Number of found documents: 179
Published from to

Zotavování šídlatky jezerní v silně acidifikovaném Černém jezeře
Čtvrtlíková, Martina
2011 - Czech
Keywords: Isoëtes; aluminium-toxicity; acidified lake Available at various institutes of the ASCR
Zotavování šídlatky jezerní v silně acidifikovaném Černém jezeře

Čtvrtlíková, Martina
Biologické centrum, 2011

Vliv vybraných abiotických aditiv na bioremediaci ropného znečištění v půdě
Kuráň, P.; Trögl, J.; Nováková, J.; Pilařová, V.; Pilařová, K.; Ederer, J.; Dáňová, P.; Pavlorková, J.; Fryčák, R.; Bošková, S.; Kozler, J.; Novák, František
2011 - Czech
V sadě nádobových pokusů byl testován vliv přídavku vybraných aditiv (huminové látky, zeolity) na biodegradaci ropných látek v kontaminované půdě, a to kombinovaným působením autochtonní mikroflóry a augmentovaného ropu degradujícího bakteriálního kmene. Průběh biodegradace byl sledován pomocí zvolených analytických hodnotících postupů (obsah C.sub.10./sub.-C.sub.40./sub., poměry pristan/C.sub.17./sub., fytan(C.sub.18./sub., obsah celkového organického uhlíku) a také charakterizací aktivity a struktury průkazný vliv na rychlost biodegradace, nicméně měly pozitivní vliv na vývoj biomasy půdního mikrobního společenstva. Přídavek zeolitu (10 % hmotn.) se projevil pomalejším nárůstem mikrobiální biomasy ve srovnání s moduly bez zeolitu, nicméně výrazně usnadnil manipulaci s půdou. Naopak augmentace biodegradačního bakteriálního kmene vedla k urychlení biodegradace a ukázala se jako nejvýznamnější zásah. The effect of addition of selected abiotic additives (humic substances, zeolites) on the biodegradation of crude oil in polluted soil by joint action of autochthonic micro flora as well as by crude-oil-degrading bacterial strain was tested in the set of pot experiments. The process was followed by means of analytical parameters (hydrocarbon index, ratios pristane/C.sub.17./sub., phytane/C.sub.18./sub., total organic carbon content) and characterization of activity and structure of microbial community within one-year-experiment. Addition of humic substances did not affect biodegradation rate significantly, however it improved the evolution of soil microbial community biomass. Addition of zeolites (10% w/w) resulted in slower increase of microbial biomass compared to modules lacking zeolites, however it improved the operation with soil. In contrast, augmentation of degrading bacterial strain increased the biodegradation rate significantly and proved to be the most effective treatment. Keywords: abiotic additives; crude oil contamination; soil Available at various institutes of the ASCR
Vliv vybraných abiotických aditiv na bioremediaci ropného znečištění v půdě

V sadě nádobových pokusů byl testován vliv přídavku vybraných aditiv (huminové látky, zeolity) na biodegradaci ropných látek v kontaminované půdě, a to kombinovaným působením autochtonní mikroflóry a ...

Kuráň, P.; Trögl, J.; Nováková, J.; Pilařová, V.; Pilařová, K.; Ederer, J.; Dáňová, P.; Pavlorková, J.; Fryčák, R.; Bošková, S.; Kozler, J.; Novák, František
Biologické centrum, 2011

Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům
Navrátil, Oldřich; Kodrík, Dalibor; Kludkiewicz, Barbara; Habuštová, Oxana; Vinokurov, Konstantin; Sehnal, František; Horáčková, V.
2011 - Czech
Keywords: Galleria mellonella Available at various institutes of the ASCR
Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům

Navrátil, Oldřich; Kodrík, Dalibor; Kludkiewicz, Barbara; Habuštová, Oxana; Vinokurov, Konstantin; Sehnal, František; Horáčková, V.
Biologické centrum, 2011

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Kopáček, Jiří; Mošnerová, Petra; Potužák, J.; Rohlík, V.; Žaloudík, Jiří
2010 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Kopáček, Jiří; Mošnerová, Petra; Potužák, J.; Rohlík, V.; Žaloudík, Jiří
Biologické centrum, 2010

Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík: 1. principy, metodika, výsledky
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Mošnerová, Petra; Polívka, Josef; Turek, Jan; Volková, Alena; Žaloudík, Jiří
2010 - Czech
Keywords: phosphorus load apportionment model; SIMCAT model; diffuse sources; municipal wastewaters; fishpond fisheries Available at various institutes of the ASCR
Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík: 1. principy, metodika, výsledky

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Mošnerová, Petra; Polívka, Josef; Turek, Jan; Volková, Alena; Žaloudík, Jiří
Biologické centrum, 2010

Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech
Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef
2010 - Czech
Keywords: phosphorus; fractionation; sediment Available at various institutes of the ASCR
Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech

Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef
Biologické centrum, 2010

Ryby důlních jezer – nedílná součást funkčního ekosystému
Peterka, Jiří; Kubečka, Jan; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Prchalová, Marie; Říha, Milan
2010 - Czech
Keywords: restoration; biomanipulation; community development; fish Available at various institutes of the ASCR
Ryby důlních jezer – nedílná součást funkčního ekosystému

Peterka, Jiří; Kubečka, Jan; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Prchalová, Marie; Říha, Milan
Biologické centrum, 2010

Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík: 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Polívka, Josef; Turek, Jan; Volková, Alena
2010 - Czech
Keywords: enhanced P removal from wastewaters; surplus of P in fishpond fisheries; phosphorus retention Available at various institutes of the ASCR
Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík: 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Polívka, Josef; Turek, Jan; Volková, Alena
Biologické centrum, 2010

Rybníky Dehtář a Hejtman - látkové bilance
Potužák, J.; Duras, J.; Borovec, Jakub; Rucki, J.
2010 - Czech
Keywords: fish pond; phosphorus pollution; sediment Available at various institutes of the ASCR
Rybníky Dehtář a Hejtman - látkové bilance

Potužák, J.; Duras, J.; Borovec, Jakub; Rucki, J.
Biologické centrum, 2010

Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Jan, Jiří; Mošnerová, Petra
2010 - Czech
Keywords: phosphorus fractionation; diffuse sources; municipal wastewaters Available at various institutes of the ASCR
Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Jan, Jiří; Mošnerová, Petra
Biologické centrum, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases