Počet nalezených dokumentů: 14
Publikováno od do

Sulfátová várka ihličnanového dreva s antrachinónom
Szabo, Martin; Potůček, František; Votavová, Milena
2009 - slovenský
Vsádkové sulfátové várky smrekových pilarských štiepok boli uskutočnené v laboratórnom varáku, ktorý obsahoval šesť tlakových nádob. Prvá časť experimentom bola venovaná vyšetrovaniu jednak závislosti stupňa delignifikáce na H-faktore pre konvenčnú várku a jednak vplyvu prídavku antrachinónu na dosiahnutý stupeň delignifikácie buničiny uvarenej pre rovnaký H-faktor 357 h. V druhej časti experimentov, kedy sulfátové várky boli uskutočnené s dávkou 0,08 % antrachinónu, bol sledovaný vplyv prídavku buď sulfitového výluhu, alebo bieleho luhu do antrachinónovej suspenzie na kappa číslo uvarenej buničiny, výťažok a množstvo neprevarov. Klíčová slova: sulfátová várka; smrk; antrachinon; kappa číslo; kraft pulping; spruce; anthraquione; kappa number Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Sulfátová várka ihličnanového dreva s antrachinónom

Vsádkové sulfátové várky smrekových pilarských štiepok boli uskutočnené v laboratórnom varáku, ktorý obsahoval šesť tlakových nádob. Prvá časť experimentom bola venovaná vyšetrovaniu jednak ...

Szabo, Martin; Potůček, František; Votavová, Milena
Univerzita Pardubice, 2009

Studium redukce vybraných kypových barviv
Krištofíková, Lucia; Burgert, Ladislav; Franc, Jan
2008 - slovenský
Boli stanovované podmienky redukcie kypových farbív C.I. Vat Red 10, C.I. Vat Red 13, C.I.Vat Red 14 a C.I. Vat Red 32 na uáklade merania redoxpotenciálov a leukopotenciálov. Boli zhodnotené priebehy titračných kriviek a hodnoty leukopotenciálov v závislosi na teplote. Zistené parametre boli doplnené vyfarvením študovanými kypovými farbivami na bavlnenej tkanine. Klíčová slova: vat dyes; redox potential of vat dyes; kinetics of reduction; kypová barviva; redoxpotenciál kypových bare; kinetika redukcie Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Studium redukce vybraných kypových barviv

Boli stanovované podmienky redukcie kypových farbív C.I. Vat Red 10, C.I. Vat Red 13, C.I.Vat Red 14 a C.I. Vat Red 32 na uáklade merania redoxpotenciálov a leukopotenciálov. Boli zhodnotené priebehy ...

Krištofíková, Lucia; Burgert, Ladislav; Franc, Jan
Univerzita Pardubice, 2008

Syntéza 5-substitovaných 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazolů
Adamová, Gabriela; Šimůnek, Petr
2006 - slovenský
Byla studována syntéza vysokosubstituovaných acylovaných pyrazolů a podmínky jejich vzniku, vliv různého typu aminoskuiny, polarity prostředí, molárního poměru výchozích látek. Klíčová slova: pyrazol; enaminony; diazoniové soli; rentgenostrukturní analýza; NMR spektra Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Syntéza 5-substitovaných 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazolů

Byla studována syntéza vysokosubstituovaných acylovaných pyrazolů a podmínky jejich vzniku, vliv různého typu aminoskuiny, polarity prostředí, molárního poměru výchozích látek.

Adamová, Gabriela; Šimůnek, Petr
Univerzita Pardubice, 2006

Štúdium prípravy 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekánu (TEX)
Klasovitý, Dušan; Jalový, Zdeněk
2006 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Štúdium prípravy 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekánu (TEX)

Klasovitý, Dušan; Jalový, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2006

Syntéza, charakterizácia a biologické vlastnosti 1,1´-dimetylvanadocenových komplexov s biogénnymi aminokyselinami
Forgáčová, Katarína; Vinklárek, Jaromír
2006 - slovenský
Bylo syntetizováno 8 nových sloučenin. Pomocí elementární analýzy a spektrálních metod byla navrhnuta struktura těchto komplexů, která byla v případě tří sloučenin potvrzená rentgenostrukturní analýzou. Všechny komplexy byly podrobené mikrobiologickému testování na Escherichia coli B a bylo zjištěno, že mají vliv na její růst. Tato aktivita byla porovnaná s nemethylovanými komplexy. Klíčová slova: lomené metalloceny; chelátové komplexy; rentgenostrukturní analýza; aminokyseliny; Escherichia coli Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Syntéza, charakterizácia a biologické vlastnosti 1,1´-dimetylvanadocenových komplexov s biogénnymi aminokyselinami

Bylo syntetizováno 8 nových sloučenin. Pomocí elementární analýzy a spektrálních metod byla navrhnuta struktura těchto komplexů, která byla v případě tří sloučenin potvrzená rentgenostrukturní ...

Forgáčová, Katarína; Vinklárek, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2006

Prípravy N,N'-dialkymetyléndinitramínov a využitie HPLC k overeniu kvality produktov a medziproduktov zvolených syntetických metód
Ondrejkovič, Matúš; Jalový, Zdeněk
2005 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Prípravy N,N'-dialkymetyléndinitramínov a využitie HPLC k overeniu kvality produktov a medziproduktov zvolených syntetických metód

Ondrejkovič, Matúš; Jalový, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2005

Vyšetrovanie havárií metódou Fault Tree Analysis
Kuracina, Richard; Janovský, Břetislav
2003 - slovenský
Práce prokázala, že metoda Fault Tree Analysis je vhodná a poměrně rychlá technika hodnocení havárií. Výhodou je, že výsledné kritické řezy se dají ohodnotit pravděpodobnostmi, což urychluje nápravu událostí, které by se mohly často vyskytovat. Klíčová slova: Havárie; vyšetřování; Fault Tree Analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vyšetrovanie havárií metódou Fault Tree Analysis

Práce prokázala, že metoda Fault Tree Analysis je vhodná a poměrně rychlá technika hodnocení havárií. Výhodou je, že výsledné kritické řezy se dají ohodnotit pravděpodobnostmi, což urychluje nápravu ...

Kuracina, Richard; Janovský, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2003

Štúdium urychľovacej schopnosti lineárnych kumulatívnych náloží
Hurtosová, Gabriela; Vágenknecht, Jiří
2003 - slovenský
Využití numerické simulace na studium vlivu některých okrajových podmínek dutých lineárních kumulativních náloží na jejich konečný výkon. Ověření výsledků simulace praktickým experimentem na finálním účinku urychleného toku plynných zplodin na referenční desce. Klíčová slova: detonace; nálože; numerická simulace Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Štúdium urychľovacej schopnosti lineárnych kumulatívnych náloží

Využití numerické simulace na studium vlivu některých okrajových podmínek dutých lineárních kumulativních náloží na jejich konečný výkon. Ověření výsledků simulace praktickým experimentem na finálním ...

Hurtosová, Gabriela; Vágenknecht, Jiří
Univerzita Pardubice, 2003

Príspevok k analýze povýbuchových splodín
Varga, Róbert; Zeman, Svatopluk
2002 - slovenský
Práce se zabývá využitím chromatografických, spektrálních a spojených těchto metod pro analýzu povýbuchových zplodin. Klíčová slova: výbušiny; zplodiny; Analýza; chromatografická analýza; spektrální metody Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Príspevok k analýze povýbuchových splodín

Práce se zabývá využitím chromatografických, spektrálních a spojených těchto metod pro analýzu povýbuchových zplodin.

Varga, Róbert; Zeman, Svatopluk
Univerzita Pardubice, 2002

Vlastnosti 1,5-endometylén-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu (DPT) a hexametyléntetramíndininitrátu (HEXADI)
Hnat, Igor; Vágenknecht, Jiří
2002 - slovenský
Literární rešerše na téma DPT a HEXADI. Stanovení charakteristik stability a citlivosti těchto látek. Klíčová slova: výbušiny; stabilita; citlivost Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vlastnosti 1,5-endometylén-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu (DPT) a hexametyléntetramíndininitrátu (HEXADI)

Literární rešerše na téma DPT a HEXADI. Stanovení charakteristik stability a citlivosti těchto látek.

Hnat, Igor; Vágenknecht, Jiří
Univerzita Pardubice, 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze