, že přítomnost AOM peptidů/proteinů příznivě ovlivňuje koagulaci huminových látek (významně snižuje potřebnou dávku koagulačního činidla) a naopak, prokazatelně tedy dochází k interakcím mezi různými typy organických látek. Nejvyšší účinnosti koagualce bylo pro všechny sledované látky dosaženo v oblasti mírně kyselého pH, odstraněno bylo až 80 % DOC. The article deals with coagulation of humic substances (HS) in presence of cyanobacterial peptides/proteins produced by Microcystis aeruginosa. The results show that the peptides/proteins may have a positive impact on the coagulation of HS – under certain conditions, higher removal was achieved using lower coagulant dosage. Additionally, the existence of interactions between the peptides/proteins and HS was proved. Keywords: AOM (Algal Organic Matter); coagulation; humic substances; Microcystis aeruginosa; peptides/proteins Available on request at various institutes of the ASCR
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek

Příspěvek se zabývá výzkumem koagulace huminových látek v přítomnosti peptidové/proteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem (AOM). Použity byly peptidy/proteiny izolované z AOM sinice ...

Novotná, Kateřina; Drdová, Š.; Načeradská, Jana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Způsoby vyhodnocení simulací proudění v míchaných nádobách
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.
2016 - Czech
Optimalizace proudění v míchaných nádobách (tj. zařízeních používaných zejména v chemickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu) je jednou z cest, jak intenzifikovat výrobní procesy. Ačkoli se v míchaných nádobách nejedná pouze o proces řízený samotným prouděním, ale také přestupem tepla, hmoty, chemickými pochody atp., tak způsob proudění spolu s celkovou disipací energie v míchaném objemu bývá většinou určujícím parametrem pro zvětšování měřítka míchaného zařízení z laboratorních rozměrů na provozní. A právě využití CFD (Computational Fluid Dynamics) by mělo být optimálním nástrojem pro návrh těchto zařízení. Nicméně nejčastěji využívané simulace založené na RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) modelech, stejně tak jako různými způsoby průměrované experimentální výsledky mají jistá omezení. Rozdíly mezi výsledky lze ukázat i na základě identifikace vírových struktur tvořených za Rushtonovým míchadlem. Pomocí λ2 kritéria jsou porovnávány výsledky získané z výpočtů s modelováním turbulence pomocí DES (Detached Eddy Simulation). Dále jsou také numerické simulace porovnány s experimentálními daty získanými z TR PIV (Time Resolved Particle Image Velocimetry) v oblasti míchadla. The description of main evaluation approaches of flow inside agitated vessels is demonstrated on data obtained by CFD (Computational Fluid Dynamics) and compared with PIV (Particle Image Velocity) data. The results of three methods are presented and evaluated using vortex identification method. The evaluation method effect on calculations of total dissipation energy is discussed. Keywords: mixing vessel; CFD; DES; LDA; PIV Available on request at various institutes of the ASCR
Způsoby vyhodnocení simulací proudění v míchaných nádobách

Optimalizace proudění v míchaných nádobách (tj. zařízeních používaných zejména v chemickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu) je jednou z cest, jak intenzifikovat výrobní procesy. Ačkoli se v ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Vliv částic na rychlostní pole při proudění v otevřeném kanálu
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
2016 - Czech
V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky vlivu jednotlivých pevných částic\nkulového tvaru na rychlostní pole. V otevřeném kanálu, ve kterém je dno pokryto jednou\nvrstvou skleněných tyček, se pohybují jednotlivé částice o různém průměru i hustoty. Jejich\npohyb je v osové rovině snímán a analyzován pomocí metody 2D PIV a výsledkem jsou mapy\nrychlostního pole. The paper presents experimental results of the effect various spherically shaped solid particles have on velocity field. Keywords: velocity fields; solid particles; 2D PIV Available at various institutes of the ASCR
Vliv částic na rychlostní pole při proudění v otevřeném kanálu

V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky vlivu jednotlivých pevných částic\nkulového tvaru na rychlostní pole. V otevřeném kanálu, ve kterém je dno pokryto jednou\nvrstvou skleněných ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí
Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy úpravy vody založenými na koagulaci a flokulaci. Použity byly celulární peptidy (COM) o molekulové hmotnosti < 10 kDa izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla adsorpční kapacita pro uvedené látky na dvou druzích GAC – Picabiol 12x40 (PIC) a Filtrasorb TL 830 (FTL) a faktory ovlivňující adsorpční účinnost – pH a iontová síla (IS) roztoku. Výsledky prokázaly, že adsorpce peptidů i AMK je výrazně ovlivněna nábojovými poměry v systému, které závisí na pH roztoku. Pro obě GAC byla zjištěna rostoucí účinnost adsorpce COM peptidů s klesajícím pH. Dále bylo prokázáno, že vyšší iontová síla roztoku může vést k posílení adsorpce díky potlačení odpudivých sil mezi peptidy a povrchem testovaných GAC a mezi peptidy navzájem. This study deals with the adsorption of algal organic matter (AOM) onto granular activated carbon (GAC) with a special focus on compounds with low molecular weight (MW). These were isolated from cellular matter of cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Two different types of GAC were used for the experiments (Picabiol 12x40 and Filtrasorb TL 830) and the influence of pH and ionic strength on the adsorption efficacy of the low-MW AOM was investigated. Keywords: adsorption; AOM (Algal Organic Matter); GAC (Granular Activated Carbon); Microcystis aeruginosa Available on request at various institutes of the ASCR
Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí

Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy ...

Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases