Number of found documents: 371
Published from to

Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
Trejtnarová, Hana
2009 - Czech
Ve vzorcích motorových naft byl stanoven obsah polyaromatických uhlovodíků metodami 1H NMR, HPLC a LSC. Obsah olefinů a aromátů byl v automobilových benzinech stanoven metodami 1H NMR a GC. Výsledky 1H NMR byly srovnány s těmi chromatografických metod. Content of polyaromatic hydrocarbons was determined in diesel fuels by 1H NMR, HPLC a LSC. Olephines and aromatics were determined in gasolines by 1H NMR a GC. Results of 1H NMR were compared with those of chromatograpic methods. Keywords: 1H NMR; gasoline; diesel fuel Available at various institutes of the ASCR
Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie

Ve vzorcích motorových naft byl stanoven obsah polyaromatických uhlovodíků metodami 1H NMR, HPLC a LSC. Obsah olefinů a aromátů byl v automobilových benzinech stanoven metodami 1H NMR a GC. Výsledky ...

Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008
Brož, Milan; Málek, Jiří
2009 - Czech
Doupovský vulkanický komplex vytváří Doupovské hory v západní části Českého masívu. Detailní geologické a geofyzikální studie této oblasti dosud chybí. Tuto skutečnost zlepšuje seismologické měření provedené v červnu 2008. The Doupov volcanic komplex forms the Doupovské hory mts. in the western part of the Bohemian Massif, Czech republic. For several reasons, detailed geological and geophysical studie sof this interesting region arre still lacking. The situation improves as seismic measurements were perfomed there in June 2008. Keywords: Doupov mts.; refraction profiles; volcanic structure Available at various institutes of the ASCR
Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008

Doupovský vulkanický komplex vytváří Doupovské hory v západní části Českého masívu. Detailní geologické a geofyzikální studie této oblasti dosud chybí. Tuto skutečnost zlepšuje seismologické měření ...

Brož, Milan; Málek, Jiří
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008
Málek, Jiří; Stejskal, Vladimír; Zedník, Jan
2009 - Czech
V lednu 2008 zaznamenala skupinová stanice Ostaš ve východních Čechách 189 mikrozemětřesení, které tvořily seismický roj. V článku jsou shrnuty základní informace o tomto roji. In January 2008 the small-aperture seismic array Ostaš in East Bohemia registered 189 microearthquakes, forming seismic swarm. Basic information about this swarm is given in the paper. Keywords: microearthquake swarm; Hronov-Porici fault; small-aperture seismic array Available at various institutes of the ASCR
Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008

V lednu 2008 zaznamenala skupinová stanice Ostaš ve východních Čechách 189 mikrozemětřesení, které tvořily seismický roj. V článku jsou shrnuty základní informace o tomto roji....

Málek, Jiří; Stejskal, Vladimír; Zedník, Jan
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Nové materiály
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2009 - Czech
Práce představuje základní informace o poly-kondenzačních procesech jílových minerálů a seznamuje s možnostmi použití ve sklářském průmyslu. The paper presents basic information about poly condensation reaction of clay minerals and introduces the possibilities of utilization in glass industry. Keywords: geopolymer; new material; utilization Available at various institutes of the ASCR
Nové materiály

Práce představuje základní informace o poly-kondenzačních procesech jílových minerálů a seznamuje s možnostmi použití ve sklářském průmyslu....

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
2008 - Czech
Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81). Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM. Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81). As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. Results reaction were confirmed by means of X – ray diffractometry and SEM. Keywords: geopolymer reactions; alkali reaction Available at various institutes of the ASCR
Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A

Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu ...

Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
Weishauptová, Zuzana
2008 - Czech
Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí. The performed study is aimed on the identification of gel structure of ZrO2 corrosion layer by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness. Keywords: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2 Available at various institutes of the ASCR
Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech

Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí....

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Schenková, Zdeňka
2008 - Czech
Závěrečná zpráva o realizaci projektu KONTAKT – Středoevropská iniciativa za léta 2005 – 2008. Final report about achievement of a project of the programme CONTACT - Central European Initiative for the years 2005 – 2008. Keywords: geodynamics; GPS; geodynamic network GEONAS Available at various institutes of the ASCR
Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu KONTAKT – Středoevropská iniciativa za léta 2005 – 2008....

Schenková, Zdeňka
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
2008 - English
This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite nanoparticles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties (namely ultimate strength in bending and modulus of elasticity in bending) of composite material potentially applicable in the bone surgery. Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního materiálu perspektivně použitelného v kostní chirurgii. Keywords: composite material; hydroxyapatite; mechanical behavior Available at various institutes of the ASCR
Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles

This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite nanoparticles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties (namely ultimate strength in ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
2008 - English
Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was gasified by steam and carbon dioxide. Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a oxidem uhličitým. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; coal Available at various institutes of the ASCR
Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product

Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was ...

Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
2008 - Czech
Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující oslabování tuhosti a zmenšování odolnosti jednotlivých extrémně namáhaných stavebních prvků se vyšetřuje metodami monitorování jejich seismické odezvy. The persistence of unique historical buildings is restricted due to weathering of construction material enhanced by meteorological processes such as storms, driving rain and temperature variations beneath the freezing point. Dynamic forces endangering the mechanical stability of exposed elements of building structures could be caused by impacts of seismic waves. Keywords: static; geotechnic; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu

Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující ...

Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases