Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 60
Published from to

Business report of Twentieth International Conference on Grey Literature: Research Data Fuels and Sustains Grey Literature
Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
2018 - Czech
Náplní služební cesty byla účast zaměstnanců NTK na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, GL20) a zároveň účast na výroční schůzi členů organizace Greynet, jejíž je NTK členem. Většina prezentací byla věnována ukládání, archivaci a zpřístupnění výzkumných dat. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – 10 let výstavby a fungování Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz). Konference rovněž umožnila schůzku se správci repozitáře GreyGuide a databáze WorldWideScience, kam NTK začne zasílat data z NUŠL. Keywords: vědecká setkání; šedá literatura; teorie dat; výzkum Available in the NTK library.
Business report of Twentieth International Conference on Grey Literature: Research Data Fuels and Sustains Grey Literature

Náplní služební cesty byla účast zaměstnanců NTK na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, GL20) a zároveň účast na výroční schůzi členů organizace ...

Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
Národní technická knihovna, 2018

Travel's Report from IFLA ILDS 2017 Paris
Skenderija, Sasha
2017 - Czech
The theme of this year's conference was "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Discussed was a wide range of topics, from international resource sharing, tools and ways of sharing, Open Access and employee development strategies to technology in the networked world. The author was assured by the IFLA Documentation and Resource Sharing Section Standing Committee members that they will support the NTL's candidacy for the next 16th ILDS Conference in 2019 in Prague. Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení, Open Access a rozvoje zaměstnanců až po technologie v prosíťovaném světě a specializované knihovny včetně případových studií. Autorovi se dostalo ujištění členů IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee, že podpoří kandidaturu NTK na pořádání příští 16. ILDS konference v roce 2019 v Praze. Keywords: vědecká setkání; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů Available in the NTK library.
Travel's Report from IFLA ILDS 2017 Paris

The theme of this year's conference was "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Discussed was a wide range of topics, from international resource sharing, tools and ways of sharing, ...

Skenderija, Sasha
Národní technická knihovna, 2017

UC Berkeley Library Internship Report
Chodounská, Alena; Strych, Filip
2017 - Czech
An internship at the UC Berkeley Library in Berkeley took place from September 16 to September 26, 2017 and aimed to encourage and enable the exchange of experience and good practice among NTK staff and the UC Berkeley Library and to establish working relationships with foreign professionals. The main themes were: information support for students and teachers; involving students and teachers in creation of library services; linking the library's long-term vision with the needs of the university and internal communication within the library; advanced information support for academic communication. Odborná stáž v knihovně Kalifornské univerzity v Berkeley (UC Berkeley Library) proběhla od 16. 09. – 26. 09. 2017 a jejím cílem bylo podnítit a umožnit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pracovníky NTK a knihovny UC Berkeley a navázat pracovní vztahy se zahraničními profesionály. Hlavními tématy byly: informační podpora studentů a vyučujících; zapojování studentů a vyučujících do tvorby služeb knihovny; propojování dlouhodobé vize knihovny s potřebami univerzity a interní komunikace v rámci knihovny; pokročilá informační podpora akademické komunikace. Keywords: profesní spolupráce; informační podpora; akademická komunikace; professional collaboration; information support; scholary communication; informační služby; vzdělání Available in the NTK library.
UC Berkeley Library Internship Report

An internship at the UC Berkeley Library in Berkeley took place from September 16 to September 26, 2017 and aimed to encourage and enable the exchange of experience and good practice among NTK staff ...

Chodounská, Alena; Strych, Filip
Národní technická knihovna, 2017

IFLA WLIC 2017 Wrocław: A Report from the Conference
Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie; Minaříková, Pavla; Skenderija, Sasha; Stehlík, Martin
2017 - Czech
The purpose of the business trip was to attend and actively contribute to IFLA World Library and Information Congress 2017 in Wrocław, Poland. Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa. Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle projektu CzechElib. Keywords: meziknihovní sdílení zdrojů; management výzkumných dat; resource sharing; research data management; informační služby; informační prameny; vzdělání Available in the NTK library.
IFLA WLIC 2017 Wrocław: A Report from the Conference

The purpose of the business trip was to attend and actively contribute to IFLA World Library and Information Congress 2017 in Wrocław, Poland.

Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie; Minaříková, Pavla; Skenderija, Sasha; Stehlík, Martin
Národní technická knihovna, 2017

Cestovní zpráva: 38th Annual IATUL Conference Bozen 2017
Krueger, Stephanie; Chodounská, Alena
2017 - English
IATUL’s 2017 theme was Embedding Libraries – Service and Development in Context. Over 120 attendees from many countries worldwide attended this year’s conference. Dr. Krueger presented a paper entitled Letting Traditional Boundaries Blur: A Case Study in Co-Developing STEM “Excellence” Courses and moderated a session on Thursday at the request of conference organizers. Speakers at the moderated session were from the Technical University of Munich and the German National Library of Science and Technology in Hannover. Tématem výroční konference IATUL 2017 s titulem "Embedding Libraries – Service and Development in Contex" byl vývoj služeb a informační podpory poskytované akademickými knihovnami v kontextu univerzity a celé společnosti. Tohoto ročníku se zúčastnilo Více než 120 účastníků z celého světa. Dr. Krueger prezentovala příspěvek s názvem: Letting Traditional Boundaries Blur: A Case Study in Co-Developing STEM “Excellence” Courses a na žádost organizátorů konference moderovala čtvrteční sekci, jíž se účastnili řečníci z Technické univerzity v německém Mnichově a řečníci z Německé národní knihovny vědy a techniky v Hannoveru. Keywords: embedding libraries; STEM education; vestavěné knihovny; vzdělávání STEM; informační služby; vzdělání Available in the NTK library.
Cestovní zpráva: 38th Annual IATUL Conference Bozen 2017

IATUL’s 2017 theme was Embedding Libraries – Service and Development in Context. Over 120 attendees from many countries worldwide attended this year’s conference. Dr. Krueger presented a paper ...

Krueger, Stephanie; Chodounská, Alena
Národní technická knihovna, 2017

XIX. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Procházková, Petra; Chodounská, Alena
2017 - Slovak
The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of NTK (behind-the-scenes view) was presented as part of the event. At the same time, colleagues from the Slovak Republic were introduced to the Czech eLIB and its goals. Setkání umožnilo diskuzi o zkušenostech s nákupem a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v České republice a na Slovensku. V rámci akce byl prezentován příspěvek Odborné akademické služby NTK (pohled do zákulisí). Zároveň byl kolegům ze Slovenské republiky představen projet czech eLIB a jeho cíle. Keywords: elektronické zdroje; informační služby; marketing; vědecké knihovny Available in the NTK library.
XIX. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR

The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of ...

Procházková, Petra; Chodounská, Alena
Národní technická knihovna, 2017

ILIDE2017, conference report
Žižková, Štěpánka
2017 - Czech
Keywords: digitalizace; digitální knihovny; ochrana dat; elektronické zdroje Available in the NTK library.
ILIDE2017, conference report

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2017

The report from business trip - Igelu 2017
Kolátor, Jan; Pokorný, Jan
2017 - Czech
Business trip report at a conference dedicated to developments and news in work with information using ExLibris products. Na konferenci a následném dni vývojářů byly prezentovány poslední novinky v produktech ExLibris. Letošní ročník byl zaměřen na prezentaci jak řešení původně firmy ExLibris, tak ProQuest a její softwarové divize. Byl vidět výrazný posun v zaměření na cloudové řešení, které staví knihovny do pozice uživatele SaaS. Také bylo z prezentací jasné, že spojování znalostních bází stále ještě neproběhlo. Zatím se průběžně řeší formální struktura metadat. Dále se mění prodejní struktury sítě ExLibris, byly opuštěny zastoupení v každém státě a zaměřují se na centralizaci supportu a poskytování vzdálené podpory. Pro NTK bylo také zásadní prezentování vývoje Alephu do dalších verzí a podpora jeho servisu, dodavatel zaručuje garanci fungování s vyššími verzemi Oracle a RedHat. Keywords: informační systémy; vývoj; elektronické zdroje; knihovní fondy; katalogy Available in the NTK library.
The report from business trip - Igelu 2017

Business trip report at a conference dedicated to developments and news in work with information using ExLibris products.

Kolátor, Jan; Pokorný, Jan
Národní technická knihovna, 2017

41st edition of the conference ELAG 2017
Mareček, Daniel
2017 - Czech
Konference ELAG 2017 (http://elag2017.org/) se konala 6. - 9. 6. 2017 v Athénách v Řecku. Pořádající institucí byla National Technical University of Athens, Greece. Konference byla zaměřena na stávájící i budoucí vývoj v knihovnách – hlavním tématem bylo “Automation – the internet of things“ - “Automatizace – internet věcí“. Keywords: internet věcí; internet of things; automatizace; knihovny; automatizace knihoven Available in the NTK library.
41st edition of the conference ELAG 2017

Konference ELAG 2017 (http://elag2017.org/) se konala 6. - 9. 6. 2017 v Athénách v Řecku. Pořádající institucí byla National Technical University of Athens, Greece. Konference byla zaměřena na ...

Mareček, Daniel
Národní technická knihovna, 2017

19. ročník mezinárodní konference o šedé literatuře
Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
2017 - Czech
The aim of the business trip was to attend the International Conference on Grey Literature, the world's largest conference on grey literature, as well as attending an annual meeting of Greynet members, including representatives of NTK. This year the conference was focused more on data and sets of data, that will be dealt with by NTK in the near future. There was also presented NTK activities - the operation of the Institutional Digital Repository and the National Repository of Grey Literature. Náplní služební cesty byla účast na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, která je největší světovou konferencí ohledně problematiky šedé literatury, a zároveň účast na výroční schůzi členů Greynet, tj. i zástupců NTK. Letošní ročník byl výrazně věnován problematice vědecký dat a data setů, kterými se v brzké době bude zabývat i NTK. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – provoz Institucionálního digitálního repozitáře a Národního úložiště šedé literatury. Keywords: šedá literatura; vědecká setkání; digitální knihovny; teorie dat Available in the NTK library.
19. ročník mezinárodní konference o šedé literatuře

The aim of the business trip was to attend the International Conference on Grey Literature, the world's largest conference on grey literature, as well as attending an annual meeting of Greynet ...

Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
Národní technická knihovna, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases