Number of found documents: 328
Published from to

Retail electronic money and prepaid payment instruments
Zika, Jan,; Frait, Jan
2005 - English
Keywords: Evropská unie; Peníze elekronické; Práce bakalářské; Systémy platební; USA; Vývoj Available in a digital repository NRGL
Retail electronic money and prepaid payment instruments

Zika, Jan,; Frait, Jan
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Baruníková, Michaela,
2005 - Slovak
Keywords: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Available in a digital repository NRGL
noTitle

Baruníková, Michaela,
Univerzita Karlova, 2005

Stres a metody jeho zvládání
Skalský, Viktor; Kocianová, Renata,
2005 - Czech
Keywords: personální psychologie; Stres Available in a digital repository NRGL
Stres a metody jeho zvládání

Skalský, Viktor; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Vendleková, Martina; Beneš, Milan,
2005 - Czech
Keywords: Outdoor training; zážitková pedagogika; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
noTitle

Vendleková, Martina; Beneš, Milan,
Univerzita Karlova, 2005

Diskriminace v pracovním prostředí
Vítková, Michaela; Dandová, Eva,
2005 - Czech
Keywords: Diskriminace; personální management; prostředí pracovní; pracovní právo Available in a digital repository NRGL
Diskriminace v pracovním prostředí

Vítková, Michaela; Dandová, Eva,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Kotrlová, Jindřiška; Pálka, Peter,
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; Databáze; Informační služby; Informační zdroje; Knihovny akademické; Psychologie; Vyhledávací služby; Vyhledávání informací Available in a digital repository NRGL
noTitle

Kotrlová, Jindřiška; Pálka, Peter,
Univerzita Karlova, 2005

Měnové transmisní mechanismy v České republice
Ryska, Pavel,; Hlaváček, Michal
2005 - Czech
Keywords: Česko; Mechanismy transmisní; Politika měnová; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Měnové transmisní mechanismy v České republice

Ryska, Pavel,; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Solowův model hospodářského růstu
Voňková, Kateřina,; Zelený, Miroslav
2005 - Czech
Na základě svého ekonomického modelu Solow odvodil diferenciální rovnici, jejíž řešením je předpis pro časovou závislost kapitálu K vztaženého na jednotku efektivní práce AL, t.j. k=k(t), kde k=K/AL, pro různou volbou počáteční hodnoty funkce k. V této práci je proveden rozbor Solowova modelu z matematického hlediska, t.j. analýza vlastností řešení autonomní diferenciální rovnice dk/dt=F(k), kde předpis pro funkci F vyplývá ze Solowova modelu. Bylo ukázáno, že na intervalu k, , existuje právě jeden asymptoticky stabilní stacionární bod. Dále byl odvozen horní a dolní odhad řešení Solowova modelu, které pro konvergují k asymptoticky stabilnímu stacionárnímu řešení. To umožňuje odhadnout se zvolenou přesností řešení k(t) a odhadnout i rychlost konvergence řešení k asymptoticky stabilnímu stacionárnímu řešení. V ekonomické části práce jsou získané poznatky aplikovány především na vliv míry růstu na dlouhodobý ekonomický růst. Jsou diskutovány původní představy (vyšší míra úspor generuje dlouhodobě vyšší míru hospodářského růstu) s odlišnými závěry plynoucími ze Solowova modelu. On the basis of his economic model Solow has derived a differential equation, whose solution is k=k(t), where k=K/AL (AL is a unit of effective labour), with optional value of initial condition k(0). In this work we have completed a mathematical analysis of the Solow model, i.e. an analysis of properties of the solution of autonomous differential equation dk/dt=F(k), where the function F is determined by the Solow model. It has been proved that within the interval k, exists just one asymptotically stable stationary solution. Further, an upper and lower estimate of the solution of the Solow model has been derived, which for converge to one asymptotically stable stationary solution. That enables us to both estimate the solution k(t) with a desired accuracy and estimate speed of convergence of the solution to asymptotically stable stationary solution. In the economic part of the work are the acquired mathematical conclusions applied mainly on the impact of the saving rate on long run economic growth. Former concepts (higher saving rate generates a higher growth rate of product in the long run) are compared with different conclusions resulting from Solow model. Keywords: Modely ekonomické; Práce bakalářské; ekonomický růst; Solow, Robert Merton, 1924- Available in a digital repository NRGL
Solowův model hospodářského růstu

Na základě svého ekonomického modelu Solow odvodil diferenciální rovnici, jejíž řešením je předpis pro časovou závislost kapitálu K vztaženého na jednotku efektivní práce AL, t.j. k=k(t), kde k=K/AL, ...

Voňková, Kateřina,; Zelený, Miroslav
Univerzita Karlova, 2005

Centralized or decentralized provision of local public goods with spillovers
Tuchyňa, Peter,; Gregor, Martin
2005 - English
Keywords: Ekonomika veřejná; Práce bakalářské; Statky veřejné; Systémy daňové Available in a digital repository NRGL
Centralized or decentralized provision of local public goods with spillovers

Tuchyňa, Peter,; Gregor, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Emergence and evolution of multinational enterprises
Baikovskaya, Tatsiana; Benáček, Vladimír
2005 - English
Keywords: Analýzy ekonomické; Korporace; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Emergence and evolution of multinational enterprises

Baikovskaya, Tatsiana; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases