Number of found documents: 11938
Published from to

Predikční dataminingový model pro zavedení nových technologií do výroby
Tomáš Václavík; vedoucí práce Klára Císařová
2014 - Czech
Cílem práce je seznámit se s dataminingem, jeho metodami a využitím. Zaměřil jsem se na klasifikační stromy, konkrétněji na algoritmus C5.0 a jemu příbuzné. Tyto algoritmy jsou založené na Entropii a pro růst stromu používají informační zisk. Pro modelovou úlohu predikce selhání stroje byl použit program IBM SPSS Modeler. Vytvořená aplikace zobrazuje rozhodovací stromy a pro testovaná data modelové úlohy dosahuje jejich klasifikace úspěšnosti 99 %. To zcela odpovídá výsledkům profesionálního nástroje. Zjištěné poznatky, modelová úloha a vytvořený program budou sloužit pro výuku předmětu Datamining na fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci. Keywords: algoritmy (programování); DATAMIN (software) Available to registered users in the Library of TUL
Predikční dataminingový model pro zavedení nových technologií do výroby

Cílem práce je seznámit se s dataminingem, jeho metodami a využitím. Zaměřil jsem se na klasifikační stromy, konkrétněji na algoritmus C5.0 a jemu příbuzné. Tyto algoritmy jsou založené na Entropii a ...

Tomáš Václavík; vedoucí práce Klára Císařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Zefektivnění tvorby časových norem ve firmě Sklopan Liberec, a.s.
Miroslav Stránský; vedoucí práce František Manlig
2014 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje informace o standardizaci a standardizovaných metod ve výrobě kusové, malosériové a v sériové výrobě. Diplomová práce se zabývá vhodnosti metod pro stanovení doby výroby s důrazem na nejvyšší přesnost pro každou položku. Práce popisuje koncept vhodným způsobem a dokumentaci pro jeden produkt. Práce také popisuje několik výstupních dokumentů pro různé pracovní úseky. Keywords: výrobní management Available to registered users in the Library of TUL
Zefektivnění tvorby časových norem ve firmě Sklopan Liberec, a.s.

Tato bakalářská práce shrnuje informace o standardizaci a standardizovaných metod ve výrobě kusové, malosériové a v sériové výrobě. Diplomová práce se zabývá vhodnosti metod pro stanovení doby výroby ...

Miroslav Stránský; vedoucí práce František Manlig
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vzorované textilní doplňky
Jaroslava Adamcová; vedoucí rpáce Jana Černá
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou vzorů z technických nákresů automobilů značky Škoda auto. Vzory jsou přizpůsobeny různým druhům textilních technologií. Tato práce se zabývá technologií tisku a výšivky. Vzory pro zpracování jsou vytvořeny v grafických programech a přizpůsobeny dané technologii. Součástí práce jsou vzorníky a také dotazníky. Na základě dotazníku byly vybrány nejlepší vzory a použity ve vizualizaci na textilní oděvní doplněk. Keywords: výšivky; textilní design; tiskové techniky Available to registered users in the Library of TUL
Vzorované textilní doplňky

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou vzorů z technických nákresů automobilů značky Škoda auto. Vzory jsou přizpůsobeny různým druhům textilních technologií. Tato práce se zabývá technologií tisku a ...

Jaroslava Adamcová; vedoucí rpáce Jana Černá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vlněné vlnobití-oděvní kolekce
Zuzana Pětníková; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pletené oděvní dámské kolekce. V rámci práce jsou zkoumány řešení, vyhotovení a následná realizace kolekce. Nedílnou součástí je zkoumání historických aspektů. Výsledkem je oděvní ztvárnění pěti oděvních kompozic. Nedílnou součástí jsou oděvní ilustrace a následná fotodokumentace. Keywords: oděvní kolekce; avantgardismus; textilní design; pletení; pleteniny Available to registered users in the Library of TUL
Vlněné vlnobití-oděvní kolekce

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pletené oděvní dámské kolekce. V rámci práce jsou zkoumány řešení, vyhotovení a následná realizace kolekce. Nedílnou součástí je zkoumání historických aspektů. ...

Zuzana Pětníková; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2014

Koordoné vzorů bytových textilií
Filip Fátor; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2014 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit kolekci digitálně zpracovaných návrhů vzorů pro bytové textilie a jejich následné aplikování na povlečení, nástěnné dekorace a potah svítidla. Návrhy vzorů vznikaly komponováním několika variant nahodile skládaného kousku průsvitného papíru. Výsledkem je koordoné vzorů, jež byly vybrány z celkového počtu šestisettřicetipěti návrhů, které jsou také doloženy v podobě svazku souboru vzorů. Keywords: bytové textilie; textilní design; potisky textilií Available to registered users in the Library of TUL
Koordoné vzorů bytových textilií

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit kolekci digitálně zpracovaných návrhů vzorů pro bytové textilie a jejich následné aplikování na povlečení, nástěnné dekorace a potah svítidla. Návrhy vzorů ...

Filip Fátor; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2014

Tradice v nás - oděvní kolekce
Barbora Hnyková; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2014 - Czech
Hlavním inspiračním zdrojem této práce se staly tradiční lidové výšivky. Zhotovené ruční technikou. V celé práci jsou použity přírodní materiály doplněné o moderní technologie v podobě sublimačního tisku a strojového vyšívání. Výsledná kolekce obsahuje pět modelů. Dva pánské a tři dámské. Celou kolekci doprovází posun v čase, kdy začínáme tradiční formou lidovou, přes novodobou s nositelnými prvky až po extravagantní. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; výšivky; potisky textilií Available to registered users in the Library of TUL
Tradice v nás - oděvní kolekce

Hlavním inspiračním zdrojem této práce se staly tradiční lidové výšivky. Zhotovené ruční technikou. V celé práci jsou použity přírodní materiály doplněné o moderní technologie v podobě sublimačního ...

Barbora Hnyková; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2014

Klasika v nové dimenzi - oděvní kolekce
Lucie Duchoňová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2014 - Czech
Bakalářská práce "Klasika v nové dimenzi" je inspirována anaglyfickými obrázky. Jedná se o grafické zpracování plastických třídimenzionálních objektů, z jejichž snímků se vytvoří červený a modrý obraz. Použitím brýlí s červeným a modrým filtrem se tento obraz pro čočky spojí v jeden prostorový objekt. Vznikne tak opět plastický efekt pouze složením dvou dvojdimenzionálních snímků. Jejich vzhled, výtvarné zpracování, barevnost i provedení jsou inspirací pro celou oděvní kolekci. Bakalářská práce je založena na oděvní kolekci s využitím žakárské vzorované textilie aplikováním vzorů, které se dají přečíst 3D brýlemi. Obsahuje návrhy vzorů, jejich zpracování žakárskou tkací technologií, dále pak návrhy a realizaci kolekce modelů. Keywords: oděvní kolekce; textilní design Available to registered users in the Library of TUL
Klasika v nové dimenzi - oděvní kolekce

Bakalářská práce "Klasika v nové dimenzi" je inspirována anaglyfickými obrázky. Jedná se o grafické zpracování plastických třídimenzionálních objektů, z jejichž snímků se vytvoří červený a modrý ...

Lucie Duchoňová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Porovnání simulace transportně-reakčních experimentů dvěma softwary
Miroslav Tomáš; vedoucí práce Jan Šembera
2014 - Czech
Tato práce se zaměřuje na tvorbu a porovnání modelů proudění v kombinovaném horninovém prostředí v simulačních programech. Důvod výběru tohoto tématu je přiblížení a bližší pochopení procesů, které nastávají při podzemním proudění v plně saturované zóně, a také na použití numerických postupů při jejich realizaci. Na začátku práce jsou nejprve popsány fyzikální principy a veličiny, které mají souvislost s modelovanými jevy. Dále jsou pak okrajově popsány numerické metody. Následuje popis použitých softwarů. Za kapitolou o programech je charakteristika zadání. V hlavní části se pak zaměřuje na vstupy a výstupy ze simulací. Výsledky simulací jsou pak porovnány mezi sebou. Keywords: software; modelování a simulace; proudění tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Porovnání simulace transportně-reakčních experimentů dvěma softwary

Tato práce se zaměřuje na tvorbu a porovnání modelů proudění v kombinovaném horninovém prostředí v simulačních programech. Důvod výběru tohoto tématu je přiblížení a bližší pochopení procesů, které ...

Miroslav Tomáš; vedoucí práce Jan Šembera
Technická univerzita v Liberci, 2014

Displej LED zabudovaný v jízdním kole
Ondřej Mach; vedoucí práce Lubomír Slavík
2014 - Czech
Cílem práce je návrh a realizace světelného displeje LED, zabudovaného do zadního kola jízdního kola. Displej bude realizován pomocí pásku s diodami LED tak, aby nápis byl statický i při různých otáčkách kola. Hlavními problémy práce se jeví jednak softwarová synchronizace rozsvěcení pásku LED, mechanické provedení celého systému s ohledem na vysoké vibrace, napájení pásku LED a výběr dostatečně výkonného a zároveň příkonově úsporného mikroprocesoru pro řízení s více pásky LED. Keywords: mikroprocesory; software; hardware Available to registered users in the Library of TUL
Displej LED zabudovaný v jízdním kole

Cílem práce je návrh a realizace světelného displeje LED, zabudovaného do zadního kola jízdního kola. Displej bude realizován pomocí pásku s diodami LED tak, aby nápis byl statický i při různých ...

Ondřej Mach; vedoucí práce Lubomír Slavík
Technická univerzita v Liberci, 2014

Ověření vlastností moderních fotovoltaických článků a stavba FV panelu
Daniel Albrecht; vedoucí práce Pavel Jandura
2014 - Czech
Jako bakalářskou práci jsem si vybral téma o fotovoltaických článcích. V první části se zabývám jaké druhy fotovoltaickách článků existují a jaké jsou nejčastěji používány. V druhé časti je práce zaměřena na použití vývojového programu LabVIEW. V poslední části se provádí měření a zpracování hodnot z panelů. Keywords: fotovoltaické články; LabVIEW Available to registered users in the Library of TUL
Ověření vlastností moderních fotovoltaických článků a stavba FV panelu

Jako bakalářskou práci jsem si vybral téma o fotovoltaických článcích. V první části se zabývám jaké druhy fotovoltaickách článků existují a jaké jsou nejčastěji používány. V druhé časti je práce ...

Daniel Albrecht; vedoucí práce Pavel Jandura
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases