Počet nalezených dokumentů: 45
Publikováno od do

Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury
Polčák, Radim; Šavelka, Jaromír
2009 - český
Klíčová slova: právní analýza; digitální dokument; Národní úložiště šedé literatury; digitální repozitář; legal analysis; digital document; National Repository of Grey Literature; digital repository; právní doktríny; elektronické dokumenty; vysokoškolské práce; digitální knihovny; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury

Polčák, Radim; Šavelka, Jaromír
Národní technická knihovna, 2009

Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008
Kučerová, Andrea
2009 - český
Klíčová slova: oborová brána TECH; statistiky; uživatelský průzkum; TECH Subject Gateway; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008

Kučerová, Andrea
Národní technická knihovna, 2009

Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje
Státní technická knihovna
2008 - český
Klíčová slova: dotazníkové šetření; producenti; vysoké školy; výzkumné organizace; Národní úložiště šedé literatury; questionnaire survey; producers; universities; research organizations; National Repository of Grey Literature; projekty; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2008

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny
Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
2000 - český
Klíčová slova: Státní technická knihovna; profil fondu; State technical library; profile of the library collection; knihovní fondy; akvizice Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
Národní technická knihovna, 2000

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny
Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
2000 - český
Klíčová slova: Státní technická knihovna; profil fondu; State technical library; profile of the library collection; knihovní fondy; akvizice Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
Národní technická knihovna, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze