Number of found documents: 251
Published from to

Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci
Sochor, M.; Balík, Karel; Bačáková, Lucie; Vagaská, Barbora; Suchý, T.; Černý, Martin; Sucharda, Zbyněk
2007 - Czech
Cílem naší studie byl výběr vhodných druhů polyamidové výztuže pro přípravu kompozitních materiálů na bázi polysiloxanové pryskyřice, ověření jejich biokompatibility a mechanických vlastností. The study presented is aimed at development of an advanced porous composite material with suitable mechanical properties for potential use in the bone tissue engineering, hierarchically organized at both micrometer and nanometer scale. Keywords: polysiloxane; bone; composite material Available at various institutes of the ASCR
Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci

Cílem naší studie byl výběr vhodných druhů polyamidové výztuže pro přípravu kompozitních materiálů na bázi polysiloxanové pryskyřice, ověření jejich biokompatibility a mechanických vlastností....

Sochor, M.; Balík, Karel; Bačáková, Lucie; Vagaská, Barbora; Suchý, T.; Černý, Martin; Sucharda, Zbyněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
Glogar, Petr; Černý, Martin; Sucharda, Zbyněk
2007 - Czech
Kompozity s matricí z částečně pyrolyzované polysiloxanové pryskyřice vyztužené čedičovými vlákny se stávají křehkými po expozici ve vzduchu při 650-750°C. Možnou příčinou je strukturní transformace vláken spojená s tvorbou krystalických fází při těchto teplotách. Composites with matrix from partially pyrolysed polysiloxane resin and continuous basalt fibres become brittle after exposition to air at 650-750°C. One of possible reasons is a structural transformation of the fibres connected with formation at these temperatures of crystalline phases. Keywords: brittle fracture; fibrous composite; basalt fibres Available at various institutes of the ASCR
Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu

Kompozity s matricí z částečně pyrolyzované polysiloxanové pryskyřice vyztužené čedičovými vlákny se stávají křehkými po expozici ve vzduchu při 650-750°C. Možnou příčinou je strukturní transformace ...

Glogar, Petr; Černý, Martin; Sucharda, Zbyněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
Straka, Pavel; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Steinerová, Michaela
2007 - English
The key properties of alkali activated materials from point of view normalized tests possibilities are analyzed and discussed. Klíčové vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů jsou analyzovány a diskutovány z hlediska jejich významu pro možné normalizované zkoušky. Keywords: alkali activated materials; geopolymers Available at various institutes of the ASCR
Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests

The key properties of alkali activated materials from point of view normalized tests possibilities are analyzed and discussed....

Straka, Pavel; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel
2007 - English
Basic properties of fluidized bed ashes and new interpretation of geopolymer composition is presented. Jsou nově interpretovány základní vlastnosti popelů z fluidního spalování a složení rezultujících geopolymerů. Keywords: alkali activated materials; geopolymers Available at various institutes of the ASCR
Pozzolanic properties of fluidized bed ashes

Basic properties of fluidized bed ashes and new interpretation of geopolymer composition is presented....

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Biotity třebíčského plutonu
René, Miloš
2007 - Czech
Biotity třebíčského plutonu lze rozdělit na základě poměru Fe/Mg do čtyř skupin. Biotity durbachitů jsou typické vyšším obsahem eastonitové molekuly, biotity biotitických a granát-biotitických granitů jsou siderofylity. Biotite of the Třebíč pluton could be divided into four varieties with variable Fe/Mg ratios. Biotites of durbachites and basic enclaves are enriched of eastonite component, biotites of biotite- and garnet-biotite granites are enriched of siderophyllite component. Keywords: Bohemian Massif; durbachite; biotite Available at various institutes of the ASCR
Biotity třebíčského plutonu

Biotity třebíčského plutonu lze rozdělit na základě poměru Fe/Mg do čtyř skupin. Biotity durbachitů jsou typické vyšším obsahem eastonitové molekuly, biotity biotitických a granát-biotitických granitů ...

René, Miloš
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš; Straka, Pavel; Steinerová, Michaela
2007 - English
Use of fluidized bed ashes for preparation of materials with a significant thermal resistance is elucidated and discussed. Je objasněno a diskutováno využití popelů z fluidního spalování pro přípravu materiálů s vysokou tepelnou odolností. Keywords: alkali activated materials; polymers Available at various institutes of the ASCR
Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications

Use of fluidized bed ashes for preparation of materials with a significant thermal resistance is elucidated and discussed....

Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš; Straka, Pavel; Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi
Mantlík, František; Schenk, Vladimír; Grácová, Milada; Schenková, Zdeňka; Fučík, Zdeněk
2007 - Czech
Monitorovaná GPS data byla zpracována softwarem Bernese za účelem nalezení pravděpodobných pohybů zemského povrchu mezi jednotlivými observatořemi geodynamické permanentní sítě GEONAS. Monitored GPS data were processed by the Bernese software to find probable Earth surface motions between individual observatories of the geodynamic permanent network GEONAS. Keywords: geodynamic permanent network; GPS permanent measurements; time series Available at various institutes of the ASCR
Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi

Monitorovaná GPS data byla zpracována softwarem Bernese za účelem nalezení pravděpodobných pohybů zemského povrchu mezi jednotlivými observatořemi geodynamické permanentní sítě GEONAS....

Mantlík, František; Schenk, Vladimír; Grácová, Milada; Schenková, Zdeňka; Fučík, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
Kříž, Vlastimil
2006 - Czech
Popis konstrukce laboratorní jednotky pro zplyňování vzorků o hmotnosti do 40 g s kontinuální analýzou vybraných komponent syntézního plynu. A laboratory unit for sample gasification up to 40 g of weight with continuous selected gas components analysis is described. Keywords: gasification; laboratory unit; synthesis gas Available at various institutes of the ASCR
Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku

Popis konstrukce laboratorní jednotky pro zplyňování vzorků o hmotnosti do 40 g s kontinuální analýzou vybraných komponent syntézního plynu....

Kříž, Vlastimil
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2006

Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
Mantlík, František; Schenk, Vladimír; Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Fučík, Zdeněk
2006 - Czech
Geodynamická síť GEONAS s 9 GPS permanentními observatořemi byla vybudována v ÚSMH. Geodynamic networks GEONAS with 9 GPS permanent observatories was established by IRSM. Keywords: GPS; permanent observation; network GEONAS Available at various institutes of the ASCR
Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů

Geodynamická síť GEONAS s 9 GPS permanentními observatořemi byla vybudována v ÚSMH.


Geodynamic networks GEONAS with 9 GPS permanent observatories was established by IRSM.

Mantlík, František; Schenk, Vladimír; Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Fučík, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2006

Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
Hartvich, Filip
2006 - Czech
Tento příspěvek se zabývá konstrukcí izobazitických linií v prostředí GIS a možnostmi, které tato technika nabízí. Analýzy byly orientovány na oblast střední Šumavy a Pošumaví. This article deals with construction of the subenvelope lines in the GIS and discusses the possibilities of the technique, using the digital data on central Šumava Mts in Southern Bohemia. Keywords: subenvelope line; DEM; GIS Available at various institutes of the ASCR
Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy

Tento příspěvek se zabývá konstrukcí izobazitických linií v prostředí GIS a možnostmi, které tato technika nabízí. Analýzy byly orientovány na oblast střední Šumavy a Pošumaví....

Hartvich, Filip
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases