Jak vyhledávat v Centrálním rozhraní NUŠL

 • Přečtěte si tutoriál

  V levé části obrazovky jsou textové filtry, které nazýváme Navigace a jsou to: typ dokumentu, osoby, klíčová slova, jazyk.
  Navigace Typ dokumentu je strukturovaná do dvou úrovní např. Konferenční materiály se dále dělí na Příspěvky, Sborníky a Prezentace atd. V této navigaci jsou zobrazeny všechny typy dokumentů, které je možné vyhledat v NUŠL.
  Navigace Osoby obsahuje jak autory dokumentů tak další osoby spojené s tvorbou dokumentu např. vedoucí práce u vysokoškolských kvalifikačních prací.
  Navigace Klíčová slova obsahuje termíny v českém a anglickém jazyce.
  Navigace Jazyk poskytuje výběr všech dostupných jazyků.
  V navigacích Osoby a Klíčová slova jsou primárně zobrazeny 4 termíny. Pomocí volby zobrazit více lze zobrazit až 25 termínů.
  U jednotlivých položek v navigacích jsou vždy v závorce uvedené odpovídající počty záznamů. Počty záznamů v závorkách je možné vidět i u jednotlivých připojených zdrojových bází v horní liště.
  Další pomůckou pro vyhledávání je časová osa. Na časové ose můžete vybrat buď konkrétní rok nebo časové rozmezí. Výběr z časové osy je nutné vždy aktivovat tlačítkem Použít.
  Dotaz lze buď sestavit postupným výběrem vyhledávacích kritérií z navigací nebo zadat text do vyhledávacího okénka a dále je opět možné výsledek zpřesňovat pomocí navigací, které se po každém zpřesnění mění a nabízí jen možné varianty.

  Jakmile je zadán dotaz, objeví se v levé části nad navigacemi tzv. seznam omezení, která lze přidávat zpřesňováním dotazu a též je libovolně odstraňovat pouhým kliknutím myši.

  Základní informace o dokumentu se zobrazují ve výpisu uprostřed obrazovky. Podrobné informace včetně dostupnosti dokumentu se zobrazují postavením kurzoru na tuto ikonku Detail . Název obsahuje aktivní odkaz buď do digitálního repozitáře NTK nebo přímo do zdrojové databáze na konkrétní záznam. Dostupnost dokumentu se řídí pravidly poskytovatele dokumentu.
  V pravé části obrazovky naleznete vlajky pro přepínání mezi českým a anglickým rozhraním. Pokud výsledky dotazu nejsou dostačující je možné využít odkazy též v pravé části obrazovky na další zahraniční báze šedé literatury.