Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Metodika monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik
Kučerová Irena; Zlámalová Cílová, Zuzana; Novák, Michal; Holubová, Barbora; Knotek, Vítězslav; Knězů Knížová, Michaela
2015 - český
Metodika se v úvodu věnuje problematice poškození exteriérových skleněných mozaik s ohledem na korozi a degradaci malty a mozaikového skla. Hlavní část metodiky je zaměřena na monitoring, dokumentaci monitoringu a pravidelnou údržbu skleněných exteriérových mozaik. Podrobně řeší problematiku čištění mozaikového skla a upozorňuje na možná negativa jednotlivých metod. V další části popisuje přípravu ochranných lakových vrstev pro ochranu mozaikového skla a uvádí přípravu laku, který může nahradit organokřemičitan HS-56TF/A (výrobce Tokuyama), který byl původně použitý při restaurování mozaiky Posledního soudu v letech 1998-2000. Tento přípravek je třeba nahradit, protože se původně užitý přípravek nevyrábí. V závěru se metodika zabývá využitím pružných tmelů pro tmelení prasklin a shrnuje pozitiva a negativa jejich aplikace při údržbě exteriérových skleněných mozaik. Klíčová slova: mozaikové sklo; exteriérová skleněná mozaika; monitoring mozaiky; údržba skleněné mozaiky; dokumentace mozaiky; průzkum mozaiky; čištění skla; tmelení prasklin mozaiky; ochranné lakové vrstvy; sklo; umělecké sklo; mozaiky; restaurování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik

Metodika se v úvodu věnuje problematice poškození exteriérových skleněných mozaik s ohledem na korozi a degradaci malty a mozaikového skla. Hlavní část metodiky je zaměřena na monitoring, dokumentaci ...

Kučerová Irena; Zlámalová Cílová, Zuzana; Novák, Michal; Holubová, Barbora; Knotek, Vítězslav; Knězů Knížová, Michaela
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015

Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností
Zlámalová Cílová, Zuzana; Knězů Knížová, Michaela; Kučerová, Irena
2015 - český
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování skla s nízkou chemickou odolností a podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování tohoto materiálu. Tato problematika nebyla zatím v našem prostředí v dostupné literatuře dostatečně diskutována a zvláště pro předměty muzejní povahy chybí. Obsahuje i metody použitelné pro restaurování plochého skla ve formě vitrají. Metodika zahrnuje přehled vhodných metod pro hodnocení korozního poškození objektů ze skla (průzkumu), postupů odběru vzorku a metod pro identifikaci chemického složení skla. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů předmětů skla s nízkou chemickou odolností. Zabývá se také možnostmi retuší chybějící malby, postupy restaurování a preventivní konzervace skleněných předmětů poškozených tzv. crizzlingem a browning phenomenon. Obsahuje také zásady pro vhodné uložení předmětů ze skla s nízkou chemickou odolností (preventivní konzervace). Pro pochopení jednotlivých výsledků (především v analytické části) jsou uvedeny komentované příklady. Klíčová slova: sklo s nízkou chemickou odolností; středověké sklo; restaurátorský průzkum; restaurování skla; barevná vrstva na skle a její analýza; chemické složení skla; čištění skla; doplňování skla; lepení skla; konsolidace skla; retuše barevné vrstvy na skle; browning phenomenon; crizzling; restaurování; sklo; vitráže Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností

Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování skla s nízkou chemickou odolností a podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování tohoto materiálu. Tato problematika nebyla zatím v ...

Zlámalová Cílová, Zuzana; Knězů Knížová, Michaela; Kučerová, Irena
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze