Počet nalezených dokumentů: 143
Publikováno od do

Non-verbal Communication in ELT
Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
2009 - anglický
Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v hodinách a dále zkoumá její podporu při tzv. teaching English through English, tedy při výuce anglického jazyka výlučně anglicky. Zkoumání probíhá formou akčního výzkumu a je vyhodnoceno. Klíčová slova: Neverbální komunikace; Výuka anglického jazyka; pedagogika; non-verbal communication; teaching English through English; pedagogy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Non-verbal Communication in ELT

Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v ...

Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
Univerzita Pardubice, 2009

Kázeň v hodinách anglického jazyka
Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
2008 - anglický
Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu efektivitu těchto strategií. Klíčová slova: kázeň; nekázeň; nevhodné chování; angličtina; techniky a strategie; pravidla chování; discipline; strategies; misbehaviour; English; code of conduct; rules Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Kázeň v hodinách anglického jazyka

Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu ...

Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2008

Společenská kritika v románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem
Bucháčková, Lucie; Bubíková, Šárka
2008 - anglický
Román Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem je „dílem své doby”. Děj románu se odehrává převážně za zdmi psychiatrické kliniky, která je metaforou Ameriky 50. a 60. let. Důležitými myšlenkami románu je kritika moderní společnosti a oslava svobody a spontánnosti. Postava Randla McMurphyho je symbolem mladé americké generace 60. let. Román je zkoumán především po stránce motivické a tematické s využitím metody textové analýzy. Rozbor díla je zaměřen na uzavřený svět psychiatrické léčebny reflektující americký „makrokosmos”, způsob zachyscení silových her, manipulací a dominancí mezi postavami a dalšími prostředky, jimiž autor dosahuje kritického účinku. Klíčová slova: společenská kritika; Ken Kesey; Amerika v 50. letech 20. století; Amerika v 60. letech 20. století; social criticism; Ken Kesey; 1950s America; 1960s America Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Společenská kritika v románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem

Román Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem je „dílem své doby”. Děj románu se odehrává převážně za zdmi psychiatrické kliniky, která je metaforou Ameriky 50. a 60. let. Důležitými myšlenkami ...

Bucháčková, Lucie; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2008

Obraz fotbalu a jeho reflexe v moderní britské literatuře
Zelenková, Petra; Roebuck, Olga
2008 - anglický
Cílem této práce bylo zpracování fotbalu jako obrazu a jeho využití v knize Nicka Hornbyho Fotbalová horečka a ve Fotbalové fabrice od Johna Kinga. Práce se zaměřuje zejména na reflexi kulturní identity, anglického třídního systému a maskulinity a jejich následného literárního uchopení. Obě knihy se liší ve struktuře i úhlu pohledu, čímž umožňují vyvážený a komplexní pohled na britskou společnost zobrazenou pomocí zmíněné metafory fotbalu. Klíčová slova: Nick Hornby; John King; třídní systémy; Identita; maskulinita; fotbal; Nick Hornby; John King; classes; Identity; masculinity; football Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Obraz fotbalu a jeho reflexe v moderní britské literatuře

Cílem této práce bylo zpracování fotbalu jako obrazu a jeho využití v knize Nicka Hornbyho Fotbalová horečka a ve Fotbalové fabrice od Johna Kinga. Práce se zaměřuje zejména na reflexi kulturní ...

Zelenková, Petra; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2008

Plánování vyučovací hodiny
Vodehnal, Jiří; Černá, Monika
2008 - anglický
The thesis deals with planning – projecting the lesson as one of the areas of teacher’s professional competence, is sectioned into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part difficulties in planning the teaching unit are analysed in all aspects. The theory is further confronted with results of the research focused on the planning of English language teaching. Klíčová slova: vyučovací hodiny; plány hodin; přípravné procesy; učitelé začátečníci; zkušení učitelé; žáci; lessons; lesson plans; preparatory processes; novice teachers; experienced teachers; pupils Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Plánování vyučovací hodiny

The thesis deals with planning – projecting the lesson as one of the areas of teacher’s professional competence, is sectioned into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part ...

Vodehnal, Jiří; Černá, Monika
Univerzita Pardubice, 2008

Color memory match under disparate viewing condition
Panák, Ondrej; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Nussbaum, Peter; Dohnal, Miroslav
2008 - anglický
Klíčová slova: paměť barev; vnímání barev; barevná shoda Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Color memory match under disparate viewing condition

Panák, Ondrej; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Nussbaum, Peter; Dohnal, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2008

Comparison of eye tracking devices used on printed images
Komínková, Barbora; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Dohnal, Miroslav
2008 - anglický
Klíčová slova: eye tracking; pozice upřeného pohledu; stabilita kalibrace Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Comparison of eye tracking devices used on printed images

Komínková, Barbora; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Dohnal, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2008

Hodnocení jazykové dovednosti: Komparativní studie standardizovaných testů
Uhlíř, Milan; Píšová, Michaela
2008 - anglický
This thesis deals with comparison of standardised tests of English language. The introductory chapter provides an insight into the field of language testing, its interrelationship with teaching, and different types of tests and testing. The theoretical part introduces criteria against which language tests should be measured, test specifications and different approaches to language testing with emphasis laid on communicative language testing. The last two chapters of the theoretical part introduce theoretical framework of communicative competence and test techniques, two categories which will be used as the basis for the research which will be carried out in the practical part of the thesis. Klíčová slova: testování; testy; komunikativní kompetence; techniky testování; FCE; Communicator; testing; tests; communicative competence; test techniques; FCE; Communicator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Hodnocení jazykové dovednosti: Komparativní studie standardizovaných testů

This thesis deals with comparison of standardised tests of English language. The introductory chapter provides an insight into the field of language testing, its interrelationship with teaching, and ...

Uhlíř, Milan; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2008

Techniques and strategies in teaching English to a learner with dyslexia
Milerová, Kateřina; Černá, Monika
2008 - anglický
This paper discusses, by the means of case study, approaches towards problems of pupils with specific learning difficulties in lessons of English language on elementary school and tries to suggest suitable strategies and techniques. Theoretical part, deals with terminology of specific learning difficulties; dyslexia and attention deficit hyperactivity disorder, its symptoms and theory of techniques and strategies by various authors. Practical part is divided into two parts: the pre-research and main research. The pre-research focuses on specifying the area of difficulty of the pupil and his learning style. Klíčová slova: specifické poruchy učení; dyslexie; angličtina; techniky a strategie; učební styly; případové studie; specific learning difficulties; dyslexia; English; techniques and strategies; learning styles; case studies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Techniques and strategies in teaching English to a learner with dyslexia

This paper discusses, by the means of case study, approaches towards problems of pupils with specific learning difficulties in lessons of English language on elementary school and tries to suggest ...

Milerová, Kateřina; Černá, Monika
Univerzita Pardubice, 2008

The Portrayal of Teachers in Contemporary British and American Fiction
Pavlíčková, Zuzana; Bubíková, Šárka; Roebuck, Olga
2007 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
The Portrayal of Teachers in Contemporary British and American Fiction

Pavlíčková, Zuzana; Bubíková, Šárka; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze