Number of found documents: 845
Published from to

The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
2018 - English
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ní nemusí mít z různých důvodů v určitých situacích pozitivní postoj. Na Univerzitě Constantine 2 byla provedena kvalitativní studie založená na popisném přístupu a na rozhovorech s reprezentativním vzorkem vysokoškolských učitelů. Byly získány významné výsledky, které budou předneseny na konferenci. Scientific research requires the collection of a variety of information gathered from diverse resources. Grey literature is one of the information resources that may enrich researchers’ scientific works, but, in some situations, some users may not have a positive attitude towards grey literature for various reasons. We led a qualitative study at the University Constantine 2 where we arranged an interview with a representative sample of university teachers. The descriptive approach was adopted. Significant results will be presented to the audience of the conference. Keywords: šedá literatura; výzkum; univerzity; informační prameny; pedagogové Available in the NTK library.
The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2

Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ...

Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Národní technická knihovna, 2018

ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
2018 - Czech
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle zásad OAIS modelu a bude volně dostupnou variantou ke komerčním softwarovým řešením. Řešení je určeno i pro další paměťové instituce – muzea, galerie a archivy. Jedním z výstupů projektu jsou i dvě komplexní metodiky – Metodika logické ochrany digitálních dat a Metodika bitové ochrany. The presentation introduces project ARCLib. The project aims to create complex open source Long Term Preservation solution for libraries. ARCLib ensures long term preservation of digital data according OAIS guidelines and provides a free alternative to commercial software solutions. ARCLib is designed as a solution for all types of memory institutions – museums, galleries and archives. As part of the project two methodical guidelines were created – Methodology for logical preservation of digital data and Methodology for bit preservation. Keywords: dlouhodobé uchování; OAIS; open source; long term preservation; open source; OAIS; knihovny; digitální knihovny; teorie dat Available in the NTK library.
ARCLib – LTP řešení pro knihovny

V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle ...

Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Schöpfel, Joachim
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; databázové systémy; metadata; vědecká setkání Available in the NTK library.
Data Papers

Schöpfel, Joachim
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Farace, Dominic
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; vědecká setkání; informační prameny Available in the NTK library.
Data Papers

Farace, Dominic
Národní technická knihovna, 2018

Guerrilla Guide Writing, Reading, Organizational Resources for Early Career Researchers
Krueger, Stephanie
2018 - English
Prezentace pro kurz Vědecké psaní v angličtině pro doktorandy. Presentation for Scientific Writing in English for Doctoral Students course. Keywords: výzkumníci; vědecké psaní; případová studie; researchers; scientific writing; case study; OED; Google Scholar; informační prameny; databázové systémy; elektronické zdroje Available in the NTK library.
Guerrilla Guide Writing, Reading, Organizational Resources for Early Career Researchers

Prezentace pro kurz Vědecké psaní v angličtině pro doktorandy.


Presentation for Scientific Writing in English for Doctoral Students course.

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2018

Inspirovat a demystifikovat: Kdo (ne)jsou uživatelé NTK a co (ne)hledají
Chodounská, Alena
2018 - Czech
Keywords: knihovny; čtenář; výzkum; informační prameny; vyhledávání informací; služby; informační potřeby Available in the NTK library.
Inspirovat a demystifikovat: Kdo (ne)jsou uživatelé NTK a co (ne)hledají

Chodounská, Alena
Národní technická knihovna, 2018

The Dark Web - krátká procházka po temných zákoutích Internetu
Čmelo, Ivan
2018 - Czech
Keywords: dark web; online identita; online identity; internet; nelegální aktivity; kryptografie; autentikace Available in the NTK library.
The Dark Web - krátká procházka po temných zákoutích Internetu

Čmelo, Ivan
Národní technická knihovna, 2018

Googlefilia a Wikibundus aneb kde a jak hledají středoškoláci
Tassanyi, Pavlína
2018 - Czech
Keywords: Googlefilia; Wikibundus; konzultace; consultations; knihovny; střední školy; vysoké školy; vyhledávání informací; vysokoškolské práce Available in the NTK library.
Googlefilia a Wikibundus aneb kde a jak hledají středoškoláci

Tassanyi, Pavlína
Národní technická knihovna, 2018

Discussion with Young Researchers: Understanding the Fragmented Resource and Data Landscape
Martinová, Olga
2018 - English
Keywords: výzkumníci; fragmentovaný zdroj; diskuze; researchers; discussion; fragmented resource; data landscape; výzkum Available in the NTK library.
Discussion with Young Researchers: Understanding the Fragmented Resource and Data Landscape

Martinová, Olga
Národní technická knihovna, 2018

Vyhledávací (zlo)zvyky studentů FSS MU
Mazancová, Dana
2018 - Czech
Keywords: vyhledávání informací; vysoké školy; vyhledávače; databázové systémy; studenti Available in the NTK library.
Vyhledávací (zlo)zvyky studentů FSS MU

Mazancová, Dana
Národní technická knihovna, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases