Number of found documents: 116
Published from to

Role prvoků jako konzumentů bakteriální produkce na podélných profilech kaňonovitých údolních nádrží
Jezbera, Jan; Nedoma, Jiří; Šimek, Karel
2000 - Czech
Keywords: prvoci; jímky Available at various institutes of the ASCR
Role prvoků jako konzumentů bakteriální produkce na podélných profilech kaňonovitých údolních nádrží

Jezbera, Jan; Nedoma, Jiří; Šimek, Karel
Hydrobiologický ústav, 2000

Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů
Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
2000 - Czech
Keywords: železo; hliník Available at various institutes of the ASCR
Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů

Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
Hydrobiologický ústav, 2000

Řízení jakosti vody ve vodárenské nádrži Římov
Rohlík, V.; Hejzlar, Josef; Veselý, J.
2000 - Czech
Keywords: jakost vody; řízení jakosti Available at various institutes of the ASCR
Řízení jakosti vody ve vodárenské nádrži Římov

Rohlík, V.; Hejzlar, Josef; Veselý, J.
Hydrobiologický ústav, 2000

Prostorová heterogenita potravních zdrojů perloočky Daphnia galeata v korytovité údolní nádrži
Macháček, Jiří
2000 - Czech
Keywords: zdroje; potrava Available at various institutes of the ASCR
Prostorová heterogenita potravních zdrojů perloočky Daphnia galeata v korytovité údolní nádrži

Macháček, Jiří
Hydrobiologický ústav, 2000

Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem
Vrba, Jaroslav; Bittl, Thomas; Nedoma, Jiří; Kopáček, Jiří; Nedbalová, L.; Fott, J.
2000 - Czech
Keywords: hydrologie jezer; plankton Available at various institutes of the ASCR
Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem

Vrba, Jaroslav; Bittl, Thomas; Nedoma, Jiří; Kopáček, Jiří; Nedbalová, L.; Fott, J.
Hydrobiologický ústav, 2000

Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Dušek, Daniel
1999 - Czech
Keywords: nádrže; pitná voda Available at various institutes of the ASCR
Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Dušek, Daniel
Hydrobiologický ústav, 1999

Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef
1999 - Czech
Keywords: jezerní usazeniny; jezera Available at various institutes of the ASCR
Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef
Hydrobiologický ústav, 1999

Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logicky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska
Nacházel, K.; Patera, A.; Hejzlar, Josef
1999 - Czech
Keywords: fuzzy logika; fuzzy regulace Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logicky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska

Nacházel, K.; Patera, A.; Hejzlar, Josef
Hydrobiologický ústav, 1999

Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2
Hejzlar, Josef; Růžička, Martin; Diogo, P. A.
1999 - Czech
Keywords: jakost vody; pitná voda Available at various institutes of the ASCR
Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2

Hejzlar, Josef; Růžička, Martin; Diogo, P. A.
Hydrobiologický ústav, 1999

Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov
Hamsová, Klára; Hejzlar, Josef
1999 - Czech
Keywords: vodárenské nádrže; látky Available at various institutes of the ASCR
Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov

Hamsová, Klára; Hejzlar, Josef
Hydrobiologický ústav, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases