Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
2007 - český
Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu. Klíčová slova: Prachatice; Praha; Teplice; program Teplice; choroba respirační; nemoc; alergie; město; těhotenství; mutagenita; genotoxicita; zdraví lidské; vliv na zdraví; látka znečišťující organická; látka znečišťující ovzduší; ochrana zdraví; znečištění ovzduší; Prachatice; Prague; Teplice; respiratory disease; disease; allergenic disease; Teplice programme; town; pregnancy; mutagenicity; genotoxicity; human health; health impact; organic pollutant; air pollutant; health protection; air pollution; znečištění vzduchu; těhotenství; alergie Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví

Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze