Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 104
Publikováno od do

Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2022
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
2022 - český
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí. Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion. Klíčová slova: bezpečnost; inspekce; jakost; kontrola; kvalita; potraviny; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; zemědělství; agriculture; controlling; Czech Agriculture Food Inspection Authority; food safety; foodstuffs; Inspection Authority; quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2022

Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2022

Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví 2021
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: ochranné známky; patentové právo; právo průmyslového vlastnictví; registered trademarks; patent law; industrial rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví 2021

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2021
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
2022 - český
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí. Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion. Klíčová slova: bezpečnost; inspekce; jakost; kontrola; kvalita; potraviny; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; zemědělství; agriculture; controlling; Czech Agriculture Food Inspection Authority; food safety; foodstuffs; Ispection Authority; quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2021

Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2022

Výroční zpráva 2020
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: ochranné známky; patentové právo; právo průmyslového vlastnictví; industrial rights; patent law; registered trade-marks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2020

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
2021 - český
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí. Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion. Klíčová slova: bezpečnost; inspekce; jakost; kontrola; kvalita; potraviny; zemědělství; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; zemědělství; food safety; Ispection Authority; quality; controlling; foodstuffs; agriculture; Czech Agriculture Food Inspection Authority Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020

Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2021

Výroční zpráva Centra pro regionální rozvoj České republiky za rok 2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
2020 - český
Klíčová slova: výroční zpráva; Centrum pro regionální rozvoj České republiky; EU fondy; IROP; Integrovaný regionální operační program; IOP; Integrovaný operační program; Interreg; Přeshraniční spolupráce; EEN; Enterprise Europe Network Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra pro regionální rozvoj České republiky za rok 2019

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2020

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019
Národní archiv; Drašarová, Eva
2020 - český
Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: archivnictví; archiválie; digitalizace informačních zdrojů; keeping archives; archival records; digitization of information resources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019

Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu.

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2020

Výroční zpráva 2019
Úřad průmyslového vlastnictví
2020 - český
Klíčová slova: patentové právo; právo průmyslového vlastnictví; patent law; industrial rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2019

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2020

Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
2020 - český
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí. Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion. Klíčová slova: bezpečnost; inspekce; jakost; kontrola; potraviny; potravinářství; zemědělství; agriculture; Authority; food industry; foodstuffs; Inspection; quality; Quality Control; safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2019

Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2020

Výroční zpráva ÚPV 2019
Úřad průmyslového vlastnictví
2020 - český
Klíčová slova: ochranné známky; patentové právo; právo průmyslového vlastnictví; industrial rights; patent law; registered trade-marks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva ÚPV 2019

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze