Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Hodnotenie rádiologických odpadov zamorenia lokality Bohunice
Výzkumný ústav jadrových elektrární, Trnava; Morávek, Jozef
1991 - slovenský
Proběhla podrobná analýzy radiační situace v okolí JE Jaslovské Bohunice. Zjištěné hodnoty ukazují na nazanedbatelnou kontaminaci radionuklidy, která představuje zdravotní ohrožení obyvatelstva. Pro přesné stanovení způsobu dekontaminace zeminy a pro kompletní zhodnocení dopadu na obyvatelstvo proběhnou doplňující měření. Klíčová slova: havárie jaderná; bezpečnost radiační; monitorování radiační; emise radioaktivní; pohyb látek radioaktivních; radionuklid; dopad na zdraví; látka poškozující zdraví; ochrana zdraví; JE Jaslovské Bohunice; nuclear accident; radiation safety; radiological monitoring; radioactive emission; shipment of radioactive substances; radionuclide; effect on health; health-depleting substance; health protection; NPP Jaslovské Bohunice; radioaktivní materiály; zdraví Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Hodnotenie rádiologických odpadov zamorenia lokality Bohunice

Proběhla podrobná analýzy radiační situace v okolí JE Jaslovské Bohunice. Zjištěné hodnoty ukazují na nazanedbatelnou kontaminaci radionuklidy, která představuje zdravotní ohrožení obyvatelstva. Pro ...

Výzkumný ústav jadrových elektrární, Trnava; Morávek, Jozef
Ministerstvo životního prostředí, 1991

Dlhodobá riziká v životnom prostredí pre pôdy v povodí Dunaja
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno, katedra životního prostředí, Brno; Fiala, Karel; Čurlík, Ján
1991 - slovenský
Studie přibližuje celkovou problematiku kontaminace půd v povodích, způsoby a metodiky analytických prací a indikátory znečištění. Jsou popsány vlastnosti půdy, které ovlivňují rizikovost akumulace stopových prvků. Jsou uvedeny limitní koncentrace rizikových prvků v půdách. Klíčová slova: samočištění; povodí Dunaje; indikátory biologické; kovy těžké; vliv antropogenní; znečištění; tok vodní; sediment říční; půda; self-purification; Dunaj river basin; biological indicators; heavy metals; anthropogenic impact; contamination; water course; soil, alluvium; kontaminace; půda; znečištění Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Dlhodobá riziká v životnom prostredí pre pôdy v povodí Dunaja

Studie přibližuje celkovou problematiku kontaminace půd v povodích, způsoby a metodiky analytických prací a indikátory znečištění. Jsou popsány vlastnosti půdy, které ovlivňují rizikovost akumulace ...

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno, katedra životního prostředí, Brno; Fiala, Karel; Čurlík, Ján
Ministerstvo životního prostředí, 1991

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze