Počet nalezených dokumentů: 629
Publikováno od do

Analýza ekonomického vývoje v roce 2017
Český statistický úřad
2018 - český
Analýza ekonomického vývoje pro tuzemský trh za rok 2017 v porovnání s ostatními státy EU. Klíčová slova: analýza; ekonomika; odvětvová ekonomika; finanční ekonomika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza ekonomického vývoje v roce 2017

Analýza ekonomického vývoje pro tuzemský trh za rok 2017 v porovnání s ostatními státy EU.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Kulturní průmysly v ČR
Český statistický úřad
2018 - český
Publikace vymezuje kulturní průmysly a specifikuje jednotlivá odvětví (filmy, hudba, rozhlas, knihy), k nimž přidává názorné grafy. Klíčová slova: kulturní úroveň; knihy; filmy; rozhlas; televize; hudba Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kulturní průmysly v ČR

Publikace vymezuje kulturní průmysly a specifikuje jednotlivá odvětví (filmy, hudba, rozhlas, knihy), k nimž přidává názorné grafy.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

ICT odborníci v České republice
Český statistický úřad
2018 - český
Zaměřeno na vývoj ICT specialistů a techniků, ICT absolventy vysokých škol, jejich platové podmínky a uplatnění. Klíčová slova: technické vzdělání; softwarové inženýrství; mzdové rozdíly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
ICT odborníci v České republice

Zaměřeno na vývoj ICT specialistů a techniků, ICT absolventy vysokých škol, jejich platové podmínky a uplatnění.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

České zemědělství očima statistiky : 1918-2017
Sálusová Dana
2018 - český
Základní údaje o hospodářském chovu zvířat a zemědělském vývoji kraje v letech 1918 - 2017. Klíčová slova: intenzivní hospodaření; jatky; osevní plochy; živočišná výroba; hnojiva; chov hospodářských zvířat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
České zemědělství očima statistiky : 1918-2017

Základní údaje o hospodářském chovu zvířat a zemědělském vývoji kraje v letech 1918 - 2017.

Sálusová Dana
Český statistický úřad, 2018

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2016
Český statistický úřad
2018 - český
Publikace shrnuje výsledky ročního zpracování administrativních údajů o nepřímé (daňové) veřejné podpoře výzkumu a vývoje v České republice. Klíčová slova: legislativní technika; daňové právo; nepřímé daně Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2016

Publikace shrnuje výsledky ročního zpracování administrativních údajů o nepřímé (daňové) veřejné podpoře výzkumu a vývoje v České republice.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
Český statistický úřad
2018 - český
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře. Klíčová slova: mobilní komunikace; informační společnost; digitální sítě; vzdělání; zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU

Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
2018 - český
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Klíčová slova: Evropská unie; srovnávací analýza; trh práce; zaměstnanost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018

Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.

Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vývoj ekonomiky České republiky - rok 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2018 - český
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Klíčová slova: hrubý domácí produkt; trh práce; ekonomika; státní rozpočet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj ekonomiky České republiky - rok 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2018

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2018 - český
Čtvrtletní analýza vývoje indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem. Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total. Klíčová slova: spotřební koš; cenový index; potraviny; doprava; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní analýza vývoje indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2018 - český
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR. Klíčová slova: kultura a společnost; statistka kultury; kulturní politika; culture and society; statistics on culture; cultural politics; statistika; výdaje; kultura; regionální politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017

Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze