Number of found documents: 60
Published from to

Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie; transport; research; road traffic; safety; traffic accidents; transport infrastructure; environment; transport psychology; doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)
Mikulík, Josef
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; hloubková analýza dopravních nehod; HADN; road transport; traffic; accidents; safety; analysis; HADN; silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; dopravní provoz; nehody; analýza Available in a digital repository NRGL
Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)

Mikulík, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Hloubková analýza dopravních nehod - technická část
Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; hloubková analýza dopravních nehod; bezpečnost; sběr dat; HADN; road transport; traffic; accidents; HADN; safety; data collection; silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; bezpečnost; sběr dat; nehody Available in a digital repository NRGL
Hloubková analýza dopravních nehod - technická část

Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu
Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; humanitní vědy; aplikace; transport; transport research; humanities science; application; doprava; aplikace Available in a digital repository NRGL
Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu

Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Implementace bezpečnostního auditu (BA) a inspekce (BI) na silnice nižších kategorií
Pokorný, Petr
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; pozemní komunikace; silnice nižších tříd; dopravní nehody; bezpečnostní audit; bezpečnostní inspekce; projekt Pilot4Safety; transport; traffic; roads; secondary rural roads; accidents; road safety audit; road safety inspection; project Pilot4Safety; projekty Available in a digital repository NRGL
Implementace bezpečnostního auditu (BA) a inspekce (BI) na silnice nižších kategorií

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Představení programů divize Dopravní infrastruktury a životního prostředí
Jedlička, Jiří
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; dopravní infrastruktura; životní prostředí; transport; transport research; transport infrastructure; environment; doprava; dopravní infrastruktura; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Představení programů divize Dopravní infrastruktury a životního prostředí

Jedlička, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu
Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
2010 - Czech
Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz chemického složení a s využitím statistických metod a receptorového modelování. Project brought new scientific results in the field of chemical composition, physical and toxicological characterization of street dust and particulate matter. Chemical analyses and statistical methods including receptor modelling result in identification their sources. Keywords: životní prostředí; morfologie; toxikologie; pouliční prach; pevné částice; chemické složení; statistická analýza; environment; morphology; toxicology; street dust; particulate matter; chemical composition; statistical analysis; znečištění vzduchu; odběry vzorků; hodnocení Available in a digital repository NRGL
Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu

Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz ...

Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2009
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2010 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2009

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2008
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2009 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2008

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2009

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2007
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2008 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2007

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases