Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Proces sestavování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích
Částek, Michal
2007 - český
Předložená komparativní studie se věnuje postupu při sestavování a schvalování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích. Studie byla zpracována na základě odpovědí národních parlamentů na otázky, které položil Parlamentní institut prostřednictvím databázového systému ECPRD, tak na základě dostupných internetových pramenů a odborné literatury. Studie nastiňuje možné důsledky vyplývající jak z případného neschválení státních závěrečných účtů tak z pochybení státních orgánů při hospodaření s veřejnými prostředky. The comparative study discourses the procedure of preparation and passing of State Final Account in various European countries. The study was done with the help of documents sent by national parliaments. Open internet sources and scientific journals were also used. The study describes possible consequences of non-approval of State Final Account and the consequences of irregularities in disposition of public funds. Klíčová slova: státní závěrečný účet; final government account; state fianl account; státní závěrečný účet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proces sestavování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích

Předložená komparativní studie se věnuje postupu při sestavování a schvalování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích. Studie byla zpracována na základě odpovědí národních parlamentů ...

Částek, Michal
Parlamentní institut, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze