Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Syndrom akutní respirační tísně mimoplicního původu - additivní účinek pronační polohy a vysokofrekvenční oscilace
Fedora, Michal; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: pneumologie a ftizeologie; syndrom respirační tísně dospělých; kyselina olejová; pronační poloha; vysokofrekvenční ventilace; cytokiny; syndrom systémové zánětlivé reakce; výměna plynů v plicích; experimenty na zvířatech; prasata; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syndrom akutní respirační tísně mimoplicního původu - additivní účinek pronační polohy a vysokofrekvenční oscilace

Fedora, Michal; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice
Šamaj, Martin; Mikšová, Zdeňka; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: management, organizace a řízení zdravotnictví; nelékařská zdravotnická povolání; rozhodování organizační; řízení zdravotnických zařízení; studium lékařství pregraduální; metody pro podporu rozhodování; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice

Šamaj, Martin; Mikšová, Zdeňka; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Diamondova-Blackfanova anémie :
Pospíšilová, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - český
Klíčová slova: hematologie a transfuzní lékařství; genetika, lékařská genetika; biologie; diagnostické techniky molekulární; Diamondova-Blackfanova anemie; prognóza; ribozomální proteiny; mutace; exprese genu; geny p53; polymorfismus jednoho nukleotidu; iniciace translace peptidového řetězce; polymerázová řetězová reakce; průtoková cytometrie; kvalita života; registrace; časná diagnóza; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diamondova-Blackfanova anémie :

Pospíšilová, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Ovlivnění jaderných receptorů pro steroidní hormony deriváty rostlinných hormonů
Steigerová, Jana; Šváchová, Michaela; Univerzita Palackého
2014 - český
Klíčová slova: biologie; genetika, lékařská genetika; onkologie; brassinosteroidy; regulátory růstu rostlin; receptory steroidů; farmakologické účinky - molekulární mechanismy; buněčný cyklus; nádory závislé na hormonech; faktor vyvolávající apoptózu; cytostatické látky; molekulární biologie; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ovlivnění jaderných receptorů pro steroidní hormony deriváty rostlinných hormonů

Steigerová, Jana; Šváchová, Michaela; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Role hemoxygenázy v patogenezi cholestázy
Muchová, Lucie; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: hepatologie; biochemie; hemová oxygenasa-1; žlučové kyseliny a soli; cholestáza; bilirubin; oxid uhelnatý; oxidační stres; experimenty na zvířatech; krysy; nemoci jater; intrahepatální cholestáza; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role hemoxygenázy v patogenezi cholestázy

Muchová, Lucie; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
Hájek, Roman; Pour, Luděk; Masarykova univerzita
2014 - český
Klíčová slova: hematologie a transfuzní lékařství; onkologie; biologie; centrozóm; mitóza; mnohočetný myelom; B-lymfocyty; diagnostické techniky molekulární; kvantitativní polymerázová řetězová reakce; prognóza; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

Hájek, Roman; Pour, Luděk; Masarykova univerzita
Národní lékařská knihovna, 2014

Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem
Slabý, Ondřej; Šána, Jiří; Masarykův onkologický ústav (Brno, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; onkologie; molekulární biologie; glioblastom; mikro RNA; antitumorózní látky alkylující; dakarbazin; prognóza; imunoterapie; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem

Slabý, Ondřej; Šána, Jiří; Masarykův onkologický ústav (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce puborektální smyčky ,,sling" operací
Ducháč, Vítězslav; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha, Česko).
2014 - český
Klíčová slova: gastroenterologie; chirurgie; fekální inkontinence; pánevní dno; minimálně invazivní chirurgické výkony; manometrie; chirurgické síťky; průzkumy a dotazníky; kvalita života; ženy; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce puborektální smyčky ,,sling" operací

Ducháč, Vítězslav; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk
Šmahel, Michal; Ústav hematologie a krevní transfuze
2014 - český
Klíčová slova: hematologie a transfuzní lékařství; onkologie; vakcíny DNA; epitopy T-lymfocytární; transkripční faktory SOXB2; oktamerní transkripční faktory; antigeny heterofilní; proteiny - lokalizační signály; modely nemocí na zvířatech; experimentální nádory; terapeutická ekvivalence; embryonální karcinom; imunogenetika; myši; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk

Šmahel, Michal; Ústav hematologie a krevní transfuze
Národní lékařská knihovna, 2014

Genetická predikce pozdní toxicity radioterapie cervikálního karcinomu
Petera, Jiří; Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; chemoradioterapie; teleangiektatická ataxie; mutace; receptory transformujícího růstového faktoru beta; polymorfismus genetický; tolerance záření; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků; individualizovaná medicína; genetická predispozice k nemoci; gynekologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Genetická predikce pozdní toxicity radioterapie cervikálního karcinomu

Petera, Jiří; Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze