Počet nalezených dokumentů: 17
Publikováno od do

Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny
Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
2016 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny

Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry
Vorlík, Petr
2015 - český
Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra průmyslového dědictví na půdě ČVUT od jeho založení v roce 2002 a na Fakultě architektury v rámci projektu NAKI od roku 2011. Metodika přehledně shrnuje doporučení pro vznik odborných publikací a databázového systému, organizaci badatelských aktivit, odborných setkání, ale i studentských workshopů, soutěží a výstav. Sledované aktivity člení na osvědčené procesní kroky, vycházející ze specifik průmyslového dědictví – od počáteční přípravy, přes jádro aktivity a její průběh až po vyhodnocení a zveřejnění v různorodé, pro téma nejvhodnější podobě publikačních a osvětově popularizačních výstupů. Metodika je určena pro badatele, pedagogy a zájemce o průmyslové dědictví, kteří působí na vysokých školách se zaměřením na architekturu, stavebnictví nebo stavebněhistorický průzkum, ale i pro architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, veřejnou správu, muzea a občanská sdružení. Methodology maps the fundamental possibilities of participation, how to engage academic community in the process of documentation, evaluation, education and industrial heritage conservation. Observes the strategies, verified by long experience of the Research Centre for Industrial Heritage CTU, since its establishment in 2002, continuing at the Faculty of Architecture in the framework of the project NAKI since 2011. The methodology clearly summarizes recommendations for the work on thematically focused publications and database systems, the organization of research activities, professional meetings, as well as student workshops, competitions and exhibitions. These recommendations are divided into proven procedural steps, based on the specifics of the topic of industrial heritage - from initial preparations, through main activities and the progress, to the final analysis and the wide range of publications in the most appropriate, understandable and powerful form. The methodology is intended for researchers, educators and enthusiasts interested in industrial heritage who work at universities with a focus on architecture, civil engineering or historic research, but also for architects, State Institute for the Care of Historical Monuments, museums and civic associations. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností ...

Vorlík, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních
Brouček, Miroslav; Fošumpaur, Pavel; Králík, Martin; Satrapa, Ladislav; Zukal, Milan
2015 -
Metodika slouží pro zdokonalení stávajících postupů při zvyšování bezpečnosti historických vodních děl při povodních metodami hydraulického modelování na fyzikálních modelech. Metodika reaguje na aktuální potřebu zvyšování kapacit funkčních objektů vodních děl dle významně zvýšených bezpečnostních požadavků dle platné legislativy. Metodika je obecně platná také pro případy vodních děl, která nemají statut kulturních památek. V případě historických vodních děl je třeba přistupovat k jejich rekonstrukcím citlivě z důvodu zachování jejich kulturně historického charakteru. Metody hydraulického výzkumu umožňují nejspolehlivější modelovací nástroj pro ověřování stávajících kapacit funkčních objektů a optimalizaci navržených rekonstrukcí s minimálními dopady na charakter památkově chráněných staveb. Klíčová slova: zvyšování bezpečnosti vodních děl; povodně; hydraulický výzkum; spolehlivost vodních děl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních

Metodika slouží pro zdokonalení stávajících postupů při zvyšování bezpečnosti historických vodních děl při povodních metodami hydraulického modelování na fyzikálních modelech. Metodika reaguje na ...

Brouček, Miroslav; Fošumpaur, Pavel; Králík, Martin; Satrapa, Ladislav; Zukal, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních
Brouček, Miroslav; Fošumpaur, Pavel; Králík, Martin; Satrapa, Ladislav; Zukal, Milan
2015 - český
Metodika slouží pro zdokonalení stávajících postupů při zvyšování bezpečnosti historických vodních děl při povodních metodami hydraulického modelování na fyzikálních modelech. Metodika reaguje na aktuální potřebu zvyšování kapacit funkčních objektů vodních děl dle významně zvýšených bezpečnostních požadavků dle platné legislativy. Metodika je obecně platná také pro případy vodních děl, která nemají statut kulturních památek. V případě historických vodních děl je třeba přistupovat k jejich rekonstrukcím citlivě z důvodu zachování jejich kulturně historického charakteru. Metody hydraulického výzkumu umožňují nejspolehlivější modelovací nástroj pro ověřování stávajících kapacit funkčních objektů a optimalizaci navržených rekonstrukcí s minimálními dopady na charakter památkově chráněných staveb. Klíčová slova: zvyšování bezpečnosti vodních děl; povodně; hydraulický výzkum; spolehlivost vodních děl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních

Metodika slouží pro zdokonalení stávajících postupů při zvyšování bezpečnosti historických vodních děl při povodních metodami hydraulického modelování na fyzikálních modelech. Metodika reaguje na ...

Brouček, Miroslav; Fošumpaur, Pavel; Králík, Martin; Satrapa, Ladislav; Zukal, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry
Vorlík, Petr
2015 -
Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra průmyslového dědictví na půdě ČVUT od jeho založení v roce 2002 a na Fakultě architektury v rámci projektu NAKI od roku 2011. Metodika přehledně shrnuje doporučení pro vznik odborných publikací a databázového systému, organizaci badatelských aktivit, odborných setkání, ale i studentských workshopů, soutěží a výstav. Sledované aktivity člení na osvědčené procesní kroky, vycházející ze specifik průmyslového dědictví – od počáteční přípravy, přes jádro aktivity a její průběh až po vyhodnocení a zveřejnění v různorodé, pro téma nejvhodnější podobě publikačních a osvětově popularizačních výstupů. Metodika je určena pro badatele, pedagogy a zájemce o průmyslové dědictví, kteří působí na vysokých školách se zaměřením na architekturu, stavebnictví nebo stavebněhistorický průzkum, ale i pro architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, veřejnou správu, muzea a občanská sdružení.Methodology maps the fundamental possibilities of participation, how to engage academic community in the process of documentation, evaluation, education and industrial heritage conservation. Observes the strategies, verified by long experience of the Research Centre for Industrial Heritage CTU, since its establishment in 2002, continuing at the Faculty of Architecture in the framework of the project NAKI since 2011. The methodology clearly summarizes recommendations for the work on thematically focused publications and database systems, the organization of research activities, professional meetings, as well as student workshops, competitions and exhibitions. These recommendations are divided into proven procedural steps, based on the specifics of the topic of industrial heritage - from initial preparations, through main activities and the progress, to the final analysis and the wide range of publications in the most appropriate, understandable and powerful form. The methodology is intended for researchers, educators and enthusiasts interested in industrial heritage who work at universities with a focus on architecture, civil engineering or historic research, but also for architects, State Institute for the Care of Historical Monuments, museums and civic associations. Klíčová slova: industrial heritage; academic community; workshop; database; creative re-use; history of architecture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností ...

Vorlík, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu "Prevence před povodněmi"
Satrapa, Ladislav; Fošumpaur, Pavel; Horský, Martin
2014 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu "Prevence před povodněmi"

Satrapa, Ladislav; Fošumpaur, Pavel; Horský, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu "Prevence před povodněmi"
Satrapa, Ladislav; Fošumpaur, Pavel; Horský, Martin
2014 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu "Prevence před povodněmi"

Satrapa, Ladislav; Fošumpaur, Pavel; Horský, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze