Počet nalezených dokumentů: 18
Publikováno od do

Čísla z první ruky Praha - 2019
Český statistický úřad
2020 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2019. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; obyvatelstvo; hromadná doprava; bytová výstavba; cestovní ruch; population; geography of population; unemployment rate; public transit; housing construction; tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2019

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2020

Čísla z první ruky Praha - 2018
Český statistický úřad
2019 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2018. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; průmysl; rozvodovost; zdravotnictví; geography of population; unemployment rate; industry; divorce rate; health services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2018

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
2018 - český
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách. Klíčová slova: míra nezaměstnanosti; zdravotnictví; hrubý domácí produkt; vzdělání; průmysl; životní prostředí; cestovní ruch; soudnictví; kultura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká republika v číslech - 2018

Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Čísla z první ruky Praha - 2017
Český statistický úřad
2018 - český
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; rozvodovost; zdravotnictví; průmysl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2017

Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Čísla z první ruky Praha - 2016
Český statistický úřad
2017 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2016. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; zaměstnanci; demografie; ekonomická demografie; nezaměstnanost; městské obvody; profese Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2016

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Česká republika v číslech - 2017
Český statistický úřad
2017 - český
Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické ročenky ČR v časové řadě 2013 až 2016. A CZSO promotion booklet containing selected indicators from the Statistical Yearbook of the Czech Republic and covering the period 2013 - 2016. Klíčová slova: demografie; ekonomická demografie; geografie sídel; fyzická geografie; kriminalita; průmysl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká republika v číslech - 2017

Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické ročenky ČR v časové řadě 2013 až 2016....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Trh práce (krajské srovnání) - 2016
Český statistický úřad
2017 - český
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce. Klíčová slova: trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; pracovní síla Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trh práce (krajské srovnání) - 2016

Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Trh práce (krajské srovnání) - 2015
Český statistický úřad
2016 - český
Příspěvek analyzuje a představuje trh práce v mezikrajovém srovnávání. The paper analyzes and presents the labor market in cross-border comparison. Klíčová slova: trh práce; srovnávací analýza; organizace veřejné správy; zaměstnanost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trh práce (krajské srovnání) - 2015

Příspěvek analyzuje a představuje trh práce v mezikrajovém srovnávání.


The paper analyzes and presents the labor market in cross-border comparison.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Česká republika v číslech - 2015
Český statistický úřad
2016 - český
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU. Basic figures for the Czech Republic in the field of economy, demography and geography, supplemented by comparison with other EU countries. Klíčová slova: demografie; ekonomická demografie; fyzická geografie; geografie sídel; kriminalita; zemědělství; průmysl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká republika v číslech - 2015

Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Čísla z první ruky Praha - 2015
Český statistický úřad
2016 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015. A promotional brochure containing the first available statistics for Prague, its administrative districts and city areas for 2015. Klíčová slova: demografie; cestovní ruch; ekonomická demografie; geografie obyvatelstva; profese Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2015

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze