Number of found documents: 5449
Published from to

Kvalita života předčasně narozených dětí do 3 let věku, psychický dopad na rodinu
Rychnovská, Veronika; Belej, Jiří; Petržílková, Helena
2009 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je "Kvalita života předčasně narozených dětí do 3 let věku, psychický dopad na rodinu". Předčasný porod je traumatem nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče, kteří trpí pocity viny, výčitkami svědomí, bezmocností. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část a je pojata z hlediska zdravotnického a psychologického. Teoretická část se zabývá příčinami předčasného porodu, fyziologickým a nedonošeným novorozencem, rozdíly mezi nimi, následky nedonošenosti, prognózou nedonošených dětí a psychickým stavem rodiny po předčasném narození dítěte. Ve výzkumné části jsou zjišťovány rizikové faktory, které mohly vést k předčasnému porodu, psychomotorický vývoj dětí, rozsah zdravotních komplikací, začlenění do dětského kolektivu, psychický stav matky po předčasném porodu a vliv nedonošenosti na rodinu. Závěr práce obsahuje zhodnocení výsledků výzkumu. Keywords: premature childbirth; prematurely born children; psychomotor development; consequences of prematureness; psychical family affection; předčasné porody; předčasně narození novorozenci; psychomotorický vývoj; následky nedonošenosti; psychický stav rodin Available in the UPCE Library.
Kvalita života předčasně narozených dětí do 3 let věku, psychický dopad na rodinu

Tématem mé bakalářské práce je "Kvalita života předčasně narozených dětí do 3 let věku, psychický dopad na rodinu". Předčasný porod je traumatem nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče, kteří trpí ...

Rychnovská, Veronika; Belej, Jiří; Petržílková, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

Studium reakce komplexu [CpW(CO)2(NCCH3)2]BF4 se spiro[4,2]-hepta-4,6-dienem
Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
2009 - Czech
Předkládaná práce se zabývá přípravou karbonylového komplexu wolframu se spiro(4,2)hepta-4,6-dienem. Keywords: wolframové sloučeniny; karbonylové komplexy; příprava; carbonyle complexes; transition metalls Available in the UPCE Library.
Studium reakce komplexu [CpW(CO)2(NCCH3)2]BF4 se spiro[4,2]-hepta-4,6-dienem

Předkládaná práce se zabývá přípravou karbonylového komplexu wolframu se spiro(4,2)hepta-4,6-dienem.

Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Korozní ochrana kovových materiálů za vyšších teplot pomocí pigmentovaných termicky stabilních povlaků
Šimůnek, David; Kalendová, Andréa
2009 - Czech
Bakalářská práce pojednává o způsobech ochrany tepelně namáhaných kovových materiálů před korozí, a to pomocí vhodných nátěrových hmot. Keywords: antikorozní ochrana; termicky stabilní pigment; corrosive protection; temperature-stable pigments Available in the UPCE Library.
Korozní ochrana kovových materiálů za vyšších teplot pomocí pigmentovaných termicky stabilních povlaků

Bakalářská práce pojednává o způsobech ochrany tepelně namáhaných kovových materiálů před korozí, a to pomocí vhodných nátěrových hmot.

Šimůnek, David; Kalendová, Andréa
Univerzita Pardubice, 2009

Výroba, vlastnosti a oblasti použití sazí
Hladilová, Nela; Šulcová, Petra
2009 - Czech
Saze jsou široce užívány jako náplně do elastomerů, plastů a barev, aby upravily mechanické, elektrické a optické vlastnosti materiálů, ve kterých jsou rozptýleny a v důsledku toho určují jejich aplikace v daném tržním segmentu. Keywords: Vlastnosti sazí; výroba sazí; použití sazí; Životní prostředí; saze; Properties of Carbon Black; Production of Carbon Black; Aplication of Carbon Black; Environment Available in the UPCE Library.
Výroba, vlastnosti a oblasti použití sazí

Saze jsou široce užívány jako náplně do elastomerů, plastů a barev, aby upravily mechanické, elektrické a optické vlastnosti materiálů, ve kterých jsou rozptýleny a v důsledku toho určují jejich ...

Hladilová, Nela; Šulcová, Petra
Univerzita Pardubice, 2009

Výbuchy pyrotechnických složí a propelentů v uzavřených objektech
Mojžiš, Juraj; Janovský, Břetislav
2009 - Czech
Předložená bakalářská práce se zabývá studiem výbuchů pyrotechnických složí a propelentů v uzavřených objektech. Pyrotechnikcé slože a propelenty za normálních okolností podléhají deflagraci. Tyto mechanizmy je tedy dobré znát, aby se zamezilo případné havárii. V práci se popisují mechanizmy hoření propelentů, výbuchu plynů a prachových disperzí. Experimentálně byla potvrzena hypotéza, zda je možné řešit výbuchy propelentů v disperzi, jako limitní případ deflagrace propelentů na hromádce. Keywords: pyrotechnické slože; propelenty; vnitřní výbuchy; deflagrace; mechanizmus hoření; fáze výbuchu plynů; pyrotechnics; propellants; internal explosion; deflagration; combustion mechanism; gas explosion phase Available in the UPCE Library.
Výbuchy pyrotechnických složí a propelentů v uzavřených objektech

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem výbuchů pyrotechnických složí a propelentů v uzavřených objektech. Pyrotechnikcé slože a propelenty za normálních okolností podléhají deflagraci. Tyto ...

Mojžiš, Juraj; Janovský, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2009

T: Nástěnná malba 12.-14. století v Bulharsku P: Restaurování části nástropní malby Shromáždění Olympanů umístěné ve středovém poli hlavního sálu Zámku Lnáře
Cechlová, Marie; Trifonov, Trifon
2009 - Czech
Available in the UPCE Library.
T: Nástěnná malba 12.-14. století v Bulharsku P: Restaurování části nástropní malby Shromáždění Olympanů umístěné ve středovém poli hlavního sálu Zámku Lnáře

Cechlová, Marie; Trifonov, Trifon
Univerzita Pardubice, 2009

Evropská komise a její postavení v rámci institucí EU
Peňázová, Michaela; Veber, Václav; Urban, Jiří
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá historií a současností Evropské komise. Mapuje, v souvislosti s vývojem evropského práva, míru úsilí a možnosti Komise vydobýt si v rámci institucí Evropské unie postavení evropské vlády. Jednotlivé části práce postupně odkrývají fakt, že vývoj Evropské komise a dalších orgánů Evropské unie je závislý na převládajícím paragigmatu doby, zejména proto, že doposud není jasně stanoven konečný integrační cíl, a že rozsah výkonných pravomocí Komise je velmi závislý na benevolenci Rady a Evropské rady, tudíž i na preferencích momentálních národních vlád. Keywords: Evropská komise; evropská vláda; právo EU; European Commission; european executive power; EU law Available in the UPCE Library.
Evropská komise a její postavení v rámci institucí EU

Bakalářská práce se zabývá historií a současností Evropské komise. Mapuje, v souvislosti s vývojem evropského práva, míru úsilí a možnosti Komise vydobýt si v rámci institucí Evropské unie postavení ...

Peňázová, Michaela; Veber, Václav; Urban, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

English -ing forms in the legal style and their translations into Czech
Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
2009 - English
This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal translation. The second part defines and classifies English gerunds and participles from the viewpoint of syntax and discusses the translation of English sentence condensers into Czech. The last part of the paper presents findings of the analysis, which is based on the legal corpus consisting of the documents where English is used as a lingua franca. Keywords: -ing forms; sentence condensers; Translation; legal styles; -ing formy; větné kondenzory; překlady; právnické styly Available in the UPCE Library.
English -ing forms in the legal style and their translations into Czech

This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal ...

Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2009

FTIR spektroskopické metody pro studium povrchových komplexů
Kabrnová, Barbora; Lochař, Václav
2009 - Czech
Available in the UPCE Library.
FTIR spektroskopické metody pro studium povrchových komplexů

Kabrnová, Barbora; Lochař, Václav
Univerzita Pardubice, 2009

Kapalinová chromatografie při vysoké teplotě
Dostálová, Eva; Kanďár, Roman
2009 -
Práce se zabývá problematikou kapalinové chromatografie při vysoké teplotě a možností využití horké vody v kapalinové chromatografii. Keywords: kapalinová chromatografie, superkritická fluidní chromatografie, chromatografické kolony, detektor Available in the UPCE Library.
Kapalinová chromatografie při vysoké teplotě

Práce se zabývá problematikou kapalinové chromatografie při vysoké teplotě a možností využití horké vody v kapalinové chromatografii.

Dostálová, Eva; Kanďár, Roman
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases