Number of found documents: 12025
Published from to

Vyhodnocení plošné extremity extrémních povětrnostních událostí v Česku v období 1961–2020
Kašpar, Marek; Müller, Miloslav
2023 - Czech
S ohledem na násobné dopady povětrnostních extrémů při zasažení většího území jsme navrhli plošný způsob jejich hodnocení. Hodnotili jsme šest typů extrémních povětrnostních událostí, které zahrnují vlny veder, studené vlny, prudká ochlazení, větrné bouře, silné srážky a silná sněžení. Využili jsme původní metodiku pracující s tzv. indexem extremity počasí odvozeným z dob opakování hodnot příslušných meteorologických veličin v zasažené oblasti. Každá událost je charakterizována nejen plošnou extremitou kvantifikovanou indexem, ale také prostorovým rozsahem a délkou trvání. Vlny veder a studené vlny ve sledovaném období dosahují ve spojitosti s větším prostorovým rozsahem obecně vyšších hodnot indexu. Růst četnosti a extremity vln veder kontrastuje s poklesem četnosti studených vln a významných silných sněžení. Četnost větrných bouří mírně klesá, přičemž nejvýznamnější z nich se koncentrují v chladném půlroce. Prudká ochlazení jsou nejčastější v teplém půlroce, nicméně tři ze čtyř nejextrémnějších událostí se vyskytly v lednu. Četnost silných srážek má tendenci kolísat. Získaná meteorologická databáze extrémních událostí může pomoci při odhadech parametrů budoucích událostí s využitím modelů klimatu. Due to the multiplication of impacts of weather extremes when occurring in larger area, we proposed an areal approach of their evaluation. We evaluated six types of extreme weather events, namely, heat waves, cold waves, air temperature drops, windstorms, heavy precipitation, and heavy snowfalls. We employed the original method using the Weather Extremity Index derived from return periods of values of relevant meteorological variables in the affected area. Each event is characterized not only by the areal extremeness quantified with the index but also by the spatial extent and duration. In the studied period, heat and cold\nwaves generally reach higher index values in relation with larger affected area. The increase in the frequency and extremity of heat waves is in contrast with the decrease in the frequency of cold waves and significant heavy snowfalls. The frequency of windstorms is slightly decreasing with the most significant ones concentrated in the cold half-year. Air temperature drops are the most frequent in the warm half-year, nevertheless three of four top events occurred in January. The frequency of heavy precipitation tends to fluctuate. The obtained meteorological database of extreme events may help to estimate the parameters of future ones using climate models. Keywords: weather extreme; Weather Extremity Index; return period; meteorological database Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení plošné extremity extrémních povětrnostních událostí v Česku v období 1961–2020

S ohledem na násobné dopady povětrnostních extrémů při zasažení většího území jsme navrhli plošný způsob jejich hodnocení. Hodnotili jsme šest typů extrémních povětrnostních událostí, které zahrnují ...

Kašpar, Marek; Müller, Miloslav
Ústav fyziky atmosféry, 2023

Změna rozdělení srážek při růstu teploty vyjádřená v diagnostických a prognostických datech
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2023 - Czech
Shrnujeme hlavní výsledky, které ukazují, jak se mění rozdělení srážek s rostoucí teplotou. Hodnocení využívá hodinové úhrny z 97 srážkových stanic z území České republiky za roky 1997 až 2019. Hodnoty přízemní teploty, přízemního rosného bodu a výstupné kondenzační hladiny jsou užity pro vyjádření teplotní změny. Výsledky ukazují, jak se teplotní růst napěti nasycení (CC scaling) projevuje v rozložení hodnot srážek na studovaném území. Obecně se nárůst srážek v závislosti na sledovaných teplotách zřetelně projevuje u horních kvantilů avšak pouze pro určité intervaly teplot, což potvrzuje závěry i jiných prací. V práci jsou obdobně jako naměřená data zpracována data z reanalýz provedených modelem ALADINCLIMAT/CZ.\n We summarize the main results that show how the distribution of precipitation changes with increasing temperature. Hourly rainfall totals from 97 rain gauge stations in the Czech Republic for the years 1997 to 2019 are used for the evaluation. Ground temperature, ground dew point temperature and temperature at the lifting condensation level are used to express the temperature change. The results show how an increase in temperature and a corresponding increase in saturation humidity (CC scaling) affects the distribution of precipitation in the study area. In general, the increase in precipitation as a function of observed temperature is clearly evident for the upper quantile values, but only for certain temperature intervals. It confirms the findings of other studies. In this paper, data from reanalyses performed by the ALADIN-CLIMAT/CZ model are treated similarly to the measured data.\n Keywords: Clausius Clapeiron equation; precipitation; dependence of precipitation intensity on temperature Available at various institutes of the ASCR
Změna rozdělení srážek při růstu teploty vyjádřená v diagnostických a prognostických datech

Shrnujeme hlavní výsledky, které ukazují, jak se mění rozdělení srážek s rostoucí teplotou. Hodnocení využívá hodinové úhrny z 97 srážkových stanic z území České republiky za roky 1997 až 2019. ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2023

Bohl-Marek decomposition applied to a class of biochemical networks with conservation properties
Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
2023 - English
This study presents an application of one special technique, further called as Bohl-Marek decomposition, related to the mathematical modeling of biochemical networks with mass conservation properties. We continue in direction of papers devoted to inverse problems of parameter estimation for mathematical models describing the drug-induced enzyme production networks [3]. However, being aware of the complexity of general physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models, here we focus on the case of enzyme-catalyzed reactions with a substrate transport chain [5]. Although our ultimate goal is to develop a reliable method for fitting the model parameters to given experimental data, here we study certain numerical issues within the framework of optimal experimental design [6]. Before starting an experiment on a real biochemical network, we formulate an optimization problem aiming to maximize the information content of the corresponding experiment. For the above-sketched optimization problem, the computational costs related to the two formulations of the same biochemical network, being (i) the classical formulation x˙(t) = Ax(t) + b(t) and (ii) the 'quasi-linear' Bohl-Marek formulation x˙M(t) = M(x(t)) xM(t), can be determined and compared. Keywords: Mathematical modeling; Biochemical network; Pharmacokinetic (PBPK) models Fulltext is available at external website.
Bohl-Marek decomposition applied to a class of biochemical networks with conservation properties

This study presents an application of one special technique, further called as Bohl-Marek decomposition, related to the mathematical modeling of biochemical networks with mass conservation properties. ...

Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels
Keslerová, R.; Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
2023 - English
This work deals with the flow of incompressible viscous fluids in a two-dimensional branching channel. Using the immersed boundary method, a new finite difference solver was developed to interpret the channel geometry. The numerical results obtained by this new solver are compared with the numerical simulations of the older finite volume method code and with the results obtained with OpenFOAM. The aim of this work is to verify whether the immersed boundary method is suitable for fluid flow in channels with more complex geometries with difficult grid generation. Keywords: immersed boundary method; finite volume method; OpenFOAM Available in digital repository of the ASCR
Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels

This work deals with the flow of incompressible viscous fluids in a two-dimensional branching channel. Using the immersed boundary method, a new finite difference solver was developed to interpret the ...

Keslerová, R.; Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2023

Rooting algebraic vertices of convergent sequences
Hartman, David; Hons, T.; Nešetřil, J.
2023 - English
Structural convergence is a framework for convergence of graphs by Nešetřil and Ossona de Mendez that unifies the dense (left) graph convergence and Benjamini-Schramm convergence. They posed a problem asking whether for a given sequence of graphs (Gn) converging to a limit L and a vertex r of L it is possible to find a sequence of vertices (rn) such that L rooted at r is the limit of the graphs Gn rooted at rn. A counterexample was found by Christofides and Král’, but they showed that the statement holds for almost all vertices r of L. We offer another perspective to the original problem by considering the size of definable sets to which the root r belongs. We prove that if r is an algebraic vertex (i.e. belongs to a finite definable set), the sequence of roots (rn) always exists. Keywords: rooting; algebraic vertices; convergent sequences Available in digital repository of the ASCR
Rooting algebraic vertices of convergent sequences

Structural convergence is a framework for convergence of graphs by Nešetřil and Ossona de Mendez that unifies the dense (left) graph convergence and Benjamini-Schramm convergence. They posed a problem ...

Hartman, David; Hons, T.; Nešetřil, J.
Ústav informatiky, 2023

Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography
Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
2023 - English
This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on the mechanical properties of the material and printed samples. The aging of the material could be a problem for its subsequent use as the stability of the mechanical properties would not be maintained and unwanted deterioration of the material could occur. As part of the research, sets of samples were printed and subjected to different aging methods and subsequently subjected to quasi-static and dynamic uni-axial load tests. From the data obtained, the basic mechanical properties of the material were calculated and compared with each other. The aim of this paper was to investigate whether aging process causes significant changes in the mechanical properties of the materials used, which could have a consequential impact on their use in different industries. Keywords: stereolithography; aging; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography

This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on ...

Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects
Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
2023 - English
In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup with electromagnetic voice coil actuator mounted on top of the rotary stage of the setup. The strict synchronization of the components, the rotary stage, the electromagnetic actuator movement and the detector readout is accomplished with use of the detector hardware trigger and hard real-time Linux operating system. Cylindrical sample manufactured from epoxy resin with metal particles to enable movement tracking is scanned in a stationary position and during periodical movement induced by the vibration stage. The volumetric data of the scans is compared and the results of this contribution represent an important step towards identification of defects through modal analysis of in-situ harmonically vibrating object. Keywords: computed tomography; hardware trigger; harmonic motion; realtime synchronization Available at various institutes of the ASCR
Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects

In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup ...

Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Analysis suggestion for vehicle scanning method
Bayer, Jan
2023 - English
An analytical approach is suggested that can be conveniently applied in the framework of the Vehicle scanning method (VSM). It assumes that the modal parameters of a bridge will be imported from a finite element (FE) program into MATLAB, where the structural response caused by a moving mass and a moving spring mass is solved using coupling equations and numerical integration. A mathematical formulation of the solution is presented together with a short numerical case study that compares the results to a traditional closed form solution. It is shown that when comparing both forms of analysis the suggested approach is more accurate in the case of slow velocities of the passing sprung mass. Other advantages are that the method allows for the mass of the vehicle or (tractor) towing vehicle and a damping \nto be included in the calculation. The user-friendly preprocessing in commercial FE programs can also be considered an advantage. Keywords: moving vehicle; vehicle scanning method; natural frequency; finite element analysis Available at various institutes of the ASCR
Analysis suggestion for vehicle scanning method

An analytical approach is suggested that can be conveniently applied in the framework of the Vehicle scanning method (VSM). It assumes that the modal parameters of a bridge will be imported from a ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách
Bláha, Jiří
2023 - Czech
Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a interpretace. Classification of traces preserved on the surface of wood according to the circumstances of the trace origin and the type of tool used. Examples of traces recorded during field surveys and their subsequent analysis and interpretation. Keywords: carpentry; hewing; purlin roofs; timber rafting; tool traces; wood processing Available at various institutes of the ASCR
Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách

Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a ...

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

A short study on self-balancing of vertical rotors mounted in passive contactless bearings
Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan
2023 - English
Energy losses and wear of the support elements of high-speed rotors can be reduced by mounting the rotors in stable passive contactless bearings, the operation of which is based on magnetic levitation. The goal of the conducted research was to investigate applicability of self­balancing device added to vertical rotors supported by bearings showing low stiffness and damping, which is a specific property of passive magnetic bearings. This paper deals with applicability and efficiency of self-balancing devices added to vertical rotors supported by bearings having very low stiffness and damping, which corresponds to the properties of magnetic frictionless bearings. Keywords: self-balancing of rotors; passive contactless bearings; the influence of external damping Available at various institutes of the ASCR
A short study on self-balancing of vertical rotors mounted in passive contactless bearings

Energy losses and wear of the support elements of high-speed rotors can be reduced by mounting the rotors in stable passive contactless bearings, the operation of which is based on magnetic ...

Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan
Ústav termomechaniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases