Number of found documents: 354
Published from to

Bioindikace trofie se zaměřením na fytobentos
Šejnohová, Lenka; Maršálek, Blahoslav
2009 - Czech
Sumarizace znalostí ohledně bioindikace fytonbentosu. Summarisation of information about bioindication of phytobenthos. Keywords: trophy; trophisation; phytobenthos Available at various institutes of the ASCR
Bioindikace trofie se zaměřením na fytobentos

Sumarizace znalostí ohledně bioindikace fytonbentosu.


Summarisation of information about bioindication of phytobenthos.

Šejnohová, Lenka; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2009

Praktické zkušenosti s omezováním rozvoje vodních květů sinic
Maršálek, Blahoslav; Jančula, Daniel; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
2009 - Czech
Článek představuje Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny. Zaměřuje se na prezentaci výsledků a zkušeností s obnovou nádrží zasažených vodními květy sinic jak v České republice, tak v zahraničí. Article introduce the Centre for cyanobacteria and their toxins as an organisation with practical experince with the management of cyanobacterial water blooms in Czech republic as well as in foreing countries. Keywords: management of cyanobacterial water blooms; projects of revitalization; cyanobacterial toxins Available at various institutes of the ASCR
Praktické zkušenosti s omezováním rozvoje vodních květů sinic

Článek představuje Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny. Zaměřuje se na prezentaci výsledků a zkušeností s obnovou nádrží zasažených vodními květy sinic jak v České republice, tak v ...

Maršálek, Blahoslav; Jančula, Daniel; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
Botanický ústav, 2009

Nanotechnologie a aletrnativní technologie pro odstraňování fosforu
Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
2009 - Czech
Sumarizace znalostí o metodách odstranění fosforu z odpadních vod. Summarisation of information about methods reducing phosphorus in waste water. Keywords: phosphorus; nanotechnology; waste waters Available at various institutes of the ASCR
Nanotechnologie a aletrnativní technologie pro odstraňování fosforu

Sumarizace znalostí o metodách odstranění fosforu z odpadních vod.


Summarisation of information about methods reducing phosphorus in waste water.

Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2009

Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica
Elster, Josef; Nedbalová, Linda; Komárek, Jiří; Vodrážka, R.
2009 - English
Microbial carbonates (calcification) have been reported in Antarctic lakes in James Ross Island with unusual periphyton communities (cyanobacteria and green algae). This is the first record of cyanobacterial thrombolite community in Antarctica. Mikrobiální kalcifikované krusty byly zjištěna v antarktických jezerech na ostrově James Ross s neobvyklým složením mikrobiálních společenstev (především sinic a řas). Je to první záznam cyanobakteriálních thrombolitů v Antarktidě. Keywords: Green Lake; James Ross; Biogenic calcite structures Available at various institutes of the ASCR
Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica

Microbial carbonates (calcification) have been reported in Antarctic lakes in James Ross Island with unusual periphyton communities (cyanobacteria and green algae). This is the first record of ...

Elster, Josef; Nedbalová, Linda; Komárek, Jiří; Vodrážka, R.
Botanický ústav, 2009

Evaluation of nutrient limitation and heavy metal inhibition in Antarctic streams by a miniaturized algal bioassay
Kvíderová, Jana; Elster, Josef
2009 - English
The algal growth potential and algal primary production rate of Antarctic streams (King George Island, South Shetlands) were measured in miniaturized algal bioassay to evaluate possible nutrient limitation and heavy metal inhibition. The bioassay proved nitrogen limitation in oligotrophic stream samples observed in the field. The heavy metal inhibition was not found. The algal growth potential and algal primary production rate of Antarctic streams (King George Island, South Shetlands) were measured in miniaturized algal bioassay to evaluate possible nutrient limitation and heavy metal inhibition. The bioassay proved nitrogen limitation in oligotrophic stream samples observed in the field. The heavy metal inhibition was not found. Keywords: miniaturizel algal bioassay Available at various institutes of the ASCR
Evaluation of nutrient limitation and heavy metal inhibition in Antarctic streams by a miniaturized algal bioassay

The algal growth potential and algal primary production rate of Antarctic streams (King George Island, South Shetlands) were measured in miniaturized algal bioassay to evaluate possible nutrient ...

Kvíderová, Jana; Elster, Josef
Botanický ústav, 2009

První výsledky limnologického výzkumu jezer odledněné části ostrova Jamese Rosse (SZ Weddellovo moře , Antarktida)
Nedbalová, Linda; Elster, Josef
2009 - Czech
V antarktických létech 2008 a 2009, jsme provedli základní limnologický průzkum 34 jezer v odledněné části ostrova James Ross (SZ Weddellovo moře, Antarktida) In antarctic summers of 2008 and 2009, we performed the first limnological survey of 34 deglacilal lakes on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antarctica) Keywords: research; lakes; Antarctica Available at various institutes of the ASCR
První výsledky limnologického výzkumu jezer odledněné části ostrova Jamese Rosse (SZ Weddellovo moře , Antarktida)

V antarktických létech 2008 a 2009, jsme provedli základní limnologický průzkum 34 jezer v odledněné části ostrova James Ross (SZ Weddellovo moře, Antarktida)...

Nedbalová, Linda; Elster, Josef
Botanický ústav, 2009

Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati
Kučerová, Andrea; Kučera, Tomáš; Hájek, Tomáš
2009 - Czech
Hladina podzemní vody v nenarušených, vegetačně velmi cenných partiích Rokyteckých slatí je celoročně vysoká, přesto dochází v letním období ke krátkodobým, výrazným poklesům v závislosti na povětrnostních podmínkách. Tyto poklesy jsou součástí přirozené dynamiky vodního režimu tohoto vegetačního komplexu. Během celého vegetačního období byly měřeny značné denní amplitudy teploty (max. 28.7 °C). Water table (WT) is high in the undisturbed parts of the Weitfäller bogs, however short-term decline of the WT was repeatedly measured in summer. Daily air temperature amplitude is quite high reaching 28.7 °C. Keywords: peatbog; air temperature extrems; water table fluctuation Available at various institutes of the ASCR
Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati

Hladina podzemní vody v nenarušených, vegetačně velmi cenných partiích Rokyteckých slatí je celoročně vysoká, přesto dochází v letním období ke krátkodobým, výrazným poklesům v závislosti na ...

Kučerová, Andrea; Kučera, Tomáš; Hájek, Tomáš
Botanický ústav, 2009

Sustainable approaches to small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity
Vymyslický, T.; Fabšičová, Martina; Musil, Z.
2009 - English
This study is devoted to the determination of sustainable ways of increasing flora and insect diversity in meadows through the establishment of barren sites and fallows, which help many ephemeral plant species to reproduce from the soil seed bank. We tested the optimal time for the duration of a fallow and it seems to be 3-5 years. Significant differences were observed in the number of species and their cover between nutrient-poor and nutrient-rich areas.No massive occurence of invasive and expansive species was found. In the warm eastern part of the Podyjí NP we found plant species that had been missing there for many years. Keywords: fallows; grasslands; diversity Available at various institutes of the ASCR
Sustainable approaches to small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity

This study is devoted to the determination of sustainable ways of increasing flora and insect diversity in meadows through the establishment of barren sites and fallows, which help many ephemeral ...

Vymyslický, T.; Fabšičová, Martina; Musil, Z.
Botanický ústav, 2009

Biodiverzita a lesy v národních parcích
Hédl, Radim; Svátek, M.
2009 - Czech
Tento článek analyzuje definice národního parku podle mezinárodní (IUCN) a národní (české) legislativy. Konstatuje, že existuje značná různorodost a přijmout jednotný koncept není možné. Vzhledem k českým národním parkům, kde současná tendence je směrem k velkým bezzásahovým územím nazývaným divočina, článek uzavírá, že toto by mělo být jen jedno hledisko. Důvodem je ochrana biodiverzity, která je primárním účelem existence národního parku. This paper analyses definitions of national park according to international (IUCN) and national (Czech) legislative. It concludes that there is considerable variability and that no universaly valid views are possible. Concerning the Czech National parks, the current tendency towards large unmanaged areas called wilderness is discussed. The conclusion is that despite of it usefulness, wilderness should be only one of the management strategies in order to maintain biodiversity, which is the principal purpose of existience a national park. Keywords: biodiversity; legislative; wilderness Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita a lesy v národních parcích

Tento článek analyzuje definice národního parku podle mezinárodní (IUCN) a národní (české) legislativy. Konstatuje, že existuje značná různorodost a přijmout jednotný koncept není možné. Vzhledem k ...

Hédl, Radim; Svátek, M.
Botanický ústav, 2009

Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť
Hájek, Tomáš
2009 - Czech
Vyhodnocoval jsem produkční a dekompoziční charakteristiky šesti dominantních rašeliníků v jejich mikrostanovištích podél gradientu podzemní vody na otevřené vrchovišti. Délkový přírůstek byl větší v jezírkách a šlencích než v bultech, ale díky větší prostorové i objemové hustotě lodyžek bultových druhů se výsledná roční produkce se mezi mikrostanovišti nelišila. Ačkoli byl dekompoziční potenciál bultů větší, rašeliníky se zde rozkládaly pomaleji než ve šlencích, a to díky nízké kvalitě opadu bultových rašeliníků. Bultové druhy jsou tak vybaveny oběma mechanismy, které bultům na rašeliništi umožňují setrvat nad šlenky – mají dostatečnou rychlost produkci biomasy a omezenou rychlost jejího opadu. Tyto mechanizmy podtrhují roli rašeliníků coby ekosystémových inženýrů, které se podílejí i na rozrůzňování mikrostanovišť na strukturovaných rašeliništích. I evaluated production and decomposition characteristics of six dominant Sphagnum species in their natural microhabitats distributed along the gradient of water table in an open ombrotrophic bog. The growth in length was much higher in pools and hollows than in hummocks but the resulting annual production was roughly similar between the microhabitats due to a greater shoot and bulk density in hummocks. Although hummocks provided much higher potential for decomposition than hollows, the Sphagnum litter decomposed more slowly in hummocks due to much lower litter quality of the hummock sphagna. Thus the hummock Sphagnum species possess both principal mechanisms participating in maintaining hummocks above hollows – a sufficient production rate and limited decomposition rate. These mechanisms emphasize the role of Sphagnum mosses as autogenic ecosystem engineers controlling also the microhabitat diversification in patterned mires. Keywords: production; decomposition; litter quality Available at various institutes of the ASCR
Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť

Vyhodnocoval jsem produkční a dekompoziční charakteristiky šesti dominantních rašeliníků v jejich mikrostanovištích podél gradientu podzemní vody na otevřené vrchovišti. Délkový přírůstek byl větší v ...

Hájek, Tomáš
Botanický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases