Počet nalezených dokumentů: 47
Publikováno od do

There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice
Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
2014 - anglický
Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been one of such indicators; to enable their use in Czech practice, Czech traffic conflict technique and guidelines were developed. The paper presents the study requested by road agency with objective of proving the feasibility of the guidelines. The case study assessed the risk at a newly-built rural intersection on motorway exit ramp before and after a change of road marking. Methodology, observation of traffic conflicts and behaviour, its findings and practical conclusions are reported. Klíčová slova: silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní chování; pozorování; proaktivní hodnocení; Česká republika; traffic safety; traffic accidents; traffic conflict; traffic behaviour; observation; proactive assessment; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice

Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been ...

Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques
Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
2014 - anglický
Klíčová slova: silniční provoz; dopravní nehody; dopravní konflikt; hodnocení; bezpečnost; Česká republika; Švédsko; traffic; traffic accidents; traffic conflicts; safety; assessments; Czech Republic; Sweden Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques

Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Ekonomické následky dopravní nehodovosti
Vyskočilová, Alena
2014 - český
Klíčová slova: silniční doprava; dopravní nehody; statistiky; ekonomické následky; ztráty z dopravní nehodovosti; bezpečnost; Česká republika; road transport; traffic accidents; statistics; economic consequences; loss of traffic accidents; safety; Czech Republic; dopravní nehody; silniční doprava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomické následky dopravní nehodovosti

Vyskočilová, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic
Pokorný, Petr; Lipl, Martin
2013 - anglický
Klíčová slova: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; řidiči; cizinci; přeshraniční cestovní ruch; Česká republika; drivers; safety; foreigners; road transport; cross border tourism; road accidents; Czech Republic; silniční doprava; silniční provoz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic

Pokorný, Petr; Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů
Ambros, Jiří
2013 - český
Klíčová slova: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní konflikty; vyhodnocení dopravních konfliktů; dopravní nehody; projekt KONFLIKT; road transport; road traffic; safety; traffic conflict; project KONFLIKT; silniční provoz; dopravní provoz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů

Ambros, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Road I/52 – basic safety analysis
Lipl, Martin
2013 - anglický
Klíčová slova: silniční doprava; silnice I/52; dopravní nehody; řidiči; riziko; riskování; cizinci; turistika; Česká republika; analýzy; road transport; roads; traffic accidents; drivers; foreigners; tourism; Czech Republic; accidents analysis; risk; silnice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Road I/52 – basic safety analysis

Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
2013 - český
Klíčová slova: smrk ztepilý; jedle bělokorá; sadební materiál; vysychání; Norway spruce; silver fir; planting stock; dessication; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
2013 - český
Klíčová slova: smrk ztepilý; mladé porosty; výchova; horské oblasti; Norway spruce; young stands; thinning; mountains; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté
Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
2013 - český
Klíčová slova: douglaska tisolistá; porostní výchova; smíšené porosty; Douglas-fir; thinning; mixed species composition; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté

Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré
Bezděčková, Lena
2013 - český
Klíčová slova: jedle bělokorá; klíčivost; vzcházivost; stratifikace; dormance; silver fir; germination; emergence; stratification; dormancy; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré

Bezděčková, Lena
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze