Number of found documents: 251
Published from to

Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
2008 - English
Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was gasified by steam and carbon dioxide. Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a oxidem uhličitým. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; coal Available at various institutes of the ASCR
Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product

Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was ...

Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
2008 - Czech
Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující oslabování tuhosti a zmenšování odolnosti jednotlivých extrémně namáhaných stavebních prvků se vyšetřuje metodami monitorování jejich seismické odezvy. The persistence of unique historical buildings is restricted due to weathering of construction material enhanced by meteorological processes such as storms, driving rain and temperature variations beneath the freezing point. Dynamic forces endangering the mechanical stability of exposed elements of building structures could be caused by impacts of seismic waves. Keywords: static; geotechnic; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu

Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující ...

Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland
Řezba, Karel; Kolínský, Petr
2008 - English
Rayleigh waves generated by rockburst in Lubin is studied. S-wave velocity model is estimated, using program SVAL. Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln. Keywords: rayleigh wave; group velocity dispersion curves; rockburst Available at various institutes of the ASCR
Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland

Rayleigh waves generated by rockburst in Lubin is studied. S-wave velocity model is estimated, using program SVAL....

Řezba, Karel; Kolínský, Petr
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
Stemberk, Josef; Košťák, Blahoslav; Cacoń, S.
2008 - English
Results of monitoring of active fault movements are discussed. Keywords: active tectonics; fault displacements; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif

Results of monitoring of active fault movements are discussed.

Stemberk, Josef; Košťák, Blahoslav; Cacoń, S.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Mechanical behaviour of aramid fibers/polysiloxane matrix composites modified by bioactive nano/micro particles
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
2008 - English
This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite/tri-calcium phosphate nano/micro particles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties of composite material consisting of polyamide fabrics embedded in poly (dimethyl siloxane) matrix potentially applicable in the bone surgery. Tento příspěvek pojednává o ověření vlivu nano/mikro aditiv hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého, které jsou běžně používané ke zlepšení bioaktivity implantátů, na mechanické vlastnosti kompozitních materiálů tvořených Aramidovými vlákny a polysiloxanovou matricí, a jsou potenciálně využitelné v kostní chirurgii. Keywords: calcium apatites; composite material; nano particles Available at various institutes of the ASCR
Mechanical behaviour of aramid fibers/polysiloxane matrix composites modified by bioactive nano/micro particles

This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite/tri-calcium phosphate nano/micro particles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
Hanzlíček, Tomáš; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel; Perná, Ivana
2007 - English
Restoration of baroque terracotta statue by means of geopolymer composites is described and discussed. Je popsána a diskutována metoda restaurování barokní terakotové sochy pomocí geopolymerních složených materiálů. Keywords: alkali activated materials; geopolymers Available at various institutes of the ASCR
Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue

Restoration of baroque terracotta statue by means of geopolymer composites is described and discussed....

Hanzlíček, Tomáš; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
Machovič, Vladimír; Kopecký, L.; Němeček, J.; Kolář, František; Svítilová, Jaroslava; Andertová, J.
2007 - Czech
Kontaktní zóna mezi PET mikrovýztuží a cementovou matricí představuje kritické místo rozhodující o výsledné pevnosti kompozitu. Mikrostruktura, chemické a mineralogické složení bylo stanoveno Ramanovy mikrospektroskopie, metody nanoindentace, elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. ca 25 µm. The Raman microspectroscopy mapping technique, nanoindentation and environmental scanning electron microscopy (ESEM) in combination with microanalysis (EDX), and electron diffraction (EBSD-OIM)were successfully used to study of the interfacial transition zone (ITZ) around polyethylene terephtalate (PET) reinforcement in concrete. Keywords: PET; cement; composite Available at various institutes of the ASCR
Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny

Kontaktní zóna mezi PET mikrovýztuží a cementovou matricí představuje kritické místo rozhodující o výsledné pevnosti kompozitu. Mikrostruktura, chemické a mineralogické složení bylo stanoveno Ramanovy ...

Machovič, Vladimír; Kopecký, L.; Němeček, J.; Kolář, František; Svítilová, Jaroslava; Andertová, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Hydrogen - the product of coal thermal conversion
Kříž, Vlastimil; Brožová, Zuzana
2007 - English
Hydrogen fixed in the coal structure was converted to gaseous form using two-stage pyrolysis. The hydrogen volume in the pyrolytical gas strong increased along with the temperature in the cracking module. There was verified the possibility to obtain hydrogen by thermal decomposition of coal pyrolysis volatile products. Vodík vázaný ve struktuře uhlí byl získán v plynné formě pomocí dvoustupňové pyrolýzy. Objem vodíku v pyrolyzním plynu strmě rostl souběžně se zvyšující se teplotou ve štěpném modulu. Byla ověřena možnost získat vodík termickou degradací těkavých produktů z pyrolýzy uhlí. Keywords: hydrogen; coal; two-stage pyrolysis Available at various institutes of the ASCR
Hydrogen - the product of coal thermal conversion

Hydrogen fixed in the coal structure was converted to gaseous form using two-stage pyrolysis. The hydrogen volume in the pyrolytical gas strong increased along with the temperature in the cracking ...

Kříž, Vlastimil; Brožová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Metodika vymezování údolní nivy v GIS
Hartvich, Filip; Jedlička, J.
2007 - Czech
Článek se zabýcá návrhem algoritmu automatického vymezení údolní nivy, jeho vývojem, hodnocením a verifikací. The article deals with a proposal of an automatic delineation of the floodplain, its, developement, evaluation and verifcation. Keywords: floodplain delineation; GIS Available at various institutes of the ASCR
Metodika vymezování údolní nivy v GIS

Článek se zabýcá návrhem algoritmu automatického vymezení údolní nivy, jeho vývojem, hodnocením a verifikací....

Hartvich, Filip; Jedlička, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Cementový kompozit vyztužený PET vlákny
Machovič, Vladimír; Andertová, J.; Kopecký, L.; Černý, Martin; Borecká, Lenka; Přibyl, Oldřich; Kolář, František; Svítilová, Jaroslava
2007 - Czech
Polyetylenteraftalátová (PET) vlákna byla použita jako rozptýlená mikrovýztuž v cementové matrici. Byl diskutován vliv stárnutí PET vláken na vlastnosti kompozitu. Ageing of poly(ethylene terephthalate) fibers in cement based composite in on mechanical properties of the composite has been studied. Keywords: PET; cement; composite Available at various institutes of the ASCR
Cementový kompozit vyztužený PET vlákny

Polyetylenteraftalátová (PET) vlákna byla použita jako rozptýlená mikrovýztuž v cementové matrici. Byl diskutován vliv stárnutí PET vláken na vlastnosti kompozitu....

Machovič, Vladimír; Andertová, J.; Kopecký, L.; Černý, Martin; Borecká, Lenka; Přibyl, Oldřich; Kolář, František; Svítilová, Jaroslava
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases