Number of found documents: 308
Published from to

Popis chemického složení aerosolu metodou aerosolové hmotnostní spektrometrie - identifikace aerosolu vzniklého během novoročních oslav
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2015 - Czech
Tato práce se snažila nalézt ukazatel přítomnosti aerosolu vzniklého během ohňostroje pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru c-ToF-AMS. Během 48hodinového měření byly pozorovány 4 epizody vyznačující se zvýšenou hmotnostní koncentrací aerosolu, nicméně hlavní pozornost byla věnována epizodě přímo následující po novoročních oslavách. Spektrometr AMS umožnil identifikovat fragmenty pocházející z ohňostroje. Zjistili jsme, že při přítomnosti aerosolu vzniklého během ohňostroje výrazně stoupne koncentrace poměru fragmentu m/z 39 a celkové organické hmoty. Vzhledem k tomu, že přítomnost zvýšeného množství daného fragmentu je zpravidla spojena se zvýšenou koncentrací organických látek (tj. jejich relativně malým vzájemným poměrem), lze výrazně zvýšenou hodnotu tohoto poměru považovat za ukazatel přítomnosti aerosolu vzniklého při ohňostroji. This study focused on finding of a marker of presence of aerosol originating during fireworks using aerosol mass spectrometer c-ToF-AMS. During the 48-hour campaign, we observed 4 episodes characterized by increased mass concentration of aerosol. Nonetheless, the main focus was placed on the episode right after the New Year's celebration.The AMS spectrometer enabled to identify fragments originating from fireworks. We found that presence of fireworks aerosol particles leads to a significant increase of the ratio m/z 39 and total organic mass. Since the increase in the fragment m/z 39 is usually connected with an increase in organic matter (i.e. with their relatively small mutual ratio), it is possible to consider the increased value of such ratio as a marker of presence of aerosol pariticles originating from firewords. Keywords: aerosol particles; AMS; PM1 Available in a digital repository NRGL
Popis chemického složení aerosolu metodou aerosolové hmotnostní spektrometrie - identifikace aerosolu vzniklého během novoročních oslav

Tato práce se snažila nalézt ukazatel přítomnosti aerosolu vzniklého během ohňostroje pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru c-ToF-AMS. Během 48hodinového měření byly pozorovány 4 epizody ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2015

CECE 2015. 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel
2015 - English
The issue contains conference program, full texts of the 29 invited lectures with short information about the speakers and their professional carreer, full texts of 49 posters. Keywords: bioanalysis; separation; biotechnology Fulltext is available at external website.
CECE 2015. 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis

The issue contains conference program, full texts of the 29 invited lectures with short information about the speakers and their professional carreer, full texts of 49 posters.

Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel
Ústav analytické chemie, 2015

Career in Polymers VII, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
2015 - English
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VII. organized in Prague, July 3, 2015 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science. Keywords: polymer science; career in polymers; Central and East European Polymer Network; UNESCO course in Polymer Science Available at various institutes of the ASCR
Career in Polymers VII, Book of Abstracts

The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VII. organized in Prague, July 3, 2015 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. ...

Studenovská, Hana
Ústav makromolekulární chemie, 2015

MELPRO - International Conference Membrane and Electromembrane Processes. Book of Abstracts
Rypáček, František
2014 - English
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the International Conference on Membrane and Electromembrane Processes - MELPRO 2014, organized in Prague, May 18-21, 2014. Keywords: polymer science; membrane; electromembrane processes Available at various institutes of the ASCR
MELPRO - International Conference Membrane and Electromembrane Processes. Book of Abstracts

The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the International Conference on Membrane and Electromembrane Processes - MELPRO 2014, organized in Prague, May 18-21, 2014.

Rypáček, František
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Fanta, J.; Petřík, Petr
2014 - Czech
Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu obou seminářů věnována pozornost především dosavadním způsobům zemědělského a lesnického vyžívání krajiny a jejich vlivu na stav půd a jejich retenční schopnost. Degradační trendy potvrzuje dlouhodobá dokumentace klesající biologické rozmanitosti krajiny a zemědělské půdy. Příklady vhodných prostorových úprav krajiny prezentované v průběhu semináře ale naopak ukázaly, že i v obtížných podmínkách (např. v zemědělské krajině jižní Moravy) je možné negativní dopady klimatické změny zmírnit. Podmínkou jsou promyšlená změna způsobů hospodářského využívání zemědělských pozemků, volba vhodných plodin a agrotechnických postupů, obnova ekologické infrastruktury krajiny a krajině přiměřená vodohospodářská opatření. Stručný výčet faktorů ovlivňujících výskyt povodní a sucha v krajině ukazuje, že jde o velmi komplexní problematiku, jejíž řešení vyžaduje integrované přístupy odborného a politického řízení, jak upozorňuje Evropská úmluva o krajině. Závěry obou seminářů kladou mimořádný důraz na ukončení stavu volného nakládání s krajinou a zavedení systémového řízení vývoje a využívání krajiny. Porozumění tomuto přístupu vyjádřili svou účastí a svými příspěvky i zástupci rezortu životního prostředí a zemědělství i zástupci vrcholné české politiky: ministr zemědělství ing. Jurečka, ministr životního prostředí Mgr. Brabec, a předseda sboru poradců ministerského předsedy dr. Špidla. Jejich angažovanost ve věci svědčí i o mimořádném zájmu a je zárukou, že závěry seminářů nezůstanou jen na papíře, ale dojdou praktického uplatnění v politickém rozhodování. During two scientific seminars, Czech scientists, together with representatives of the Czech Ministries of Agriculture and Environment, evaluated the situation and developed a range of recommendations for Czech environmental and agricultural policies to manage the situation. In the recommendations, the landscape is considered as public space; its use for agriculture, forestry, construction, etc. must be properly considered and planned. Elaboration of a longterm vision for the landscape as matter of public interest, its development and its use for various purposes is the basic point of all recommendations. Further issues are a responsible landscape policy, definition of strategic goals and tasks, as well as normative management measures and instruments necessary to streamline strategic and operational management. Landscape research and planning deserve specific attention. Establishment of a national consultative board for the landscape as a governmental advisory body was proposed. And organization of a broad national discussion about the landscape, its use andfuture development was also recommended. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu ...

Fanta, J.; Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Mendel Forum 2014
Matalová, Eva; Matalová, A.
2014 - Czech
Keywords: Mendel Available at various institutes of the ASCR
Mendel Forum 2014

Matalová, Eva; Matalová, A.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

ECOFIL 2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs. Book of Abstracts
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan
2014 - English
Keywords: fish; ecology; lakes; reservoirs Available at various institutes of the ASCR
ECOFIL 2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs. Book of Abstracts

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2014

Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. 78th Prague Meeting on Macromolecules. Programme Booklet
Horák, Daniel
2014 - English
The programme booklet contains the summaries of all the contributions to the international conference "Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications" was organized simultaneously as the 78th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 54 lectures and 88 posters. Keywords: macromolecular chemistry; polymer; colloids Available at various institutes of the ASCR
Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. 78th Prague Meeting on Macromolecules. Programme Booklet

The programme booklet contains the summaries of all the contributions to the international conference "Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications" was ...

Horák, Daniel
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Career in Polymers VI, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
2014 - English
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VI. organized in Prague, July 18-19, 2014 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science. Keywords: polymer science; career in polymers; Central and East European Polymer Network; UNESCO course in Polymer Science Available at various institutes of the ASCR
Career in Polymers VI, Book of Abstracts

The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VI. organized in Prague, July 18-19, 2014 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, ...

Studenovská, Hana
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Book of abstracts XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction with international participation
Pěknicová, Jana; Kubátová, Alena; Elzeinová, Fatima
2014 - English
Book of abstracts. The Symposium was focused on immunology of reproduction and specific problems in reproduction (mainly in human infertility). Keywords: reproduction; immunoglobulins; monoclonal antibody; endocrine disruptors; oocytes; infection Available at various institutes of the ASCR
Book of abstracts XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction with international participation

Book of abstracts. The Symposium was focused on immunology of reproduction and specific problems in reproduction (mainly in human infertility).

Pěknicová, Jana; Kubátová, Alena; Elzeinová, Fatima
Biotechnologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases